Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? Mới Nhất

Update: 2022-04-23 00:13:18,Bạn Cần tương hỗ về Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào?. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

614

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 28: Điện thế nghỉ. Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 28: Điện thế nghỉ. Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.
 • NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
 • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Câu 1: Điện thế nghỉ là gì?

 • A. Sự chênh lệch điện thế giữa những điểm ở hai bên màng tế bào, khi tế bào bị kích thích
 • C. Sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào lúc không trở thành kích thích, phía trong màng tích điện dương, phía ngoài màng tích điện âm
 • D. Sự chênh lệch điện thế giữa những điểm ở hai bên màng tế bào, khi tế bào không trở thành kích thích

Câu 2: Người ta dùng vi điện kế để đo điện thế nghỉ. Cách đo nào sau đấy là đúng chuẩn?

 • A. Cắm 2 điện cực của vi điện kế vào 2 vị trí rất khác nhau ở bên phía ngoài màng tế bào.
 • B. Cắm hai điện cực của vi điện kế vào hai vị trí rất khác nhau ở bên trong màng tế bào
 • D. Cắm 2 điện cực của vi điện kế vào 2 vị trí rất khác nhau ở bên phía ngoài màng tế bào, sau thuở nào hạn chuyển cả hai điện cực vào bên trong màng, hoặc ngược lại

Câu 3: Điện thế nghỉ được hình thành đa phần do sự phân bổ ion

 • A. Đồng đều, sự dịch chuyển của ion và tính thấm có tinh lọc của màng tế bào với ion
 • B. Không đều, sự dịch chuyển của ion và tính thấm không tinh lọc của màng tế bào với ion
 • D. Không đều, sự dịch chuyển của ion theo phía đi vào và tính thấm có tinh lọc của màng tế bào với ion

Câu 4: Khi nói về trạng thái của những kênh ion trên màng tế bào noron ở trạng thái nghỉ, phát biểu nào tại đây đúng?

 • A. Cổng K$^+$ hé mở, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm,
 • C. Cổng Na$^+$ hé mở, trong màng tích điện dương, ngoài màng tích điện âm
 • D. Cổng Na$^+$ hé mở, trong màng tích điện âm, ngoài màng tích điện dương

Câu 5: Trạng thái điện thế nghỉ, ngoài màng mang điện thế dương do

 • A. Na+ khi ra ngoài màng bị lực hút tĩnh điện ở phía trong của màng nên nằm sát màng
 • C. K+ khi ra ngoài màng tạo cho ở phía trong của màng mang điện tích âm
 • D. K+ khi ra ngoài màng nên nồng độ của nó cao hơn nữa ở phía trong của màng

Câu 6: Người ta quy ước dấu (-) trước những trị số điện thế nghỉ vì: 

 • A. ion K$^+$ từ trong màng tế bào ra ngoài màng tế bào
 • B. ion K$^+$ từ ngoài màng tế bào vào trong màng tế bào
 • D. phía bên trong màng tích điện dương so vói ngoài màng tích điện âm

Câu 7: Cho những trường hợp sau:

 • Cổng K+ và Na+ cùng đóng
 • Cổng K+ mở và Na+ đóng
 • Cổng K+ và Na+ cùng mở
 • Cổng K+ đóng và Na+ mở
 • Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng thời cơ tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi là

  • B. (1), (2) và (3)
  • C. (2) và (4)       
  • D. (1) và (2)

  Câu 8: Có bao nhiêu yếu tố tại đây tham gia hình thành điện thế nghỉ của tế bào?

 • Nồng độ ion K$^+$ bên trong cao hơn nữa bên phía ngoài màng tế bào
 • Tính thấm có tinh lọc của màng tế bào so với ion K$^+$; cổng K$^+$ mở, k$^+$ từ trong ra ngoài
 • Sự phục vụ nhu yếu tích điện cho bơm ion
 • Bơm Na$^+$/ K$^+$ vận chuyển K$^+$ từ phía ngoài vào phía trong trong màng giúp duy trì nồng độ K$^+$ bên trong cao hơn nữa bên phía ngoài màng tế bào.
 • Câu 9: Điện thế nghỉ là yếu tố chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào

  • A. Không bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương
  • B. Bị kích thích, phía trong mang mang điện dương và phía ngoài màng mang điện âm
  • D. Bị kích thích, phía trong màng mang điện âm và phía ngoài màng mang điện dương

  Câu 10: Trong cơ chế hình thành điện thế nghỉ, bơm Na$^+$/K$^+$ có bao nhiêu vai trò tại đây?

 •  Chuyển K$^+$ từ phía ngoài trả vào phía trong màng
 • Chuyển Na$^+$ từ trong trả ra phía ngoài màng
 • Làm cho nồng độ K$^+$ ở bên trong tế bào cao hơn nữa bên phía ngoài tế bào
 • Thiết lập cho việc cân đối điện tích ở hai bên màng khi tế bào nghỉ ngơi
 • Câu 11: Ở điện thế nghỉ, nồng độ K+ và Na+ giữa phía trong và phía ngoài màng tế bào ra làm thế nào?

  • A. Ở trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn và Na+ có nồng độ cao hơn nữa so với bên phía ngoài tế bào
  • B. Ở trong tế bào, nồng độ K+ và Na+ cao hơn nữa so với bên phía ngoài tế bào
  • D. Ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên phía ngoài tế bào

  Câu 12: Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện: 

  • A. trung tính
  • C. âm
  • D. hoạt động giải trí và sinh hoạt

  Câu 13: Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K hoạt động giải trí và sinh hoạt ra làm thế nào?

  • A. Vận chuyển K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ K+ sát phái ngoài màng tế bào luôn cao và tiêu tốn tích điện
  • B. Vận chuyển K+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào giúp duy trì nồng độ K+ ở trong tế bào luôn cao và không tiêu tốn tích điện
  • D. Vận chuyển Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào giúp duy trì nồng độ Na+ sát phía ngoài màng tế bào luôn thấp và tiêu tốn tích điện

  Câu 14: Để duy trì điện thế nghỉ, bơm Na – K chuyển

  • A. Na+ từ ngoài tế bào vào trong tế bào
  • B. Na+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào
  • C. K+ từ trong tế bào ra ngoài tế bào

  Câu 15: Những trường hợp nào tại đây làm giảm điện thế nghỉ ở tế bào thần kinh?

 • Tế bào thần kinh giảm tính thấm so với ion K$^+$
 • Tế bào thần kinh tăng tính thấm so với ion K$^+$
 • Trên tế bào thần kinh kênh Na$^+$ luôn mở
 • Giảm nồng độ K$^+$ bên trong tế bào
 • Tăng nồng độ Na$^+$ bên phía ngoài tế bào
  • A. 1, 3, 4, 5
  • B. 2,3, 4, 5
  • C. 1,4

  Trắc nghiệm sinh học, trắc nghiệm sinh học theo bài, trắc nghiệm sinh học 11 bài 28: Điện thế nghỉ

  Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

  • Sách Giáo Viên Sinh Học Lớp 11
  • Giải Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 11
  • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 11 Nâng Cao

  Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 28: Điện thế nghỉ giúp HS giải bài tập, phục vụ nhu yếu cho học viên những hiểu biết khoa học về điểm lưu ý cấu trúc, mọi hoạt động giải trí và sinh hoạt sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên:

  Trả lời vướng mắc Sinh 11 Bài 28 trang 114: Quan sát hình 28.1 và cho biết thêm thêm cách đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống.

  Lời giải:

  Cách đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống:

  Để đo điện thế nghỉ trên tế bào thần kinh mực ống ta sử dụng máy đo điện thế cực nhạy gồm có 2 điện cực. Đặt điện cực thứ nhất của máy đo điện thế lên mặt ngoài của màng tế bào, còn điện cực thứ hai thì đâm xuyên qua màng tế bào, đến tiếp xúc với tế bào chất.

  Trả lời vướng mắc Sinh 11 Bài 28 trang 115: Nghiên cứu bảng 28 và hình 28.2, tiếp sau đó vấn đáp những vướng mắc sau:

  – Ở bên trong tế bào, loại ion dương nào có nồng độ cao hơn nữa và loại ion dương nào có nồng độ thấp hơn so với bên phía ngoài tế bào?

  – Loại ion dương nào trải qua màng tế bào và nằm lại sát mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm?

  Lời giải:

  – Ở bên trong tế bào:

  + Ion K+ có nồng độ cao hơn nữa so với bên phía ngoài tế bào.

  + Ion Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên phía ngoài tế bào.

  – Ion K+ trải qua màng tế bào và nằm sắt mặt ngoài màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm.

  Bài 1 (trang 116 SGK Sinh 11): Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành ra làm thế nào?

  Lời giải:

  – Điện thế nghỉ là yếu tố chênh lệch về điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không trở thành kích thích, phía bên trong màng mang điện âm so với phía ngoài màng mang điện dương.

  – Sự hình thành điện thế nghỉ:

  + Nồng độ ion K+ ở bên trong màng tế bào cao hơn nữa bên phía ngoài màng tế bào, nồng độ ion Na+ ở bên phía ngoài màng tế bào cao hơn nữa ở bên trong màng tế bào.

  + Trên màng tế bào: cổng K+ mở, cổng Na+ đóng, ion K+ ở mặt trong màng dịch chuyển ra bên phía ngoài màng và nằm sát màng tế bào làm cho mặt ngoài màng tế bào tích điện dương, mặt trong màng tế bào tích điện âm.

  + Bơm Na – K vận chuyển K+ từ bên phía ngoài màng vào bên trong màng, giúp duy trì nồng độ K+ bên trong màng cao hơn nữa bên phía ngoài màng .

  Bài 2 (trang 116 SGK Sinh 11): Đánh dấu X vào ô ▭ cho ý vấn đáp đúng về điện thế nghỉ.

  Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện:

  ▭ A – dương.

  ▭ B – âm.

  ▭ C – trung tính.

  ▭ D – hoạt động giải trí và sinh hoạt.

  Lời giải:

  Đáp án: A.

  Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  Video full hướng dẫn Share Link Cập nhật Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? ?

  – Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào? “.

  Thảo Luận vướng mắc về Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào?

  Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
  #Khi #tế #bào #mực #ống #bị #kích #thích #thì #giá #trị #điện #thế #thay #đổi #như #thế #nào Khi tế bào mực ống bị kích thích thì giá trị điện thế thay đổi ra làm thế nào?