Chia Sẻ Mẹo Cách Phần mềm tương hỗ kê khai thuế(tax) HTKK 4.5.2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2021 Mới nhất 2022

Ban đang tìm kiếm từ khóa Chia Sẻ Thủ Thuật Cách Phần mềm tương hỗ kê khai thuế(tax) HTKK 4.5.2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2021 Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-14 06:51:00

Phần mềm tương hỗ kê khai thuế(tax) HTKK 4.5.2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2021 là Phần mềm HTKK 4.5.2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ngày 19/02/2021 của Tổng cục thuế(tax). Download ứng dụng HTKK 4.5.2 miễn phí tại đây.

Ngày 19/02/2021 Tổng cục Thuế(Tax) thông tin về việc Nâng cấp vận dụng

tương trợ kê khai (HTKK) 4.5.2

TỔNG CỤC THUẾ thông tin

V/v Nâng cấp ứng dụng

tương hỗ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2

update trách nhiệm kê khai phục vụ nhu yếu Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, update địa phận hành chính phục vụ nhu yếu quyết nghị số 1188/NQ-UBTVQH14, 1189/NQ-UBTVQH14, 1191/NQ-UBTVQH14

Tổng cục Thuế(Tax) thông tin tăng cấp vận dụng

tương hỗ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.2

update những tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT, 04/GTGT, 01/PHLP, 02/PHLP phục vụ nhu yếu yêu cầu trách nhiệm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định rõ ràng một số trong những trong những điều của luật Quản lý thuế(tax); Cập nhật thay đổi địa phận hành chính những tỉnh Bình Định, Hòa Bình, Bắc Ninh phục vụ nhu yếu Nghị quyết số 1188/NQ-UBTVQH14, 1189/NQ-UBTVQH14, 1191/NQ-UBTVQH14 ngày 12/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuy nhiên tuy nhiên update một số trong những trong những nội dung trong quy trình triển khai HTKK 4.5.1, rõ ràng như sau:

1. Cập nhật đề xuất kiến nghị kiến nghị phục vụ nhu yếu Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

1.1. Cập nhật tờ khai thuế(tax) giá trị ngày càng tăng (01/GTGT)

– Cập nhật khuôn khổ ngành nghề tại màn hình hiển thị hiển thị kỳ tính thuế(tax):

+ Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế(tax) từ thời hạn tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế(tax) từ quý 1/2021 trở đi, khuôn khổ ngành nghề gồm có:

• Hoạt động sinh sản kinh dinh thường thì

• Xổ số thiết kế, xổ số kiến thiết thiết kế điện toán

• Hoạt động dò la, khai thác dầu khí

• Chuyển nhượng DAĐT CS hạ tầng, nhà khác tỉnh với nơi có trụ sở chính

• Nhà máy sinh sản điện khác tỉnh với nơi có trụ sở chính

+ Đối với tờ khai tháng có kỳ tính thuế(tax) từ thời hạn tháng 12/2020, tờ khai quý có kỳ tính thuế(tax) từ quý IV/2020 trở về trước, khuôn khổ ngành nghề gồm có:

• Ngành hàng sinh sản, kinh dinh thường nhật

• Hoạt động dò la, tăng trưởng mỏ và khai khẩn dầu, khí vạn vật vạn vật thiên nhiên

• Hoạt động xổ số kiến thiết thiết kế thiết kế của những công ty xổ số kiến thiết thiết kế thiết kế

– Cho phép mỗi ngành nghề được phép kê khai 1 tờ khai 01/GTGT của một kỳ tính thuế(tax) so với kỳ tính thuế(tax) từ thời hạn tháng 01/2021 trở đi.

1.2. Cập nhật tờ khai thuế(tax) giá trị ngày càng tăng dành riêng cho dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư (02/GTGT)

– Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế(tax) từ thời hạn tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế(tax) từ quý 1/2021 trở đi được được cho phép kê khai nhiều tờ khai có mã dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư rất rất khác nhau trong cùng 1 kỳ tính thuế(tax).

– Bổ sung những trường nhập tài liệu về dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư, buộc nhập

1.3. Cập nhật tờ khai thuế(tax) giá trị ngày càng tăng (04/GTGT)

– Cập nhật tờ khai tháng có kỳ tính thuế(tax) từ thời hạn tháng 01/2021, tờ khai quý có kỳ tính thuế(tax) từ quý 1/2021, tờ khai lần phát sinh có kỳ tính thuế(tax) từ thời hạn ngày thứ nhất/01/2021, update những nội dung như sau:

+ Bổ sung checkbox Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình hiển thị hiển thị kỳ tính thuế(tax)

+ Nếu tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình hiển thị hiển thị kỳ tính thuế(tax):

• Không cho nhập chỉ tiêu [22], [26]

• Tỷ lệ GTGT tại hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt kinh dinh khác mặc định là 10%

+ Nếu không tích chọn Hoạt động thu hộ CQNN có thẩm quyền giao tại màn hình hiển thị hiển thị kỳ tính thuế(tax):

• Tỷ lệ GTGT tại hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt marketing khác mặc định là 2%

+ Cho phép kê khai đồng thời tờ khai có tích chọn thu hộ và không tích chọn thu hộ trong cùng 1 kỳ tính thuế(tax)

1.4. Cập nhật Tờ khai phí, lệ phí (01/PHLP)

– Chặn những tiểu mục 2663, 2666, 3003 trên tờ khai 01/PHLP từ kỳ kê khai tháng 01/2021

1.5. Cập nhật tờ khai quyết toán thuế(tax), lệ phí (02/PHLP)

– Chặn những tiểu mục 2663, 2666, tiểu mục lệ phí trên tờ khai 02/PHLP từ kỳ kê khai năm 2021

2. Cập nhật địa phận hành chính

2.1. Cập nhật địa phận hành chính thuộc tỉnh Bình Định phục vụ nhu yếu quyết nghị số 1188/NQ-UBTVQH14

– Cập nhật xã Cát Tiến thị thành trấn Cát Tiến thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

2.2. Cập nhật địa phận hành chính thuộc tỉnh Hòa Bình phục vụ nhu yếu Nghị quyết số 1189/NQ-UBTVQH14

– Cập nhật xã Sủ Ngòi thành Phường Quỳnh Lâm thuộc tỉnh thành Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

– Cập nhật xã Trung Minh thành phường Trung Minh thuộc đô thị Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

2.3. Cập nhật địa phận hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh phục vụ nhu yếu quyết nghị số 1191/NQ-UBTVQH14

– Cập nhật xã Hương Mạc thành phường Hương Mạc thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

– Cập nhật xã Phù Chẩn thành phường Phù Chẩn thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

– Cập nhật xã Phù Khê thành phường Phù Khê thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

– Cập nhật xã Tam Sơn thành phường Tam Sơn thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

– Cập nhật xã Tương Giang thành phường Tương Giang thuộc Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3. Cập nhật một số trong những trong những nội dung phát sinh

– Cập nhật thị xã Sa Đéc thành đô thị Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp

————————————————————————

Bắt đầu từ thời hạn ngày 20/02/2021

, khi lập hồ nguyên sơ thuế(tax) có liên hệ đến nội dung tăng cấp nêu trên, tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa nộp thuế(tax) sẽ sử dụng những hiệu suất cao kê khai tại

vận dụng HTKK 4.5.2

thay cho những phiên bản trước đó.

—————————————————————————-

Download Phần mềm HTKK 4.5.2 tại đây:

Để setup được HTKK 4.5.2, máy tính của NNT cần phục vụ nhu yếu thông số kỹ thuật kỹ thuật sau:

– Hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (không tương hỗ hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành iOS, Mac).

– Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (

trọn vẹn trọn vẹn có thể tải bộ cài .NET Framework 3.5

).

– Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành Win 7 trở lên không phải setup .NET Framework 3.5 mà chỉ việc kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn theo

tài liệu hướng dẫn setup

———————————————————————————————–

– Nếu không tải về được những bạn

can dự trực tiếp với cơ thuế(tax) quan địa phương

để được phục vụ nhu yếu và tương hỗ trong quy trình setup, dùng.

– Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức triển khai triển khai, thành viên chủ nghĩa nộp thuế(tax) được gửi đến cơ quan Thuế(Tax) theo những số điện thoại cảm ứng cảm ứng, hộp thư điện tử tương hỗ NNT về vận dụng HTKK do cơ thuế(tax) quan phục vụ nhu yếu.

Tổng cục Thuế(Tax) trân trọng thông tin./.

———————————————————————–

Trường hợp

:

Máy tính những bạn đã cài ứng dụng HTKK 4.5.1 rồi

-> Các bạn chỉ việc

Bật ứng dụng HTKK 4.5.1

đó lên -> Phần mềm sẽ hiện thông tin

update lên Phần mềm HTKK 4.5.2

-> Các bạn bấm nút ”

-> Tiếp đó đợi ứng dụng chạy update là xong nhé:

Như vậy là những bạn đã tiếp tục tăng cấp xong Phần mềm HTKK 4.5.2 nhớ

————————————————————————

Link tải Phần mềm tương hỗ kê khai thuế(tax) HTKK 4.5.2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2021 Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung nội dung bài viết Phần mềm tương hỗ kê khai thuế(tax) HTKK 4.5.2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2021 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Post sẽ tương hỗ You hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Phần mềm tương hỗ kê khai thuế(tax) HTKK 4.5.2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2021

Quý quý khách đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Phần mềm tương hỗ kê khai thuế(tax) HTKK 4.5.2 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất 2021 rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại phản hồi hoặc Join nhóm zalo để được phản hồi nhé.
#Phần #mềm #hỗ #trợ #kê #khai #thuế(tax) #HTKK #mới #nhất