Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên theo TT 156 2022

chỉ dẫn cách kê khai thuế tài nguyên, giấy tờ khai thuế tài nguyên theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ tài chính

1. Hồ sơ khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên):

a) Hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng bao héc tàm tất cả:

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế tài nguyên bao héc tàm tất cả:

– Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 02/TAIN.

– Các tài liệu liên hệ đến việc miễn, giảm thuế tài nguyên tất nhiên (nếu có).

2. Đối tượng khai thuế tài nguyên:

a) Tổ chức, cá nhân vỡ hoang tài nguyên thiên nhiên nộp hồ nước sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp.

b) Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa thu mua tài nguyên đăng ký nộp thuế tài nguyên thay cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khai khẩn nhỏ lẻ thì thực hành nộp giấy tờ khai thuế tài nguyên cho cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp cơ sở thu mua tài nguyên.

c) Tổ chức được giao buôn bán loại tài nguyên tự nhiên bị bắt giữ, tịch thâu thực hiện nay nộp giấy tờ khai thuế tài nguyên theo từng lần nảy cho Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế điểm buôn bán tài nguyên quy định.

3. Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô) là loại khai theo tháng và khai quyết toán năm.

Chúc các bạn thành công,

Các bạn có nhu muốn muốn học tập kê khai thuế và làm vắng quyết toán thực tiễn có thể xem thêm:

Data Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên theo TT 156 2021-09-03 21:29:00

#Hướng #dẫn #kê #khai #thuế #tài #nguyên #theo