JOB XỊN MÙA DỊCH
SHTB TUYỂN GẤP 2 KẾ TOÁN THUẾ

LƯƠNG 6-10 triệu + Phụ cấp + Thưởng.

Kinh nghiệm 6 tháng trở lên. 4163543927099560


JOB XỊN MÙA DỊCH
SHTB TUYỂN GẤP 2 KẾ TOÁN THUẾ

👉👉LƯƠNG 6-10 triệu + Phụ cấp + Thưởng.

👉👉Kinh nghiệm 6 tháng trở lên.
Làm việc tại Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Chi tiết JD ib.


#JOB #XỊN #MÙA #DỊCH #SHTB #TUYỂN #GẤP #KẾ #TOÁN #THUẾ #LƯƠNG #triệu #Phụ #cấp #ThưởngKinh #nghiệm #tháng #trở #lên