Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt ko? 2022

Không xây dựng thang bảng lương có bị phạt ko? Mức phạt ko đăng ký thang bảng lương, ko xây dựng thang bảng lương, trả lương thấp rộng quy định tại thang bảng lương …

cứ theo Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP Quy định mức phạt vi phạm về tiền lương cụ thể như sau:

———————————————————————

Mức phạt ko xây dựng thang bảng lương:

1. Phạt tiền

từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

đối với người sử dụng cần lao có một trong các hành động sau đây:

a) Không công bố làm khai tại điểm làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy định thưởng;

b) Không lập sổ lương và xuất trình Khi cơ quan lại có thẩm quyền đề nghị;

c) Khi thay đổi mẫu mã trả lương, người sử dụng lao động ko thông tin cho người cần lao biết trước ít ra 10 ngày trước Khi thực hành;

d)

Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động;

đ) dùng thang lương, bảng lương, định mức lao động ko đúng quy định sau Khi có quan lại điểm sửa đổi, bổ sung của cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp thị trấn;

e) Không tham khảo quan lại điểm của tổ chức đại diện tập thể cần lao tại cơ sở Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức cần lao, quy định thưởng.

=> Cách xây dựng thang bảng lương, cách đăng ký thang bảng lương với Phòng (Sở) LĐTBXH

các bạn xem tại đây nhé:

►►►

.

——————————————————————–

Mức phạt trả lương thấp rộng quy định:

2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có

một trong các hành động:

– Trả lương ko đúng hạn;

– Không trả hoặc trả mất đi lương cho người cần lao theo thỏa thuận trong hợp đồng cần lao;

– Không trả hoặc trả mất đi lương bổng cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, hiểm, tiến đánh việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy, tiến đánh việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học tập nghề theo quy định của pháp luật;

– Trả lương thấp rộng mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan lại cai quản lý đất nước về cần lao cấp thị trấn;

– Không trả hoặc trả mất đi lương làm thêm giờ, lương bổng làm việc ban tối, lương phía ngừng việc cho người cần lao theo quy định của luật pháp;

– Khấu trừ lương của người lao động ko đúng quy định của pháp luật;

– Trả lương ko đúng quy định cho người lao động Khi tạm thời chuyển người lao động sang làm mướn việc khác so với giao kèo lao động, trong thời gian tạm đình chỉ làm việc, trong thời gian kho bãi khoá, những ngày người cần lao chưa nghỉ ngơi mỗi năm.

Mức phạt cụ thể như sau:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người cần lao;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người cần lao trở lên.

Xem thêm:

—————————————————————————————-

3.

Lưu ý:

Nếu Doanh nghiệp

trả lương thấp rộng lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định cũng bị xử phạt nhé

.

– Mức phạt

từ 20.000.000 đồng đến 75.000.000

đồng tùy thuộc vào số người lao động.

=> Chi tiết xem tại đây nhé:

►►

————————————————————————————————

4. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động những Khi có hành động

ko trả thêm một khoản tiền tương ứng

với mức đóng bảo đảm tầng lớp tấm, bảo đảm y tế ép, bảo đảm thất nghiệp và tiền nghỉ ngơi phép từng năm

cho người cần lao ko thuộc đối tượng dự

bảo đảm xã hội tấm, bảo đảm y tế tấm, bảo đảm thất nghiệp theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người cần lao;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người cần lao trở lên.

—————————————————————————————————-

5. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Buộc trả đủ lương phía cộng với khoản tiền lãi của số lương bổng chậm trả, trả thiếu cho người cần lao tính theo mức lãi suất tiền gửi ko kỳ hạn cao nhất của các ngôi nhà băng thương mại đất nước công bố tại thời tự khắc xử phạt đối với hành động vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Buộc trả đủ khoản tiền ứng với mức đóng bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế buộc phải, bảo đảm thất nghiệp và tiền nghỉ ngơi phép từng năm cho người lao động đối với hành động vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

——————————————————————–

6. CHÚ Ý:

– Mức phạt tiền quy định đối với các hành động vi phạm quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân chủ nghĩa.

Mức phạt tiền đối với tổ chức

bởi 02 lần

mức phạt tiền đối với cá nhân.

(cứ theo khoản 1 điều 5 Nghị định 28/2020/NĐ-CP)

Xem thêm:

———————————————————————————————-

xin chúc các bạn thành tiến đánh!

———————————————————————–

Source Không đăng ký thang bảng lương có bị phạt ko? 2021-09-07 15:27:00

#Không #đăng #ký #thang #bảng #lương #có #bị #phạt #ko