https://tuoitre.vn/xuat-hoa-don-dien-tu-trong-ngay-doanh-nghiep-thuc-thau-dem-ke-toan-xin-nghi-vi-qua-tai-20220115221557065.htm?dc_data=4496759_samsung-carnival-vietnam-vietnamese&utm_source=taboola&utm_medium=taboola_news&ui=40e3304b-e513-4b17-9027-a5ba931d8e53

Khó khăn chồng chất khó khăn cho kế toán lẫn doanh nghiệp ạ

nphddt 13 4read only 16422597151485269247 crop 16422597465152102602325