Hóa đơn GTGT đóng dấu treo có hợp thức ko 2022

Hóa đơn GTGT có được đóng dấu treo ko? Hóa đơn đóng dấu treo có hợp thức ko?

xin san sẻ quy định về việc chữ kỹ và đóng dấu trên hóa đơn GTGT theo đúng quy định hiện nay hành.

Câu hỏi:

– Xin chào Quý Bộ. Tôi có một câu hỏi rất mong được Quý Bộ giải đáp giúp. Nội dung câu hỏi là: phần bên dưới cùng của hóa đơn buôn bán sản phẩm (Hóa đơn GTGT) có 3 chỉ tiêu: người sử dụng mặt hàng (ký, ghi rõ bọn họ tên), người buôn bán sản phẩm (ký, ghi rõ bọn họ tên), thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ bọn họ tên). Trong ngôi trường hợp giám đốc (thủ trưởng đơn vị) ko ký thì phó giám đốc ký (có giấy ủy quyền). Vậy trong ngôi trường hợp này việc đóng con dấu tròn của đơn vị có được phép đóng vào tiêu thức ‘thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu, ghi rõ bọn họ tên’ ko hoặc là phải đóng dấu treo? Tôi xin cảm ơn!

giải đáp:

Cổng thông báo Bộ tài chính

– Căn cứ Tiết d điểm 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“d) Tiêu thức “người buôn bán sản phẩm (ký, đóng dấu, ghi rõ bọn họ tên)”

– Trường hợp thủ trưởng đơn vị ko ký vào tiêu thức người buôn bán sản phẩm thì

phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp buôn bán ký, ghi rõ bọn họ tên trên hóa đơn

đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn

.”

– cứ các quy định trên

, ngôi trường hợp giám đốc công ty ủy quyền cho phó giám đốc trực tiếp ký, ghi rõ bọn họ tên vào tiêu thức người buôn bán sản phẩm và được ủy quyền đóng dấu trên chữ ký của phó giám đốc thì được xác định là

hóa đơn hợp lí.

– Cục thuế TP HN Thủ Đô thông tin độc giả biết để thực hiện nay theo đúng quy định tại các văn bạn dạng quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bạn dạng này./.

(trích http:www.mof.gov.vn)

Tải về

:

Ngào ra các bạn cũng có thể xem thêm:

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập thưa tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia:

Lớp

thực tiễn tại Tác_Giả_2

Source Hóa đơn GTGT đóng dấu treo có hợp thức ko 2021-09-02 16:29:00

#Hóa #đơn #GTGT #đóng #dấu #treo #có #hợp #lệ #ko