Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Giải bài 9: bài toán về thêm, bớt một số trong những cty chức năng (tiết 1) trang 38 vở bài tập toán 2 – liên kết tri thức với môi trường sống đời thường 2022

Update: 2022-02-25 06:29:07,Bạn Cần biết về Giải bài 9: bài toán về thêm, bớt một số trong những cty chức năng (tiết 1) trang 38 vở bài tập toán 2 – liên kết tri thức với môi trường sống đời thường. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả được tương hỗ.

561

Đàn lợn nhà Núi có 8 con. Mẹ Núi mua thêm 4 con lợn về nuôi cùng. Hỏi thời gian lúc bấy giờ đàn lợn nhà Núi có bao nhiêu con?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3

Bài 1

Lớp học bơi có 9 bạn. Hôm nay có thêm 5 bạn tham gia. Hỏi ngày hôm nay lớp học bơi có toàn bộ bao nhiêu bạn?

Phương pháp giải:

Số bạn của lớp học bơi ngày ngày hôm nay = Số bạn trong lớp ban sơ + Số bạn đến thêm.

Lời giải rõ ràng:

Tóm tắt

Lớp học bơi: 9 bạn

Hôm nay đến thêm: 5 bạn

Tất cả: …. bạn ?

Bài giải

Hôm nay lớp học bơi có toàn bộ số bạn là

9 + 5 = 14 (bạn)

Đáp số: 14 bạn

Bài 2

Trên sân có 6 con gà, lúc sau có thêm 5 con gà chạy đến. Hỏi thời gian lúc bấy giờ trên sân có toàn bộ bao nhiêu con gà?

Phương pháp giải:

Số con gà trên sân thời gian lúc bấy giờ = Số con gà ban sơ + Số con gà chạy đến.

Lời giải rõ ràng:

Tóm tắt

Trên sân: 6 con gà

Lúc sau: thêm 5 con gà

Tất cả: …. con gà ?

Bài giải

Số con gà trên sân thời gian lúc bấy giờ là

6 + 5 = 11 (con gà)

Đáp số: 11 con

Bài 3

Đàn lợn nhà Núi có 8 con. Mẹ Núi mua thêm 4 con lợn về nuôi cùng. Hỏi thời gian lúc bấy giờ đàn lợn nhà Núi có bao nhiêu con?

Phương pháp giải:

Số con lợn nhà Núi thời gian lúc bấy giờ = Số con lợn ban sơ + Số con lợn mua thêm.

Lời giải rõ ràng:

Tóm tắt

Đàn lợn: 8 con

Mua thêm: 4 con

Tất cả: …. con ?

Lúc này đàn lợn nhà Núi có số con là

8 + 4 = 12 (con)

Đáp số: 12 con

Reply
3
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Giải bài 9: bài toán về thêm, bớt một số trong những cty chức năng (tiết 1) trang 38 vở bài tập toán 2 – liên kết tri thức với môi trường sống đời thường ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Giải bài 9: bài toán về thêm, bớt một số trong những cty chức năng (tiết 1) trang 38 vở bài tập toán 2 – liên kết tri thức với môi trường sống đời thường tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Giải bài 9: bài toán về thêm, bớt một số trong những cty chức năng (tiết 1) trang 38 vở bài tập toán 2 – liên kết tri thức với môi trường sống đời thường “.

Hỏi đáp vướng mắc về Giải bài 9: bài toán về thêm, bớt một số trong những cty chức năng (tiết 1) trang 38 vở bài tập toán 2 – liên kết tri thức với môi trường sống đời thường

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Giải #bài #bài #toán #về #thêm #bớt #một #số #đơn #vị #tiết #trang #vở #bài #tập #toán #kết #nối #tri #thức #với #cuộc #sống Giải bài 9: bài toán về thêm, bớt một số trong những cty chức năng (tiết 1) trang 38 vở bài tập toán 2 – liên kết tri thức với môi trường sống đời thường