Share Thủ Thuật Cách Cách hạch toán trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tăng giảm thuế(tax) GTGT, lệch giá Mới nhất 2022

Quý quý khách đang search từ khóa Share Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách hạch toán trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tăng giảm thuế(tax) GTGT, lệch giá Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính được update : 2021-09-14 14:02:00

Hóa đơn trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tăng, giảm hạch toán ra làm thế nào?

xin hướng dẫn cách hạch toán trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tăng giảm lệch giá, thuế(tax) GTGT rõ ràng so với toàn bộ bên mua và bên bán.

Chú ý

: Đây là cách hạch toán hóa đơn chỉnh tăng giảm lệch giá, thuế(tax) GTGT do có sơ sót.

VD

: Khi phát hiện hóa đơn sơ sót về

đơn giá, số lượng, thành tiền, tiền thuế(tax) …

(

những sai sót

tác động đến lệch giá, tiền thuế(tax) và hóa đơn này đã kê khai

)

-> Thì lập

– Và Xuất hóa đơn trấn áp và trấn áp và điều chỉnh, Xem thêm:

->

Dựa vào hóa đơn trấn áp và trấn áp và điều chỉnh đó những bạn hạch toán như sau:

1. Cách hạch toán hóa đơn

trấn áp và trấn áp và điều chỉnh Tăng

lệch giá, thuế(tax) GTGT:

a. Bên bán:

Nợ Tài khoản : 111, 112, 131

Có Tài Khoản: 511

Có Tài Khoản : 33311

b. Bên mua:

– Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Tăng Giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, ghi:

Nợ Tài khoản: 156

Nợ Tài khoản: 1331

Có Tài Khoản: 331, 111, 112

– Nếu hàng này đã bán thì ghi Tăng Giá vốn hàng bán:

Nợ Tài khoản: 632

Nợ Tài khoản: 1331

Có Tài Khoản: 331, 111, 112

– Nếu hàng này đã đưa vào sản xuất marketing, quản trị và vận hành … thì ghi Tăng tổn phí đó lên:

Nợ Tài khoản: 154, 642…

Nợ Tài khoản: 1331

Có Tài Khoản: 331, 111, 112

2. Cách hạch toán

trấn áp và trấn áp và điều chỉnh Giảm

lệch giá, thuế(tax) GTGT:

a. Bên bán:

Nợ Tài khoản: 511

Nợ Tài khoản: 33311

Có Tài Khoản: 111, 112, 131

b. Bên mua:

– Nếu hàng còn tồn trong kho thì ghi Giảm giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa:

Nợ Tài khoản: 111, 112, 331

Có Tài Khoản: 156

Có Tài Khoản: 1331

– Nếu hàng đã bán thì ghi Giảm giá vốn hàng bán:

Nợ Tài khoản: 111, 112, 331

Có Tài Khoản: 632

Có Tài Khoản: 1331

– Nếu hàng này đã đưa vào sinh sản, kinh dinh hoặc quản trị và vận hành thì ghi Giảm tổn phí đó xuống:

Nợ Tài khoản: 111, 112, 331

Có Tài Khoản: 154, 642 …

Có Tài Khoản: 1331

Lưu ý:

Các trường hợp hóa đơn trấn áp và trấn áp và điều chỉnh giảm giá do

chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

thì không được hạch toán như trên mà những bạn xem tại đây nhé:

Sau đây xin lấy 1 thí dụ rõ ràng để những bạn hình dong thực tiễn:

– Ngày 5/1/2017

Công ty xuất hàng cho những người dân tiêu dùng như sau:

STT

Tên thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều hòa Samsung AS09TW – 9.000 BTU

Chiếc

10

7.000.000

70.000.000

02

Cục nóng điều hòa Sam sung AS09TW – 9.000 BTU

Chiếc

10

Cộng tiền hàng:

70.000.000

Thuế(Tax) suất GTGT:

10 %

, Tiền thuế(tax) GTGT:

7.000.000

Tổng cộng tiền tính sổ

77.000.000

Số tiền viết bằng chữ:

Bảy mươi bảy triệu triệu đồng chẵn.

(Hóa đơn trên Công ty đã kê khai vào tháng 1/2017)

– Ngày 5/6/2017

Công ty phát hiện sai đơn giá (

thực tại là: 6.900.000 nhưng kế toán lại viết: 7.000.000)

-> Kế toán:

Lập biên bản trấn áp và trấn áp và điều chỉnh và xuất hóa đơn trấn áp và trấn áp và điều chỉnh giảm như sau:

STT

Tên thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh giảm đơn giá của hóa đơn số 0006359, ký hiệu TU/12P, ngày 5/1/2017 từ 7.000.000 thành 6.900.000

Chiếc

10

100.000

một triệu

Cộng tiền hàng:

một triệu

Thuế(Tax) suất GTGT: .

10 %

, Tiền thuế(tax) GTGT:

100.000

Tổng cộng tiền thanh toán

1.100.000

Số tiền viết bằng chữ:

Một triệu một trăm nghìn đồng chẵn.

Dựa vào hóa đơn trấn áp và trấn áp và điều chỉnh đó, những bạn hạch toán trấn áp và trấn áp và điều chỉnh Giảm lệch giá, thuế(tax) GTGT như sau:

a. Bên bán:

– Hạch toán Giảm Doanh thu và thuế(tax) GTGT phải nộp:

Nợ Tài khoản 511: một triệu

Nợ Tài khoản: 33311: 100.000

Có Tài Khoản 131: 1.100.000

b. Bên mua:

– Hạch toán Giảm giá trị thành phầm & sản phẩm & hàng hóa và thuế(tax) GTGT (Vì hàng còn tồn kho)

Nợ Tài khoản 111, 112, 331: 1.100.000

Có Tài Khoản 156: một triệu

Có Tài Khoản 1331: 100.000

– Nếu hàng này đã bán thì hạch toán Giảm giá vốn hàng bán:

Nợ

TK 111, 112, 331: 1.100.000

Có Tài Khoản 632: một triệu

Có Tài Khoản 1331: 100.000

Nếu bạn chưa chứng tỏ và xác lập cách kê khai hóa đơn trấn áp và trấn áp và điều chỉnh giảm trọn vẹn trọn vẹn có thể Xem thêm:

xin chúc những bạn thành công xuất sắc xuất sắc!

Link tải về Cách hạch toán trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tăng giảm thuế(tax) GTGT, lệch giá Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về về nội dung nội dung bài viết Cách hạch toán trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tăng giảm thuế(tax) GTGT, lệch giá tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Post sẽ tương hỗ Quý quý khách hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Cách hạch toán trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tăng giảm thuế(tax) GTGT, lệch giá

Ban đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách hạch toán trấn áp và trấn áp và điều chỉnh tăng giảm thuế(tax) GTGT, lệch giá rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comment hoặc tham gia nhóm zalo để được trợ giúp nhé.
#Cách #hạch #toán #điều #chỉnh #tăng #giảm #thuế(tax) #GTGT #doanh #thu