Chia Sẻ Mẹo Cách Cách lập tờ khai thuế(tax) GTGT mẫu 01/GTGT theo quý Mới nhất 2022

Ban đang search từ khóa Share Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách lập tờ khai thuế(tax) GTGT mẫu 01/GTGT theo quý Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-14 10:30:00

hướng dẫn cách lập tờ khai thuế(tax) GTGT mẫu 01/GTGT theo quý và tháng trên HTKK tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, hướng dẫn kê khai thuế(tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ, cách ghi Tờ khai thuế(tax) GTGT rõ ràng từng chỉ tiêu.

——————————————————————————————————-

Lưu ý:

– Mẫu 01/GTGT

là dành riêng cho những Doanh Nghiệp kê khai thuế(tax) GTGT

theo phương pháp khấu trừ

-> Cách xác lập kê khai theo pp khấu trừ hay trực tiếp,

những bạn xem tại đây nhé:

– Phải kê khai trên ứng dụng HTKK tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, nếu chưa tồn tại bạn cũng trọn vẹn trọn vẹn có thể tải về hoặc xem tại đây nhé:

—————————————————————————–

Sau đây Công ty

sẽ hướng dẫn cách lập tờ khai thuế(tax) GTGT mẫu 01/GTGT trên ứng dụng HTKK tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, rõ ràng từng chỉ tiêu:

để ý

:

Nếu Doanh Nghiệp không nảy thuế(tax) đầu ra, nguồn vào

… thì vẫn phải kê khai và nộp tờ khai nhé (

Tích vào chỉ tiêu 21

) –

> Kết xuất rồi nộp qua mạng như thường nhật nhé.

——————————————————————–

Bước 1:

Đăng nhập vào ứng dụng HTKK:

-> Chọn: ”

Thuế(Tax) giá trị ngày càng tăng

-> Chọn: “

Tờ khai thuế(tax) GTGT khấu trừ (01/GTGT)”

-> Chọn loại tờ khai: ”

Tờ khai tháng

hoặc

Tờ khai quý

)

-> Chọn kỳ tính thuế(tax): ”

Tháng – quý, năm

(mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)

-> Chọn những phụ lục nếu có (VD: Trường hợp kê khai thuế(tax) GTGT vãng lai …), còn nếu là những Doanh Nghiệp thường nhật sẽ không còn hề cần chọn Phụ lục, những những những bạn sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai thôi nhé

-> Sau đó chọn: “

Đồng ý”:

như hình dưới:

– Sau khi những bạn ấn ”

Đồng ý

” màn hình hiển thị hiển thị sẽ xuất hiện như hình dưới:

———————————————————————-

Bước 2:

Cách ghi Tờ khai thuế(tax) GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT:

1. Cách kê khai hóa đơn nguồn vào:

Chỉ tiêu [21]:

Nếu trong kỳ không phát sinh hóa đơn đầu ra, nguồn vào bạn click vào đây.

Chỉ tiêu [22]:

– Số thuế(tax) GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:

– Số liệu ghi vào chỉ tiêu này

là số thuế(tax) đã ghi trên

chỉ tiêu [43]

của Tờ khai thuế(tax) GTGT kỳ trước.

– Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất tài liệu thì bạn

phải nhập bằng tay thủ công thủ công

số tiền ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]:

– Giá trị của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào:

Số liệu ghi vào mã số này là:

Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa tồn tại thuế(tax) GTGT.

Chỉ tiêu [24]:

Thuế(Tax) GTGT của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào:

– Số liệu ghi vào mã số này là:

Tổng sờ soạng số tiền thuế(tax) GTGT của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào

(

Dù được khấu trừ hay là không được khấu trừ, thì những bạn cũng nhập hết vào đây nhé

)

Chỉ tiêu [25]:

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:

– Số liệu ghi vào mã số này là:

Tổng số tiền thuế(tax) GTGT của thành phầm & sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ

(

Chỉ nhập phần tiền thuế(tax) GTGT đủ Đk được khấu trừ

).

VD 1:

Công ty kế toán SXKD món đồ

Chịu thuế(tax) GTGT

.

– Trong quý có mua 1 xe xe hơi trị giá 2.000.000.000, tiền thuế(tax) GTGT là: 200.000.000.

– Vì Công ty không phải là Doanh Nghiệp:

(

kinh dinh vận tải lối đi bộ lối đi dạo hành quý khách, kinh dinh du lịch, quý khách sạn; xe hơi vốn để làm làm mẫu và lái thử cho marketing xe hơi

)

-> Nên công ty

chỉ được khấu trừ thuế(tax) GTGT

là:

160.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23

: 2.000.000.000

Chỉ tiêu 24:

200.000.000

Chỉ tiêu 25

: 160.000.000.

(Vì chỉ được khấu trừ 160tr, nên chỉ có thể trọn vẹn có thể ghi vào chỉ tiêu 25 số tiền được khấu trừ)

————————————————————————————————

VD 2:

Công ty SXKD món đồ

KHÔNG chịu thuế(tax).

– Trong quý có phát sinh những hóa đơn nguồn vào Tổng cộng: 100.000.000. Thuế(Tax) GTGT: 10.000.000.

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23:

100.000.000

Chỉ tiêu 24:

10.000.000

Chỉ tiêu 25:

0

(Vì không được khấu trừ, nên chỉ có thể trọn vẹn có thể tiêu 25 = 0)

—————————————————————————————————–

VD 3

: Công ty vừa kinh dinh món đồ

CHỊU THUẾ

KHÔNG CHỊU THUẾ.

+) Trong quý Công ty có những hóa đơn nguồn vào như sau:

– Tổng uổng (hóa đơn nguồn vào) là: 450.000.000, thuế(tax) GTGT: 45.000.000,

trong số đó

:

– Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD món đồ

CHỊU THUẾ

: 200.000.000. Thuế(Tax) GTGT: 20.000.000

– Hóa đơn dùng riêng cho việc SXKD món đồ

KHÔNG CHỊU THUẾ:

150.000.000. Thuế(Tax) GTGT: 15.000.000

– Hóa đơn

dùng chung

cho toàn bộ

CHỊU THUẾ VÀ KHÔNG CHỊU THUẾ:

100.000.000. Thuế(Tax) GTGT:

10.000.000

+) Trong quý đó Công ty có Doanh thu rõ ràng như sau:

– Tổng Doanh thu là: một triệu.000

trong số đó:

– Doanh thu từ việc bán thành phầm

CHỊU THUẾ

: 600.000.000

– Doanh thu từ việc bán thành phầm

KHÔNG CHỊU THUẾ:

400.000.000

Cách kê khai chỉ tiêu 23, 24, 25 như sau:

Chỉ tiêu 23

: 200.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000 = 450.000.000

Chỉ tiêu 24

: 20.000.000 + 15.000.000 + 10.000.000 = 45.000.000

Chỉ tiêu 25

: 20.000.000 +

6.000.000

= 26.000.000

=> Cách tính để ghi vào chỉ tiêu 25:

– Số thuế(tax) GTGT nguồn vào dùng riêng cho việc SXKD món đồ

CHỊU THUẾ

thì sẽ

được khấu trừ hết thảy

. (

ghi vào 25

)

– Số thuế(tax) GTGT nguồn vào dùng riêng cho việc SXKD món đồ

KHÔNG CHỊU THUẾ

thì sẽ tiến hành

KHÔNG được khấu trừ

(

tức thị sẽ không còn hề được ghi vào 25

)

– Còn số thuế(tax) GTGT

dùng chung

(

10.000.000

) ta sẽ phân loại theo tỷ trọng % lệch giá như sau:

+ Doanh thu từ

CHỊU THUẾ

là: 600.000.000/ 1 tỷ: Chiếm

60%

+ Doanh thu từ

KHÔNG CHỊU THUẾ

Là: 400.000.000/ 1 tỷ: Chiếm 40%

=> Như vậy:

Thuế(Tax) GTGT được khấu trừ là

10.000.000 x 60% = 6.000.000

—————————————————————————————————–

2. Cách kê khai hóa đơn đầu ra:

– Các nên phải xác lập được Doanh Nghiệp sinh sản kinh dinh món đồ chịu thuế(tax) bao lăm % để kê khai cho đúng chuẩn nhé, có 5 trường hợp:

Không chịu thuế(tax), Thuế(Tax) suất 0%, Thuế(Tax) suất 5%, Thuế(Tax) suất 10%, Không phải tính nộp thuế(tax), rõ ràng như sau:

Chỉ tiêu [26]:

Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra không chịu thuế(tax) GTGT

– Số liệu ghi vào mã số này là:

Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ không chịu thuế(tax) GTGT

VD 4:

Cùng với VD 3 phía trên, thì những bạn nhập vào

chỉ tiêu 26: 400.000.000

Chỉ tiêu [27] và [28]:

Phần mềm sẽ tự động hóa hóa update.

Chỉ tiêu [29]:

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế(tax) suất 0%

– Số liệu ghi vào mã số này là:

Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ chịu thuế(tax) suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]:

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế(tax) suất 5%

– Số liệu ghi vào mã số này là:

Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ chịu thuế(tax) suất 5% và Tiền thuế(tax) GTGT

Chỉ tiêu [32] và [33]:

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế(tax) suất 10%

– Số liệu ghi vào mã số này là:

Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ chịu thuế(tax) suất 10% và Tiền thuế(tax) GTGT

Chỉ tiêu [32a]:

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra không tính thuế(tax):

– Số liệu ghi vào mã số này là:

Tổng Doanh thu của việc bán thành phầm hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế(tax) GTGT

(Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế(tax) GTGT những bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé)

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]:

Phần mềm sẽ tự động hóa hóa update.

——————————————————————————————————-

3. Cách kê khai Chỉ tiêu 37 và 38:

Chú ý

:

2 Chỉ tiêu [37] và [38]

chỉ thực hiện khi các bạn có kê khai bổ sung, điều chỉnh kỳ trước hoặc đề xuất kiến nghị kiến nghị của Cơ quan thuế(tax).

Chỉ tiêu [37]:

Điều chỉnh giảm:

– Sau khi kê khai tương hỗ update trấn áp và trấn áp và điều chỉnh xong -> Nếu xuất hiện

Chỉ tiêu [43]

trên

Phụ lục KHBS của kỳ trước là

số âm

(tức thị trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào

Chỉ tiêu [37]

của kỳ ngày này.

VD 5

: hiện tại bạn đang kê khai thuế(tax) GTGT

quý IV/2020.

– Nhưng lại phát hiện kê khai sai hóa đơn đầu ra của Qúy 1/2020 -> Nên phải vào tờ khai

Qúy 1/2020

để kê khai tương hỗ update trấn áp và trấn áp và điều chỉnh.

=> Sau khi kê khai tương hỗ update xong thì trên “Phụ lục KHBS” xuất hiện

Chỉ tiêu [43]: (một triệu),

nằm trong ngoặc -> tức thị

số âm

(

giảm số thuế(tax) được khấu trừ chuyển kỳ sau

).

->

Như vậy

những những bạn sẽ nhập

một triệu

vào

Chỉ tiêu [37]

của

Qúy 4/2020.

Chỉ tiêu [38]:

Điều chỉnh tăng:

Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng trái lại.

– nghĩa là

: Sau khi kê khai tương hỗ update xong -> Nếu xuất hiện

Chỉ tiêu [43

] trên Phụ lục KHBS là

số dương

(nghĩa là: Không nằm trong ngoặc đơn) -> Thì các bạn nhập số tiền đó vào

Chỉ tiêu [38]

của kỳ hiện tại.

VD 6

: Cùng với ví dụ 5 trên.

– Sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh xong tờ khai

Qúy 1/2020

thì trên Phụ lục KHBS xuất hiện

Chỉ tiêu 43: một triệu

(Không nằm trong ngoặc đơn tức là

số dương

)

->

Như vậy

những những bạn sẽ nhập một triệu vào

Chỉ tiêu [38]

của Tờ khai

Qúy 4/2020.

Chi tiết xem tại đây:

———————————————————————————————–

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]

: Phần mềm tự động hóa hóa update.

Chỉ tiêu [40b]:

– Chỉ ứng dụng so với trường hợp NNT thuộc đối tượng người tiêu dùng người tiêu dùng nộp thuế(tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư tại địa phận tỉnh, thành thị trực thuộc TW cùng nơi đóng hội sở chính, đang trong quy trình góp vốn góp vốn đầu tư thì lập hồ nguyên sơ thuế(tax) riêng cho dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư và phải bù trừ số thuế(tax) GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư với thuế(tax) GTGT của hoạt động giải trí và sinh hoạt vui chơi và sinh hoạt sinh sản marketing đang thực hành thực tế thực tiễn.

– Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế(Tax) GTGT mua vào của dự án bất Động sản khu công trình xây dựng bất Động sản Nhà Đất khu khu công trình xây dựng xây dựng góp vốn góp vốn đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được to nhiều hơn thế nữa giá trị chỉ tiêu [40a].

——————————————————————————————————–

4. chung cục:

Các bạn quan tâm đến 2 chỉ tiêu đó là:

Chỉ tiêu [40]:

Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì

mang tiền thuế(tax) đi nộp.

Chỉ tiêu [43]:

Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì ứng dụng sẽ

tự động hóa hóa chuyển sang

Chỉ tiêu [22] của kỳ sau. (

Không phải nộp tiền thuế(tax)).

—————————————————————————————————

– Nếu có chỉ tiêu nào mà những bạn không hiểu biết biết, những bạn hãy click chuột trái vào đó rồi ấn phím

“F1”

sẽ đã đã có được hướng dẫn rõ ràng nhé!

=> Sau khi đã kê khai xong những bạn kết xuất XML rồi nộp qua mạng nhé.

-> Tiếp đó là nộp thuế(tax) (nếu có nhé) ->

Xem thêm:

——————————————————————————————————

xin chúc những bạn thành công xuất sắc xuất sắc!

Các bạn muốn muốn muốn học thực hành thực tế thực tiễn tính thuế(tax) – kê khai thuế(tax), xử lý hóa đơn chứng từ, Cách xác lập ngân sách được trừ, không được trừ, Lập tờ khai quyết toán thuế(tax) thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm… trực tiếp trên sách vở thực tiễn, thì trọn vẹn trọn vẹn có thể dự:

Lớp

:

nâng cao

__________________________________________________

Link tải Cách lập tờ khai thuế(tax) GTGT mẫu 01/GTGT theo quý Full rõ ràng

Share một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết Cách lập tờ khai thuế(tax) GTGT mẫu 01/GTGT theo quý tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Postt sẽ tương hỗ Bạn hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về Cách lập tờ khai thuế(tax) GTGT mẫu 01/GTGT theo quý

Ban đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật Cách lập tờ khai thuế(tax) GTGT mẫu 01/GTGT theo quý rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại comments hoặc tham gia nhóm zalo để được phản hồi nha.
#Cách #lập #tờ #khai #thuế(tax) #GTGT #mẫu #01GTGT #theo #quý