Share Mẹo Cách CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO Mới nhất 2022

Ban đang search từ khóa Share Kinh Nghiệm Hướng dẫn CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO Mới nhất 2022 full HD Link Tải kỹ năng khá khá đầy đủ rõ ràng trên điện thoại cảm ứng cảm ứng, máy tính, máy tính đã update : 2021-09-14 12:39:00

chuẩn KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO

(Ban hành và ban bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục đích của chuẩn này là quy định và hướng dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng tồn kho vào ngân sách; Ghi hạ thấp giá trị hàng tồn kho cho hạp với giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán và lập mỏng dính dính tài chính.

02. chuẩn mực này vận dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc trừ khi có chuẩn kế toán khác quy định được được cho phép vận dụng phương pháp kế toán khác cho hàng tồn kho.

03. Các thuật ngữ trong chuẩn này được hiểu như sau:

Hàng tồn kho:

Là những tài sản:

(a) Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh dinh thường nhật;

(b) Đang trong quy trình sản xuất, kinh dinh dở dang;

(c) vật tư, vật tư, dụng cụ, phương tiện đi lại đi lại để sử dụng trong quy trình sinh sản, marketing hoặc phục vụ nhu yếu dịch vụ.

Hàng tồn kho gồm có:

– Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, thành phầm & sản phẩm & hàng hóa gửi đi gia làm chế biến;

– Thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán;

– Sản phẩm dở dang: Sản phẩm chưa hoàn thành xong xong và thành phầm hoàn tất chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm;

– vật tư, nguyên vật tư, dụng cụ, phương tiện đi lại đi lại tồn kho, gửi đi gia làm chế biến và đã mua đang đi trên đường;

– uổng dịch vụ dở dang.

Giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được: Là giá cả ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh dinh thường ngày trừ (-) phí tổn ước tính để hoàn thành xong xong thành phầm và phí tổn ước lượng cấp thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Giá hiện hành: Là khoản tiền phải trả để sở hữ một loại hàng tồn kho rưa rứa tại ngày lập bảng cân đối kế toán.

NỘI DUNG chuẩn XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO

04. Hàng tồn kho được xem theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được.

GIÁ GỐC HÀNG TỒN KHO

05. Giá gốc hàng tồn kho gồm có: hoài mua, phí tổn chế biến và những uổng liên hệ trực tiếp khác phát sinh để sở hữu được hàng tồn kho ở vị trí và trạng thái hiện tại.

uổng mua

06. tổn phí mua của hàng tồn kho gồm có mức giá mua, những loại thuế(tax) không được hoàn trả, uổng tải, bốc xếp, dữ gìn và bảo vệ trong quy trình sắm sửa và những phí tổn khác có liên can trực tiếp đến việc sắm sửa tồn kho. Các khoản chiết khấu thương nghiệp và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi phí mua.

hoài chế biến

07. ngân sách chế biến hàng tồn kho gồm có những tổn phí có tương quan trực tiếp đến thành phầm sinh sản, như hoài nhân công trực tiếp, phí sinh sản chung khăng khăng và tổn phí sinh sản chung biến hóa nảy trong quy trình chuyển hóa vật tư, vật tư thành thành phẩm.

phí sản xuất chung nhất quyết là những ngân sách sản xuất gián tiếp, thường không thay đổi theo số lượng thành phầm sinh sản, như tổn phí khấu hao, ngân sách bảo trì máy móc thiết bị, nhà xưởng,… và phí tổn quản trị và vận hành hành chính ở những phân xưởng sản xuất.

phí tổn sinh sản chung biến hóa là những ngân sách sinh sản gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như thể thể trực tiếp theo số lượng thành phầm sinh sản, như phí tổn nguyên vật tư, nguyên vật tư gián tiếp, hoài nhân lực gián tiếp.

08. hoài sinh sản chung nhất thiết phân loại vào phí tổn chế biến cho từng cty hiệu suất cao thành phầm được nhờ vào hiệu suất thường ngày của máy móc sản xuất. làm suất thường nhật là số lượng thành phầm đạt được ở tại mức nhàng nhàng trong những Đk sản xuất thường ngày.

– Trường hợp mức thành phầm thực tại sinh sản ra cao hơn nữa thế nữa tiến đánh suất thường thì thì ngân sách sinh sản chung nhất quyết được phân loại cho từng cty hiệu suất cao thành phầm theo ngân sách thực tiễn nảy.

– Trường hợp mức thành phầm thực tại sản xuất ra thấp hơn đả suất thường thì thì ngân sách sản xuất chung cố định và thắt chặt và thắt chặt chỉ được phân loại vào ngân sách chế biến cho từng cty hiệu suất cao thành phầm theo mức đánh suất thường nhật.

Khoản hoài sản xuất chung không phân loại được ghi nhận là tổn phí sản xuất, marketing trong kỳ.

tổn phí sản xuất chung biến hóa được phân loại hết vào tổn phí chế biến cho từng cty hiệu suất cao thành phầm theo hoài thực tiễn phát sinh.

09. Trường hợp một quy trình sinh sản ra nhiều loại thành phầm trong cùng một khoảng chừng chừng thời hạn mà uổng chế biến của mỗi loại thành phầm không được đề đạt một cách tách biệt, thì tổn phí chế biến được phân loại cho những loại thành phầm theo tiêu thức hạp và nhất quán Một trong những kỳ kế toán.

Trường hợp có thành phầm phụ, thì giá trị thành phầm phụ được xem theo giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được và giá trị này được trừ (-) khỏi phí chế biến đã tụ họp chung cho thành phầm chính.

phí liên can trực tiếp khác

10. tổn phí liên tưởng trực tiếp khác tính vào giá gốc hàng tồn kho gồm có những khoản ngân sách khác ngoài uổng mua và uổng chế biến hàng tồn kho. Ví dụ, trong giá gốc thành phẩm trọn vẹn trọn vẹn có thể gồm có tổn phí thiết kế thành phầm cho một đơn đặt hàng rõ ràng.

phí không tính vào giá gốc hàng tồn kho

11. tổn phí không được xem vào giá gốc hàng tồn kho, gồm:

(a) hoài nguyên vật tư, nguyên vật tư, phí nhân lực và những tổn phí sản xuất, marketing khác phát sinh trên mức thường thì;

(b) tổn phí dữ gìn và bảo vệ hàng tồn kho trừ những khoản hoài dữ gìn và bảo vệ hàng tồn kho cấp thiết cho quy trình sinh sản tiếp theo và uổng dữ gìn và bảo vệ quy định ở đoạn 06;

(c) ngân sách bán thành phầm;

(d) tổn phí quản trị và vận hành doanh nghiệp.

phí tổn phục vụ nhu yếu dịch vụ

12. phí phục vụ nhu yếu dịch vụ gồm có uổng nhân viên cấp dưới cấp dưới và những uổng khác liên tưởng trực tiếp đến việc phục vụ nhu yếu dịch vụ, như phí giám sát và những tổn phí chung có liên can.

tổn phí nhân viên cấp dưới cấp dưới, phí tổn khác hệ trọng đến bán thành phầm và quản trị và vận hành doanh nghiệp không được xem vào phí phục vụ nhu yếu dịch vụ.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO

13. Việc tính giá trị hàng tồn kho được vận dụng theo một trong những phương pháp sau:

(a) Phương pháp tính theo giá đích danh;

(b) Phương pháp trung bình gia quyền;

(c) Phương pháp nhập trước, xuất trước;

(d) Phương pháp nhập sau, xuất trước.

14. Phương pháp tính theo giá đích danh được vận dụng so với doanh nghiệp có ít loại món đồ hoặc món đồ ổn định và nhận diện được.

15. Theo phương pháp trung bình gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được xem theo giá trị làng nhàng của từng loại hàng tồn kho na ná thời hạn thời gian đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sinh sản trong kỳ. Giá trị nhàng nhàng trọn vẹn trọn vẹn có thể được xem theo thời kỳ hoặc vào mọi khi nhập một lô hàng về, tùy từng tình hình của doanh nghiệp.

16. Phương pháp nhập trước, xuất trước vận dụng nhờ vào giả thiết là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn sót lại thời hạn thời gian cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sinh sản gần thời hạn thời hạn thời gian cuối kỳ. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được xem theo giá của lô hàng nhập kho ở thời hạn thời hạn thời gian đầu kỳ hoặc gần thời hạn thời gian đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được xem theo giá của hàng nhập kho ở thời hạn thời hạn thời gian cuối kỳ hoặc gần thời hạn thời gian cuối kỳ còn tồn kho.

17. Phương pháp nhập sau, xuất trước vận dụng nhờ vào giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sinh sản sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn sót lại thời hạn thời gian cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sinh sản trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được xem theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau hết, giá trị của hàng tồn kho được xem theo giá của hàng nhập kho thời hạn thời gian đầu kỳ hoặc gần thời hạn thời gian đầu kỳ còn tồn kho.

GIÁ TRỊ THUẦN CÓ THỂ thực hành thực tế thực tiễn ĐƯỢC VÀ LẬP phòng ngừa GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

18. Giá trị hàng tồn kho không tịch thu đủ khi hàng tồn kho bị hỏng hóc, lỗi thời, giá cả bị giảm, hoặc uổng hoàn thiện, phí tổn để bán thành phầm tăng thêm. Việc ghi giảm giá gốc hàng tồn kho cho bằng với giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được là thích phù thích phù hợp với nguyên tắc tài sản không được phản ảnh to nhiều hơn thế nữa giá trị tiến hành ước lượng từ việc bán hay dùng chúng.

19. Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập đề phòng giảm giá hàng tồn kho. Số ngừa giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho to nhiều hơn thế nữa giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được của chúng. Việc lập phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho được thực hành thực tế thực tiễn trên cơ sở từng món đồ tồn kho. Đối với dịch vụ phục vụ nhu yếu dở dang, việc lập đề phòng giảm giá hàng tồn kho được xem theo từng loại dịch vụ có mức giá khác lạ.

20. Việc ước lượng giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được của hàng tồn kho phải nhờ vào bằng cớ tin tức tích lũy được tại thời khắc ước lượng. Việc ước tính này phải tính đến việc dịch chuyển của giá cả hoặc tổn phí trực tiếp liên tưởng đến những sự kiện trình làng sau ngày kết thúc năm tài chính, mà những sự kiện này được công nhận với những Đk hiện có ở thời hạn ước lượng.

21. Khi ước tính giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được phải tính đến tiềm năng của việc dự trữ hàng tồn kho. Ví dụ, giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được của lượng hàng tồn kho dự trữ để bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín cho những hiệp đồng bán thành phầm hoặc phục vụ nhu yếu dịch vụ chẳng thể hủy bỏ phải nhờ vào giá trị trong hợp đồng. Nếu số hàng đang tồn kho to nhiều hơn thế nữa số hàng cần cho hợp đồng thì giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được của số chênh lệch giữa hàng đang tồn kho to nhiều hơn thế nữa số hàng cần cho giao kèo được định hình và nhận định trên cơ sở giá cả ước tính.

22. vật tư, vật tư và dụng cụ, công cụ dự trữ để dùng cho tiềm năng sinh sản thành phầm không được định hình và nhận định thấp hơn giá gốc nếu thành phầm do chúng góp thêm phần cấu trúc nên sẽ tiến hành bán bằng hoặc cao hơn nữa thế nữa giá tiền sản xuất của thành phầm. Khi có sự giảm giá của vật tư, vật tư, công cụ, dụng cụ mà giá tiền sản xuất thành phầm cao hơn nữa thế nữa giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được, thì vật tư, vật tư, công cụ, công cụ tồn kho được định hình và nhận định hạ xuống bằng với giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được của chúng.

23. Cuối kỳ kế toán năm tiếp theo phải thực hành thực tế thực tiễn định hình và nhận định mới về giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được của hàng tồn kho thời hạn ở thời hạn thời gian ở thời gian cuối năm đó. Trường hợp thời hạn thời gian cuối kỳ kế toán trong năm này, nếu khoản ngừa giảm giá hàng tồn kho phải lập thấp hơn khoản ngừa giảm giá hàng tồn kho đã lập ở thời hạn thời gian cuối kỳ kế toán năm trước đó đó thì số chênh lệch to nhiều hơn thế nữa phải được hoàn nhập (Theo quy định ở đoạn 24) để bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín cho giá trị của hàng tồn kho phản chiếu trên ít tài đó là theo giá gốc (nếu giá gốc nhỏ hơn giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được) hoặc theo giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được (nếu giá gốc to nhiều hơn thế nữa giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được).

GHI NHẬN phí tổn

24. Khi bán thành phầm tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán tốt ghi nhận là phí tổn sản xuất, marketing trong kỳ hiệp với lệch giá tương quan đến chúng được ghi nhận. thảy những khoản chênh lệch giữa khoản phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối niên độ kế toán trong năm này to nhiều hơn thế nữa khoản phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước đó đó, những khoản hao, mất mát của hàng tồn kho, sau khoản thời hạn trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm thành viên gây ra, và ngân sách sinh sản chung không phân loại, được ghi nhận là ngân sách sản xuất, kinh dinh trong kỳ. Trường hợp khoản phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho được lập ở cuối niên độ kế toán trong năm này nhỏ hơn khoản ngừa giảm giá hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước đó đó, thì số chênh lệch to nhiều hơn thế nữa phải được hoàn nhập ghi giảm phí sinh sản, kinh dinh.

25. Ghi nhận giá trị hàng tồn kho đã bán vào uổng trong kỳ phải bảo vệ bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín nguyên tắc hạp giữa phí tổn và lệch giá.

26. Trường hợp một số trong những trong những loại hàng tồn kho được sử dụng để sinh sản ra tài sản nhất quyết hoặc dùng như nhà xưởng, máy móc, thiết bị tự sản xuất thì giá gốc hàng tồn kho này được hạch toán vào giá trị tài sản nhất thiết.

biểu lộ thưa TÀI CHÍNH

27. Trong vắng tài chính, doanh nghiệp phải mô tả:

(a) Các quyết sách kế toán vận dụng trong việc định hình và nhận định hàng tồn kho, gồm cả phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

(b) Giá gốc của tổng số hàng tồn kho và giá gốc của từng loại hàng tồn kho được phân loại phù thích phù thích phù hợp với doanh nghiệp;

(c) Giá trị dự trữ giảm giá hàng tồn kho;

(d) Giá trị hoàn nhập ngừa giảm giá hàng tồn kho;

(e) Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho;

(f) Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho (Giá gốc trừ (-) phòng ngừa giảm giá hàng tồn kho) đã vốn để làm thế chấp ngân hàng ngân hàng nhà nước, thay đảm bảo cho những số tiền nợ phải trả.

28. Trường hợp doanh nghiệp tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp nhập sau, xuất trước thì văn bản văn bản báo cáo giải trình giải trình tài chính phải phản chiếu số chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho mô tả trong bảng cân đối kế toán với:

(a) Giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ được xem theo phương pháp nhập trước, xuất trước (nếu giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước nhỏ hơn giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ tính theo phương pháp trung bình gia quyền và giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được); hoặc

Với giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ được xem theo phương pháp trung bình gia quyền (nếu giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ tính theo phương pháp trung bình gia quyền nhỏ hơn giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước và giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được); hoặc

Với giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ được xem theo giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được (nếu giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ tính theo giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được nhỏ hơn giá trị hàng tồn kho tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước và phương pháp trung bình gia quyền); hoặc

(b) Giá trị hiện hành của hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ tại ngày lập bảng cân đối kế toán (nếu giá trị hiện hành của hàng tồn kho tại ngày lập bảng cân đối kế toán nhỏ hơn giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được); hoặc với giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể thực hành thực tế thực tiễn được (nếu giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ tính theo giá trị thuần trọn vẹn trọn vẹn có thể tiến hành được nhỏ hơn giá trị hàng tồn kho thời hạn thời gian cuối kỳ tính theo giá trị hiện hành tại ngày lập bảng cân đối kế toán).

29. tả uổng về hàng tồn kho trên vắng kết quả sản xuất, kinh dinh được phân loại hoài theo hiệu suất cao.

Phân loại tổn phí theo hiệu suất cao là hàng tồn kho được tả trong khoản mục “Giá vốn hàng bán” trong ít kết quả marketing, gồm giá gốc của hàng tồn kho đã bán, khoản dự trữ giảm giá hàng tồn kho, những khoản hao mất mát của hàng tồn kho sau khoản thời hạn trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm thành viên chủ nghĩa gây ra, phí sản xuất chung không được phân loại.

Xem thêm:

Chúc các bạn thành tiến đánh!

__________________________________________________

Link tải về CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO Full rõ ràng

Chia sẻ một số trong những trong những thủ thuật có Link tải về nội dung nội dung bài viết CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất, Postt sẽ tương hỗ You hiểu thêm và update thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về kế toán thuế(tax) thông tư..

Tóm tắt về CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO

Ban đã đọc Tóm tắt mẹo thủ thuật CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 02 HÀNG TỒN KHO rõ ràng nhất. Nếu có vướng mắc vẫn chưa hiểu thì trọn vẹn trọn vẹn có thể để lại phản hồi hoặc Join nhóm zalo để được trợ giúp nghen.
#CHUẨN #MỰC #KÊ #TOAN #SỐ #HÀNG #TỒN #KHO