Học Khí công trước tiên phải thấu hiểu “Tĩnh Công”
Hiểu câu:
Ý tới đâu – khí tới đó
khí tới đâu – Huyết tới đó
1526181844394044

Học Khí công trước tiên phải thấu hiểu “Tĩnh Công”
Hiểu câu:
Ý tới đâu – khí tới đó
khí tới đâu – Huyết tới đó

Tác giải Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Học #Khí #công #trước #tiên #phải #thấu #hiểu #Tĩnh #Công #Hiểu #câu #tới #đâu #khí #tới #đó #khí #tới #đâu #Huyết #tới #đó