Kính gởi thầy Liêu , hiện tại tôi bị đau bụng bs bảo viêm đại tràng , có bài tập nào giúp giảm cơn đau kg thầy.?
1520801068265455

Kính gởi thầy Liêu , hiện tại tôi bị đau bụng bs bảo viêm đại tràng , có bài tập nào giúp giảm cơn đau kg thầy.?

Author Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Kính #gởi #thầy #Liêu #hiện #tại #tôi #bị #đau #bụng #bảo #viêm #đại #tràng #có #bài #tập #nào #giúp #giảm #cơn #đau #thầy