Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Hội nghị TW 11 và 12 năm 1965 Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-22 20:46:19,Bạn Cần biết về Hội nghị TW 11 và 12 năm 1965. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Mình được tương hỗ.

850

QĐND – Tính đến thời gian ở thời gian cuối năm 1965, hàng trăm vạn quân viễn chinh Mỹ và chư hầu đã vào miền Nam Việt Nam tiến hành cuộc “cuộc chiến tranh cục bộ”. Để chống lại hành vi leo thang cuộc chiến tranh của Mỹ, tháng 12-1965, Trung ương Đảng đã tổ chức triển khai Hội nghị lần thứ 12 xác lập phương châm tác chiến kế hoạch, quyết tâm vượt mặt trận cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ.

Trung ương Đảng nhận thấy, tuy Mỹ đã đem quân trực tiếp xâm lược việt nam, nhưng mục tiêu của chúng vẫn là “tiếp tục tiến hành quyết sách thực dân kiểu mới”. Trên mặt trận miền Nam, Mỹ vẫn sử dụng hai lực lượng chính đó là quân viễn chinh Mỹ và ngụy quân, ngụy quyền. Mỹ đang từ hạn chế trận cuộc chiến tranh trong phạm vi miền Nam thì nay đã tiến tới vừa triệu tập lực lượng đa phần trên mặt trận miền Nam, vừa mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân, tạo ra tình hình toàn nước có cuộc chiến tranh.

Trung ương cũng nhận định: Do vị trí quan trọng của miền Nam, do thực ra xâm lược của đế quốc Mỹ và do sự thất bại liên tục của Mỹ trên mặt trận, nên rất trọn vẹn có thể Mỹ sẽ đưa vào miền Nam 30 đến 40 vạn quân (thực tiễn sau này, vào lúc cao điểm, miền Nam đã có tới hơn 50 vạn quân viễn chinh Mỹ) và sẽ tiếp tục mở rộng đánh phá miền Bắc. Âm mưu của Mỹ trước mắt là ra sức tiến công tiêu diệt lực lượng nòng cốt của ta ở miền Nam, mở rộng địa phận bình định, giành lại những nơi đã mất, ngăn ngừa sự chi viện của miền Bắc, tiến tới cô lập mặt trận miền Nam. Mỹ kỳ vọng giành lại thế dữ thế chủ động, tạo thế để ép ta thương lượng theo Đk của Mỹ, đồng thời sẵn sàng cơ sở để khi thiết yếu thì mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược.

Ta cũng nhận thấy Mỹ có tiềm lực quân sự chiến lược mạnh, nhưng vì là trận cuộc chiến tranh phi nghĩa, nên không thể sử dụng rất là mạnh kinh tế tài chính, quân sự chiến lược vào trận cuộc chiến tranh. Trên mặt trận, Mỹ hiện giờ đang bị xích míc giữa cơ động tiến công với phòng ngự giữ đất. Hậu phương lại ở xa, tiếp tế trở ngại, chiến đấu không phù thích phù hợp với huấn luyện và buộc phải đánh theo ý định của ta…

Về phía ta, Trung ương nhận định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã sáng tạo ra những lực lượng to lớn về mọi mặt và đang đứng vào một trong những thế thuận tiện… Từ những nhận định đó Trung ương Đảng đi đến kết luận: Mặc dù Mỹ đưa vào miền Nam hàng trăm vạn quân viễn chinh, lực lượng so sánh giữa ta và địch vẫn không thay đổi lớn. Vì vậy, cách mạng miền Nam vẫn phải giữ vững và tăng trưởng thế kế hoạch tiến công. Cần phải động viên lực lượng của toàn nước nhất quyết vượt mặt trận cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam. Trên cơ sở phương hướng và trách nhiệm, Trung ương đưa ra phương châm: Ra sức hạn chế trận cuộc chiến tranh của địch và đánh thắng địch trong trận cuộc chiến tranh hạn chế đó, gây cho chúng nhiều tổn thất nặng nề, đẩy chúng ngày càng bị sa lầy thì ta nhất định giành thắng lợi quyết định hành động ở miền Nam. Phương châm kế hoạch là đánh lâu dài, nhờ vào sức mình là chính, đồng thời phải tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, phối hợp vừa đánh, vừa đấu tranh chính trị và ngoại giao. Kiên trì phối hợp đấu tranh quân sự chiến lược với đấu tranh chính trị, triệt để vận dụng ba mũi giáp công…

Có thể nói, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 là một văn kiện lịch sử dân tộc bản địa rất quan trọng về mặt lý luận vàthực tiễn. Nghị quyết đã định hình và nhận định đúng chuẩn, khoa học về so sánh lực lượng ta-địch, định hình và nhận định đúng những nhược điểm của đế quốc Mỹ, trong cả khi chúng ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam, để từ đó có những quyết sách đúng đắn, từng bước vượt mặt cuộc “cuộc chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ và tay sai.

TRẦN KIM HÀ

Từ năm 1964 đến thời gian đầu xuân mới 1965, cuộc đấu tranh cách mạng của đồng bào, chiến sỹ ở miền Nam tăng trưởng nhanh gọn, thu được những thắng lợi ngày càng to lớn, làm cho kế hoạch “cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng” của đế quốc Mỹ bị thất bại nghiêm trọng. Trước tình hình ấy, đế quốc Mỹ chuyển sang kế hoạch “cuộc chiến tranh cục bộ”, tìm mọi phương pháp để giữ vững những vị trí kế hoạch và lực lượng. Chúng từng bước tăng cường lực chống va đập lượng chiến đấu của quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam để quyết giữ một số trong những vùng kế hoạch quan trọng, đồng thời, mở rộng hoạt động giải trí và sinh hoạt không quân và thủy quân, ném bom bắn phá miền Bắc để gây đè nén hòng làm giảm sức tiến công của ta ở miền Nam.

Trước yêu cầu mới của cách mạng, trong năm 1965, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ 11 (tháng 3-1965), ra Nghị quyết về tình hình và trách nhiệm cấp bách trước mắt và Hội nghị lần thứ 12 (tháng 12-1965) với Nghị quyết về tình hình và trách nhiệm mới.

Chủ trương của Đảng thể hiện ở nội dung cơ bản của hai Nghị quyết:

+ Trên cơ sở phân tích tình hình mặt trận khi Mỹ đưa quân đội viễn chinh và quân đội của những nước phụ thuộc Mỹ trực tiếp tham chiến trên mặt trận miền Nam, Đảng ta nhận định: tính chất cơ bản của trận cuộc chiến tranh của Mỹ ở miền Nam vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới. Mỹ tuy có tăng về lực lượng quân sự chiến lược nhưng lại sở hữu nhiều chỗ yếu cơ bản, nhất là về chính trị.

+ Về phía ta, từ một nửa nước có cuộc chiến tranh thành toàn nước có cuộc chiến tranh với mức độ và hình thức rất khác nhau. Cuộc chiến đấu gay go, quyết liệt hơn nhưng ta đã vững mạnh hơn nhiều trước, đã có sự sẵn sàng về tư tưởng và tổ chửc. Từ đó, Đảng đưa ra kết luận:

Một là, so sánh lực lượng giữa ta và địch cơ bản không thay đổi. Vì thế, ta vẫn giữ vững và phát huy kế hoạch tiến công.

Hai là, ta tiếp tục tiến công và phản công, phối hợp đấu tranh quân sự chiến lược và chính trị nhưng đấu tranh quân sự chiến lược ngày càng có tác dụng quyết định hành động trực tiếp.

Ba là, ta chủ trương tăng cường hơn thế nữa hoạt động giải trí và sinh hoạt đối ngoại và đấu tranh ngoại giao, tăng cưòng tiếp xúc cả minh bạch và bí mật với nhiều nước trên toàn thế giới, làm rõ chính nghĩa và thiện chí của ta, góp thêm phần hình thành trên thực tiễn một mặt trận nhân dân chống Mỹ.

+ Hai Hội nghị Trung ương đã xác lập quyết tâm đánh Mỹ và nhất quyết đánh thắng trận cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kỳ trường hợp nào nhằm mục tiêu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam.

+ Nêu rõ trách nhiệm cấp bách ở miền Bắc thời gian lúc bấy giờ là phải: “Kịp thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức triển khai, chuyển hướng xây dựng kinh tế tài chính và tăng cường lực chống va đập lượng quốc phòng cho phù thích phù hợp với tình hình mới”. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương cũng nêu ra những trách nhiệm rõ ràng của cách mạng miền Bắc là: Kịp thời chuyển hướng nền kinh tế thị trường tài chính và tăng cường lực chống va đập lượng quốc phòng cho kịp với việc tăng trưởng của tình hình; ra sức tăng cường công tác làm việc phòng thủ, trị an, bảo vệ miền Bắc, nhất quyết vượt mặt kế hoạch địch ném bom, bắn phá, phong tỏa miền Bắc bằng không quân và thủy quân; ra sức chi viện cho miền Nam để ngăn cản dịch chuyển “cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng” ở miền Nam thành “cuộc chiến tranh cục bộ” và ngăn ngừa địch mở rộng “cuộc chiến tranh cục bộ” ra miền Bắc, kip thời chuyển hướng tư tưởng và tổ chức triển khai cho phù thích phù hợp với tình hình mới; tăng cường công tác làm việc đấu tranh ngoại giao  nhằm mục tiêu tranh thủ sự ủng hộ của bè bạn quốc tế, vạch rõ thủ đoạn mới của đế quốc Mỹ so với cách mạng miền Nam và miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

+ Phương châm kế hoạch chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là: Đánh lâu dài, nhờ vào sức mình là chính, càng đánh càng mạnh, nên phải nỗ lực đến mức độ cao, triệu tập lực lượng cách mạng của tất cả hai miền để mở những cuộc tiến công lớn, tranh thủ thời cơ giành thắng lợi quyết định hành động trong thời hạn tương đối ngắn trên mặt trận miền Nam.

+ Phương châm đấu tranh là: kiên trì phương châm phối hợp đấu tranh quân sự chiến lược với đấu tranh chính trị, triệt để tiến hành ba mũi giáp công (quân sự chiến lược, chính trị và binh vận), trong số đó đấu tranh quân sự chiến lược có tácdụng quyết định hành động trực tiếp và giữ một vị trí ngày càng quan trọng.

+ Tư tưởng chỉ huy kế hoạch là giữ vững và tăng trưởng thế tiến công, nhất quyết tiến công và liên tục tiến công.

+ Đảng ta tiếp tục khẳng xác lập trí cách mạng của hai miền Nam – Bắc vì quan hệ giữa hai miền: miền Nam là tiền tuyến lớn, miền Bắc là hậu phương lớn. Hai trách nhiệm đó không tách rời nhau, mà gắn bó mật thiết với nhau tiến hành khẩu hiệu chung của nhân dân toàn nước là “Tất cả cho tiền tuyến, toàn bộ để thắng lợi giặc Mỹ xâm lược”.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương là những văn kiện lịch sử dân tộc bản địa quan trọng so với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc bản địa ta, có ý nghĩa quyết định hành động trong quá trình tăng trưởng cao của trận cuộc chiến tranh.

+ Hội nghị lần thứ 11 đã chủ trương tiếp tục xây dựng miền Bắc thành một hậu phương lớn với kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa trong Đk có cuộc chiến tranh. Đó là một chủ trương thích hợp, bảo vệ bảo vệ an toàn miền Bắc tiếp tục làm tròn trách nhiệm của hậu phương lớn so với tiền tuyến lớn. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, cách mạng miền Bắc đã có bước chuyển hướng kịp thời về kinh tế tài chính, quốc phòng, tư tưởng và tổ chức triển khai để tiến lên giành thắng lợi mới trong những quá trình tiếp theo của cách mạng.

+ Hội nghị lần thứ 12 đã phân tích một cách khoa học so sánh lực lượng giữa ta và địch, xác lập thất bại tất yếu của đế quốc Mỹ, vạch rõ trách nhiệm rõ ràng cho cách mạng hai miền, động viên quân đội và nhân dân cả nưóc giữ vững kế hoạch tiến công, nêu cao ý chí tự lực tự cường và ra sức tranh thủ sự ủng hộ và giúp sức của bè bạn quốc tế, tiến lên đánh thắng trọn vẹn đế quốc Mỹ xâm lược.

Reply
8
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Hội nghị TW 11 và 12 năm 1965 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Hội nghị TW 11 và 12 năm 1965 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Hội nghị TW 11 và 12 năm 1965 “.

Thảo Luận vướng mắc về Hội nghị TW 11 và 12 năm 1965

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Hội #nghị #trung #ương #và #năm Hội nghị TW 11 và 12 năm 1965