Hóa đơn viết sai số tiền bởi văn bản xử lý thế nào? 2022

Viết sai số tiền bởi văn bản trên hóa đơn cụ thể: chỉ tiêu “Số tiền viết bởi văn bản” bị sai. Cụ thể là chữ “Mươi” có chữ “M” bị viết thừa một nét thì xử lý thế nào?

Câu hỏi:

4. Kính gửi Bộ Tài Chính, Tôi có câu hỏi can dự đến việc lập hóa đơn như sau: Ngày 15/06/2015 chúng tôi cảm bắt gặp hóa đơn thuê xưởng sản xuất của bên cho thuê gửi. Khi đánh giá hóa đơn, chúng tôi phát hiện nay

chỉ tiêu “Số tiền viết bởi văn bản” bị sai. Cụ thể là chữ “Mươi” có chữ “M” bị viết thừa một nét. Như vậy, đây là lỗi sai chính tả Khi lập hóa đơn.

– Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC, chúng tôi cho rằng hóa đơn đã lập nêu trên là có sai sót, cần phải thu hồi và lập hóa đơn thay thế. Tuy nhiên, Khi chúng tôi thông tin lại cho bên cho thuê về yêu cầu này thì bọn họ ko chấp nhận vì cho rằng hóa đơn ko hề sơ sót. Do đó mà hai phía lúc này vẫn đang có mâu thuẫn về xưởng đang thuê. Để giải quyết mâu thuẫn này, chúng tôi đã gửi công văn đến Cục thuế cai quản lý trực tiếp (Cục thuế tỉnh Hưng Yên) mong cảm bắt gặp câu đáp về tính hợp thức của hóa đơn để từ đó hai phía chúng tôi làm Căn cứ xử lý mâu thuãn. Nhưng chúng tôi cảm bắt gặp điện thoại thông tin là cục thuế chẳng thể giải đáp là hóa đơn nêu ở trên có hợp thức Hay là ko mà sẽ thông tin các thông tư, nghị định mà chúng tôi có thể Căn cứ vào. Như vậy, về cơ các độc giả dạng với cách như lời như trên chúng tôi chẳng thể giải quyết tranh chấp với bên cho thuê do bên cho thuê ko chịu hài lòng quan lại điểm của chúng tôi.

– Vì là công ty sinh sản nên mâu thuẫn về xưởng sản xuất làm đứt quãng việc sản xuất của chúng tôi. Hơn nữa, hóa đơn kể trên có trị giá lớn nên ngôi trường hợp nếu chúng tôi kê khai thuế tuy nhiên sau đó có thanh, thẩm tra và bị loại ra thì đây là một trong những tổn thất rất lớn đối với chúng tôi. bởi thế, bởi thư này tôi rất mong cảm bắt gặp câu đáp của quý cơ quan lại để qua đó có cơ sở xử lý mâu thuẫn với bên cho thuê và song song giúp chúng tôi chấp hành đúng luật thuế. Xin tình thực cảm ơn!

Ngày 13/07/2015 Công thông tin điện tử Bộ tài chính đáp:

Tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính chỉ dẫn về thuế giá trị gia tăng và cai quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ quy định.

“b/ Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“b)Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người buôn cung cấp”, “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người sử dụng”

Trường hợp hóa đơn đã lập có sơ sót về

tên, địa chỉ người sử dụng

tuy nhiên ghi đúng mã số thuế

người sử dụng thì các bên

lập biên các độc giả dạng điều chỉnh và ko phải lập hóa đơn điều chỉnh

. Các ngôi trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hành theo chỉ dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính”

Căn cứ quy định trên Công ty TNHH Minh Hương đã lập hóa đơn số 431 ký hiệu MH/11P, mẫu số 01GTKT3/001 cho Công ty TNHH Sam Kwang Air Tech có sơ sót trong nội dung số tiền viết bởi văn bản, Công ty TNHH Sam Kwang Air Tech và Công ty TNHH Minh Hương

lập biên các độc giả dạng thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên các độc giả dạng thu hồi hóa đơn phải bộc lộ được lý do thu hồi hóa đơn.

Người buôn cung cấp vạch men chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và

lập lại hóa đơn mới theo quy định

(mối cung cấp: Cổng thông báo điện tử Bộ tài chính)

Chi tiết theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người sử dụng, nếu phát hiện nay hóa đơn lập sai, người buôn cung cấp vạch men chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người sử dụng tuy nhiên chưa giao product, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người sử dụng, người người buôn cung cấp và người sử dụng

chưa kê khai thuế

nếu phát hiện nay sai phải diệt bỏ, người buôn cung cấp và người sử dụng

lập biên các độc giả dạng thu hồi

các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên các độc giả dạng thu hồi hóa đơn phải mô tả được lý do thu hồi hóa đơn. Người buôn cung cấp vạch men chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và

lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người sử dụng, đã giao product, cung ứng dịch vụ, người buôn cung cấp và người sử dụng

đã kê khai thuế

, sau đó phát hiện nay sơ sót thì người buôn cung cấp và người sử dụng phải

lập biên các độc giả dạng hoặc có thỏa thuận bởi văn các độc giả dạng

ghi rõ sơ sót, song song người buôn cung cấp

lập hóa đơn điều chỉnh sơ sót

. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng product, giá buôn cung cấp, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người buôn cung cấp và người sử dụng kê khai điều chỉnh doanh số mua, buôn cung cấp, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh ko được ghi số âm (-).”

Chi tiết cách lập biên các độc giả dạng thu hồi, biên các độc giả dạng điều chỉnh …. xem tại đây:

xin chúc các các độc giả thành công!

Dữ Liệu Hóa đơn viết sai số tiền bởi văn bản xử lý thế nào? 2021-08-22 10:45:00

#Hóa #đơn #viết #sai #số #tiền #bởi #chữ #xử #lý #thế #nào