Hướng Dẫn Thêm Công Cụ Phương Tiện Vào Comment Cho Blogspot 2021-07-09 00:30:00


Hello xin kính chào toàn bộ sẽ xoay quay về Blog của chính bản thân. Hôm ni bản thân nối tiếp chỉ dẫn nhiều nhiều bạn đọc thêm công cụ phương tiện giao thông vào comment tới Blogspot. Công cụ này chính xác nối tiếp hữu ích cùng với blog của khá nhiều bạn đọc kia. Nhưng nó chỉ hỗ tới Median UI Template. Tuy nhiên nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù test tới những phiên bạn dạng khác nhé.Các bước thêm công cụ phương tiện giao thông vào comment tới BlogspotBước một: Đăng nhập vào BloggerBước 2: Vào phần công ty thoáng mát rãi lớn to thể biên tập HTMLBước 3: Sau kia copy toàn cỗ CSS ngay sau này dán vào bên trên thẻ ]]>
/* Comment Features Added By Quanginhchiase.com */
#centimet-menuposition:relative;phông-family:var(–phông-toàn thân toàn thân);phông-size:14px;background:#fff;border-radius:4px;padding:20px 20px 85px;color:#333;margin: 0 0 20px -2px;line-height:một.5em;box-shadow:0 6px 18px 0 rgba(9,32,76,.075)
#centimet-menu:beforenội dung:”;display:block;border:11px solid;border-color:#fff transparent transparent transparent;position:absolute;bottom:-22px;left:31px
.bbcode acolor:var(–links-color)
.bbcode ulborder:1px solid #ededef;padding:10px;border-radius:4px;margin-top:20px;line-height:một.5em
.bbcode ul liborder-bottom:1px dashed #ededef;padding:10px 0;margin-bottom:0
.bbcode ul li:last-childborder-bottom:none
.bbcode ul li adisplay:inline-block;color:var(–links-color);cursor:pointer
.bbcode ul li b.linkzcolor:var(–links-color)
.cmbuttondisplay:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;width:calc(100% – 40px);margin-top:25px;position:absolute;bottom:20px
.cmbutton1border-bottom-left-radius:4px
.cmbutton2border-bottom-right-radius:4px
.cmbutton-titlepadding:10px;border-top:5px solid #e8e8e8;display:block;text-align:center
.cmbutton labeldisplay:block;cursor:pointer
.centimet-menus1:checked ~ .cmbutton .cmbutton1 .cmbutton-title, .centimet-menus2:checked ~ .cmbutton .cmbutton2 .cmbutton-titleborder-top:5px solid var(–links-color)
.centimet-menus1:checked ~ .bbcodedisplay:none
.centimet-menus2:checked ~ .pesan-komendisplay:none
.centimet-menus1:checked ~ .cmbutton .cmbutton1, .centimet-menus2:checked ~ .cmbutton .cmbutton2background:rgba(23,191,99,.07)

/* Because in This Version một.5 Yhere is No This Css So I Added it So That Can Worked */
.commentContent i[rel=”code”]:beforenội dung:’‘;position:absolute;right:0;top:0;color:var(–highlight-comment);phông-size:10px;padding:0 10px;z-index:2;line-height:35px
.commentContent i[rel=”code”]display:block;white-space:pre; phông-size:.8rem; position:relative;width:100%; border-radius:2px;background-color:var(–highlight-bg);color:var(–highlight-color); padding:20px;margin:25px như máy; -moz-tab-size:2;-o-tab-size:2;tab-size:2;-webkit-hyphens:none;-moz-hyphens:none;-ms-hyphens:none;hyphens:none;overflow:như máy; phông-family:var(–phông-code);line-height:một.6em
.darkMode .commentContent i[rel=”code”]background-color:rgba(0,0,0,.09);color:var(–dark-textAlt)
.commentContent i[rel=”code”]margin:một.2em như máy; phông-style:normal

/* Comment Parse Tool Added By Quanginhchiase.com */
#parserposition:relative;margin-top:20px
#codesborder:1px solid #ededef;width:100%;height:150px;display:block;background-color:#fafafa;border-radius:4px;phông:400 11px ‘Fira Mono’,monospace;resize:none;margin:0 0 10px;padding:10px;-moz-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;box-shadow:none
#codes:active,#codes:focusbackground-color:#f5f5f5;color:#444;outline:0
.btn-xsphông-family:var(–phông-name);phông-size:12px;line-height:một.5;border-radius:2px;padding:1px 5px;border:none;color:#fff;outline:0;cursor:pointer
.btn-primarybackground-color:var(–links-color);margin-bottom: 10px;
.btn-primary:active, .btn-primary:hover, .parser:active, .parser:hover, .btn-primary:focus, .button-group button:disabled, .parser:focusopacity:.9
.btn-dangerbackground-color:#7687b7
.btn-danger:active, .btn-danger:hoveropacity:.9
.btn-infobackground-color:#c16c6c
.btn-info:active, .btn-info:hoveropacity:.9
.alertpadding:6px;border-radius:4px;position:absolute;top:10px;right:10px;min-width:100px
.alert spanphông-size:12px
.alert-successcolor:#3c763d;background-color:rgba(215,236,206,.58)
.closerfloat:right;margin-top:3px;phông-weight:700;line-height:một;color:#000;text-shadow:0 1px 0 #fff;opacity:.2;padding:0;cursor:pointer;background:0 0;border:0;-webkit-appearance:none;line-height:một
.checkboxdisplay:none

/* Dark Mode Css By Quanginhchiase.com */
.darkMode .cmbutton-titleborder-top:5px solid #1f1f1f
.darkMode .centimet-menus1:checked ~ .cmbutton .cmbutton1, .darkMode .centimet-menus2:checked ~ .cmbutton .cmbutton2background:rgba(0,0,0,.07)
.darkMode .post #codesborder:1px solid #3a3b3c;background-color:#1f1f1f
.darkMode .post #codes:active,.darkMode #codes:focusbackground-color:#18191a;color:inherit;outline:0
.darkMode .post .alert-successcolor:#989b9f;background-color:rgba(51,53,56,.60)
.darkMode .post .closercolor:#fff;text-shadow:0 1px 0 #fff
.darkMode #centimet-menubackground:#242526;color:#c6c9ce;box-shadow:0 6px 18px 0 rgba(23,23,26,0.02)
.darkMode .bbcode ul,.darkMode .bbcode ul liborder-color:rgba(255,255,255,.một)
.darkMode #centimet-menu:beforeborder-color:#292a2b transparent transparent transparent
.darkMode #codes,darkMode #codes:active,.darkMode #codes:focusborder:1px solid #3a3b3c;background-color:#1f1f1f;color:var(–dark-text)
Cách 4: Sao chép mã bên dưới và đặt mã này bên dưới


Để lại comment theo công ty thoáng mát rãi lớn to thể của Post bài chưng vứt luận, tích vào Thông báo tới tôi nhằm nhận thông tin qua gmail Khi comment của khá nhiều bạn đọc được phản hồi.
Đặt URL Hình hình ảnh hoặc Code Snippet, và Quote, tiếp tiếp sau nhấp vào nút nhiều bạn đọc lấy nhu yếu ớt mong muốn phân tách cú pháp. Sao chép hiệu trái phân tách cú pháp và dán nó vào ngôi trường giới thiệu.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments