Kính thưa Thầy Liêu và tất cả các bác trong nhóm. Cháu là nam, năm nay 48t. Từ sáng tới giờ cháu toàn buồn tiểu lắt nhắ 1530388537306708

Kính thưa Thầy Liêu và tất cả các bác trong nhóm. Cháu là nam, năm nay 48t. Từ sáng tới giờ cháu toàn buồn tiểu lắt nhắt, mà mỗi lần tiểu ra toàn ra máu tươi thôi.Rất mong Thầy và các bác có ai biết chỉ giúp cháu cầm máu với. Cháu chân thành cảm ơn!

Author Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Kính #thưa #Thầy #Liêu #và #tất #cả #các #bác #trong #nhóm #Cháu #là #nam #năm #nay #48t #Từ #sáng #tới #giờ #cháu #toàn #buồn #tiểu #lắt #nhắ