Hướng dẫn Cách tạo dữ liệu kế toán tài chính mới trên Misa 2017 2022

Hướng dẫn cách tạo mới dữ liệu kế toán tài chính trên Misa 2017 chi tiết qua video. Những lưu ý Khi tạo dữ liệu kế toán tài chính mới, cách tuyển lựa chế độ kế toán tài chính theo TT 200 và 133.
chỉ dẫn cách tạo dữ liệu kế toán tài chính mới trên Misa 2017:
Những lưu ý Khi Tạo dữ liệu kế toán tài chính mới trên Misa 2017:
1. Tên dữ liệu kế toán tài chính nên viết liền ko dấu, đồng thời ko được phép chứa các ký tự / [ ] * ? ` ~ ! ^ # & : và độ dài ko thật 256 ký tự.
2. Nên lưu dữ liệu kế toán tài chính sang ổ khác với ổ cài đặt windows của máy tính, để tránh ngôi trường hợp mất dữ liệu Khi cài đặt lại windows.
3. Nếu đã đăng ký giấy phép sử dụng thì thông báo tại mục này sẽ được lấy theo thông báo của giấy phép sư dụng, kế toán tài chính chỉ cần nhập bổ sung thông tin Mã số thuế.
• Tại phần Lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí, khai báo các thông báo sau:
▪ Lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp là Thượng mại, dịch vụ và/hoặc Sản xuất, xây lắp.
▪ tuyển lựa các kỹ năng sẽ được doanh nghiệp sử dụng trên phần mềm như: Quỹ, ngôi nhà băng, Mua mặt hàng, Bán mặt hàng… => Riêng kỹ năng Giá thành chỉ được chọn lọc nếu tích chọn lĩnh vực phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp là Sản xuất, xây lắp.
▪ Trường hợp doanh nghiệp có dùng kỹ năng Giá thành, chọn lọc phương pháp tính giá thành sẽ áp dụng là: Giản đơn, Hệ số, tỷ lệ, Công trình, Đơn mặt hàng hoặc Hợp đồng.
▪ Với các dữ liệu đa chi nhánh, chọn lựa dùng các danh mục: quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng/ngôi nhà sản xuất, tư vấn viên cấp dưới, vật tư mặt hàng hoá, tài khoản ngôi nhà băng, đối tượng tập kết chi phi và công trình chung hoặc riêng giữa các chi nhánh.
4. Nếu Ngày chính thức phát động hạch toán trên phần mềm 01/01/2017, khối mạng lưới server sẽ cho phép tạo dữ liệu kế toán tài chính theo TT200 và TT133.
5. Để chọn lựa chuẩn xác chế độ kế toán tài chính áp dụng cho doanh nghiệp có một số lưu ý sau:
• Doanh nghiệp nhỏ và vừa: là cơ sở kinh dinh đã đăng ký marketing thương mại theo quy định pháp luật, được chia thành bố cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng mối cung cấp ngân sách (tổng mối cung cấp ngân sách tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế toán tài chính của doanh nghiệp) hoặc số cần lao bình quân năm (tổng mối cung cấp ngân sách là tiêu chí ưu tiên), cụ thể như sau:
Quy mô
Khu vực
Doanh nghiệp siêu nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp vừa
Số cần lao
Tổng mối cung cấp ngân sách
Số cần lao
Tổng mối cung cấp ngân sách
Số lao động
I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
10 người trở xuống
20 tỷ đồng trở xuống
từ trên 10 người đến 200 người
từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
từ trên 200 người đến 300 người
II. Công nghiệp và xây dựng
10 người trở xuống
20 tỷ đồng trở xuống
từ trên 10 người đến 200 người
từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
từ trên 200 người đến 300 người
III. thương nghiệp và dịch vụ
10 người trở xuống
10 tỷ đồng trở xuống
từ trên 10 người đến 50 người
từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng
từ trên 50 người đến 100 người
(Theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ)
Xem thêm:
Cách nhập số dư đầu kỳ vào phần mềm MISA

37

Dữ Liệu Hướng dẫn Cách tạo dữ liệu kế toán tài chính mới trên Misa 2017 2021-09-01 07:45:00

#Hướng #dẫn #Cách #tạo #dữ #liệu #kế #toán #mới #trên #Misa