Hướng dẫn tối ưu URL nhãn vào Blogspot 2018-06-07 03:47:00

Mặc định Khi nhằm thương hiệu nhãn tới Post bài chưng vứt luận bởi vì thế giờ Việt, thì URL của nhãn trông cực kì cực kì khó khăn trông. Ví dụ Khi nhiều bạn đọc lấy nhãn là Thủ thuật Blogspot thì link game được tự động hoạt động tiết ra như sau:https://thương hiệu-blog/kiếm mò/label/Th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20Blogspot

Tất nhiên hầu ko hề đều phải có nhu muốn URL nhãn lấy dạng:https://thương hiệu-blog/kiếm mò/label/thu-thuat-blogspot

Hướng dẫn tối ưu URL nhãn vào Blogspot/ Blogger
Thực chất hóa học tập chế độ là kẻ dùng Javascript nhằm mò thương hiệu nhiều nhãn, tiếp tiếp sau thay đổi thương hiệu nhằm hiển thị ra bên ngoài Blog
Cách một
Khi viết lách bài chưng vứt, đặt thương hiệu nhãn lấy dạng thu-thuat-blogger
Cách 2
Vào biên tập Template, thêm đoạn Script bên dưới lên bên trên thẻ :

Thay thay đổi khu vực bôi vàng theo thương hiệu nhãn bên trên Blog của khá nhiều bạn đọc.
Nếu mong muốn thay đổi thương hiệu hiển thị tới những nhãn khác, Chỉ Cần thêm .replace(/([/-])?ten-nhan-2/gi, function($0,$một) return $một?$0:’Tên nhãn 2′;) vào sau cùng return labelreplace

Done!

Nguồn Hướng dẫn tối ưu URL nhãn vào Blogspot


2018-06-07 03:47:00 #Hướng #dẫn #tối #ưu #URL #nhãn #vào #Blogspot