Kính Thưa Thầy Liêu.
Cùng các Thầy cô chú anh chị. Con em 3 tuôi bị nổi bọng nước Tay Chân Miệng. Xin được các Thầy cô 1402825026729727

Kính Thưa Thầy Liêu.
Cùng các Thầy cô chú anh chị. Con em 3 tuôi bị nổi bọng nước Tay Chân Miệng. Xin được các Thầy cô anh chị chỉ cách để điều trị cho bé. Xin cảm ơn.


Source Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Kính #Thưa #Thầy #Liêu #Cùng #các #Thầy #cô #chú #anh #chị #Con #tuôi #bị #nổi #bọng #nước #Tay #Chân #Miệng #Xin #được #các #Thầy #cô