Lớp học tập kế toán tài chính cho người mới chính thức phát động (chưa biết gì) thực tế 2022

Lớp học tập kế toán tài chính cho người mới chính thức phát động tại kế toán tài chính Thiên Ưng là khóa

cho người mất gốc (người chưa biết gì) thực tại tốt nhất tại HN Thủ Đô và Sài Gòn. Các các bạn sẽ được học tập từ nguyên lý căn bạn dạng cho đến thực tại, cam kết đào tạo đến Khi làm được việc mới thôi.

– Nghề kế toán tài chính ko phải là một trong những trong nghề quá rất khó khăn nếu bạn nắm vững kỹ năng và kịp lúc cập nhật những chính sách thuế – kế toán tài chính mới nhất.

– Dù bạn chưa biết gì về kế toán tài chính hoặc bạn đang học tập nghành khác tuy nhiên muốn chuyển sang làm kế toán tài chính, hoặc bạn đã học tập tuy nhiên quên ko hề (mất gốc kế toán tài chính) -> Chỉ cần các bạn có nhu muốn muốn trở nên những người dân kế toán tài chính thực thụ.

=> Hãy đến với chúng tôi

: -> Các các bạn sẽ

được

học tập từ đầu

từ những nguyên lý kế toán tài chính cơ bạn dạng, tiếp xúc làm quên với các công việc kế toán tài chính phải làm, cách định khoản, hạch toán các kỹ năng kế toán tài chính nảy sinh ..

.

-> Sau đó

chuyển sang Thực hành, các các bạn sẽ được

phát cho 1 bộ hóa đơn, chứng từ thực tiễn

, dựa vào đó Giảng viên sẽ

chỉ dẫn các bạn trực tiếp

làm vớ các công việc của người kế toán tài chính thực tại phải làm, Thực hành trên các phần mềm kế toán tài chính như: HTKK, EXCEL, MISA

của quơ các loại hình doanh nghiệp như: thương nghiệp, dịch vụ, sản xuất, xuất du nhập.

————————————————————————————

1. Đối tượng học tập lớp kế toán tài chính cho người chưa biết gì:

– Những bạn chưa biết gì về kế toán tài chính (chưa học tập kế toán tài chính bao giờ, trái ngành), các bạn làm việc ngành khác muốn chuyển sang làm kế toán tài chính.

– Các bạn đã học tập kế toán tài chính tuy nhiên quên ko hề (mất gốc).

– Các ngôi nhà cai quản lý muốn cai quản lý tốt bộ máy kế toán tài chính của Doanh nghiệp.

————————————————————-

2. Nội dung khóa đào tạo tập kế toán tài chính cho người mới chính thức phát động:

Phần 1

: Học nguyên lý – Nghiệp vụ kế toán tài chính căn bạn dạng

(8 buổi):

– Tổng quan lại về kế toán tài chính (Các nguyên lý kế toán tài chính, đối tượng hạch toán kế toán tài chính.…)

– Cập nhật những chính sách thuế – luật kế toán tài chính mới nhất hiện hành.

– Các chế độ kế toán tài chính hiện nay hành (như Thông tư 132, 133, 200)

– Hệ thống tài khoản kế toán tài chính (Cách định khoản, hạch toán kế toán tài chính…)

– Hệ thống chứng từ, sổ sách, mỏng kế toán tài chính (định nghĩa, tính chất..)

– Cách hạch toán và xử lý các kỹ năng như:

Mua – buôn bán sản phẩm hóa, Nguyên vật liệu, dụng cụ dụng cụ, tài sản chắc chắn, giá vốn, giá thành sản phẩm, Tiền lương, các khoản trích theo lương, các khoản phải thu phải trả, doanh thu, hoài, kết chuyển, nguyên lý lập ít tài chính …

để ý

: Lý thuyết ở đây cũng giống như trên ngôi trường -> Nhưng sẽ lồng ghép vào đó là các hóa đơn, chứng từ thực tại đi tất nhiên từng nghiệp

(để các bạn hình dong được là kỹ năng đó sẽ cần những chứng từ gì).

Phần 2

:

Thực hành kê khai Thuế

trên phần mềm HTKK

(10 buổi):

để ý:

Chỉ phần 1 là học tập lý thuyết nhé, còn 3 phần sau đây (Thuế, Excel, Misa) là học tập thực hiện nay trực tiếp trên các phần mềm đó nhé.

– Tìm hiểu các loại thuế mà DN phải nộp.

– Tìm hiểu các công việc kế toán tài chính phải làm Khi tiếp thụ DN mới thành lập hoặc DN đã và đang phát động và sinh hoạt giải trí.

– Tìm hiểu các loại hóa đơn như: Hóa đơn GTGT, hóa đơn điện tử, hóa đơn buôn bán sản phẩm …

– Các thủ tục với các cơ quan lại như:

Thủ tục đăng ký tài khoản ngôi nhà băng, Thủ tục đăng ký phương pháp kê khai thuế GTGT, thủ tục đặt in hóa đơn GTGT, thủ tục thông tin phát hành hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử; Thủ tục đăng ký Mã số thuế cá nhân chủ nghĩa, đăng ký người phụ thuộc …

– Thực hành viết hóa đơn GTGT, hóa đơn điện tử; Cách xử lý Khi viết sai hóa đơn.

– thực hiện nay kê khai thuế môn bài bác + Nộp tiền thuế môn bai qua mạng.

– thực hiện nay kê khai thuế GTGT, TNCN theo tháng hoặc quý; Cách kê khai bổ sung điều chỉnh Khi phát hiện nay sơ sót.

– Thực hành tính thuế TNDN phải nộp tạm tính quý.

– Thực hành lập mỏng tình hình dùng hóa đơn quý.

– Cách xác định các khoản phí được trừ, ko được trừ Khi tính thuế TNCN và thuế TNDN.

Thực hành lập Tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm.

Chi tiết có thể xem thêm:

Lớp

Phần 3

:

thực hiện nay thị sổ sách, lập ít tài chính trên Excel

(10 buổi):

– Thực hành thiết lập sổ sách kế toán tài chính trên Excel.

– thực hiện nay hạch toán nhập liệu các kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh vào các sổ trên Excel như:

Mua – buôn bán sản phẩm hóa, Nguyên vật liệu, phương tiện công cụ, tài sản cố định …

– thực hiện nay tính lương, BHXH và làm bảng lương cho tư vấn viên cấp dưới;

Hạch toán lương lậu, các khoản trích như: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ…

– thực hiện nay

tính khấu ngốn TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước, phương tiện công cụ …

– Thực hành lập các bảng biểu cuối kỳ như:

Bảng nhập xuất tồn, Bảng tổng hợp công nợ phải thu – phải trả quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngôi nhà băng …

– Thực hành hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ như:

Kết chuyển thuế GTGT, Doanh thu, phí, thuế TNDN, kết chuyển lãi lỗ …

Thực hành lập thưa tài chính

gồm:

Bảng cân đối nảy sinh trương mục; bẩm tình hình tài chính; vắng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, Lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh vắng tài chính.

(Chi tiết các chỉ tiêu trên BCTC lấy số tiệu từ đâu để lên).

Chi tiết các bạn cũng có thể xem thêm:

Lớp

để ý:

-> Phần này các các bạn sẽ được thực hiện nay thị sổ sách, lập Báo cáo tài chính trên Excel với loại hình DN:

Thương mại, dịch vụ, xuất du nhập

và áp dụng chế độ kế toán tài chính theo

Thông tư 133.

-> Mục đích là để các bạn làm rõ ràng truyền thống và quy trình lên BCTC. -> Sau lúc các bạn đã làm thuần thục trên Excel các bạn được chuyển sang Thực hành lên sổ sách, lập mỏng tài chính trên phần mềm MISA.

Phần 4

:

Thực hành lên sổ sách, lập thưa tài chính trên phần mềm Misa

(8 buổi):

– Như đã nói trên phần 3: Sau Khi nắm vững kỹ năng, làm rõ ràng truyền thống, quy trình lên BCTC trên Excel -> Các các bạn sẽ được chuyển sang học tập Thực hành trên phần mềm kế toán tài chính Misa.

=> Nhưng phần này các các bạn sẽ được thực hiện nay thị sổ sách, lập vắng tài chính với loại hình Doanh nghiệp rất khó khăn rộng và tổng hợp rộng đó là: Loại hình

sản xuất

(sẽ có thêm phần Tính giá thành sản phẩm, uổng sản xuất dở dang cuối kỳ)

và theo Chế độ kế toán tài chính ứng dụng cho DN lớn đó là theo

Thông tư 200

.

Chi tiết các bạn cũng có thể xem thêm:

Lớp

——————————————————————

nước ngoài giả:

Trong từng phần học tập các các bạn sẽ được chia sẽ các cảnh huống xảy ra tại DN Khi đi làm và các lỗi mà kế toán tài chính thường gặp gỡ phải -> chỉ dẫn cách xử lý những cảnh huống đó.

– san sẻ 1 số kĩ năng quyết toán thuế, cách giảm thiểu rủi ro về thuế cho DN, cách giới hạn tổn phí thuế phải nộp cho DN, cách giải trình và đối đáp với cơ quan lại thuế…

Học xong

các bạn cũng có thể

làm được quờ các công việc của kế toán tài chính Tổng hợp

như:

Kê khai Thuế mỗi tháng/quý, hạch toán sổ sách, lương, BHXH, lên Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm …

(thương hiệu lớp học tập kế toán tài chính cho người mới chính thức phát động “người mất gốc” thực tiễn)

——————————————————————————

3. giảng sư, thời gian học tập, lịch học tập:

Giảng viên

lớp học tập kế toán tài chính cho người mới chính thức phát động

tại KẾ TOÁN THIÊN ƯNG là những Kế toán trưởng, kế toán tài chính tổng hợp đã có nhiều năm kiến thức làm kế toán tài chính tại DN.

thời kì khóa đào tạo tập kế toán tài chính cho người chưa biết gì:

– thời gian khóa đào tạo tập là:

36 buổi

– Một tuần học tập

3 buổi

: 2,4,6 hoặc 3,5,7 (

Lớp cấp tốc cả tuần

sẽ học tập từ thứ 2 – thứ 7).

– Một ngày có 3 ca:

Ca Sáng 8h30 – 11h.

Ca Chiều 14h – 16h30.

Ca Tối 18h – 20h30.

Cam kết

: Dạy tới Khi các bộ́n làm được việc mới thôi, ko giới héc tạn số buổi học, học phí ko phát sinh thêm.

thí dụ

:

Các bạn làm việc xong quãng thời gian dự định là 36 buổi tuy nhiên chưa làm được việc có thể đăng ký học tập lại mà ko phải đóng thêm tiền chi phí khóa đào tạo tập.

thí dụ

:

Trong quá trình học tập, hôm nào bạn bận phải nghỉ ngơi, thì gọi điện báo trọng tâm, để được xếp đặt học tập bù học tập lại.

– Mỗi người 1 máy tính

(Công ty trang bị đầy đủ tài liệu, máy tính cho học tập viên).

Lịch khai học tập:

– Các lớp được khai học mặt hàng tuần, các bạn đăng ký xong tầm chừng từ 2 – 5 ngày là đi học tập được nhé.

– Hoặc các bạn cũng có thể xem tại mục

“Lịch khai ngôi trường”

ở bên trên góc trái website nhé!

———————————————————————-

4. Học phí – chương trình khuyến mại:

– Học phí chưa giảm:

4.000.000:

Chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Chương trình khuyến mại ứng dụng cho từng đối tượng:

– GIẢM 25%

(Áp dụng cho các bộ́n Sinh viên) -> Còn:

3.000.000

– GIẢM 15%

(Áp dụng cho các đối tượng còn lại) -> Còn:

3.400.000

Giảm thêm Khi đăng ký theo nhóm:

– Nếu đăng ký group 2 người:

Giảm thêm 150.000/1 người

– Nếu đăng ký group 3 người:

Giảm thêm 200.000/1 người

– Nếu đăng ký group 4 người:

Giảm thêm 250.000/1 người

Chương trình Khuyến mại ứng dụng từ ngày

04/05

– đến ko hề ngày

08/05/2021

.

Chi tiết xem tại đây nhé

:

———————————————————————————————–

5. nước ngoài giả CÁC BẠN CÒN ĐƯỢC Hỗ trợ:

– Tặng ngày phần mềm kế toán tài chính trên Excel (Trị giá 1.500.000).

– Tặng phần mềm kế toán tài chính Misa do công ty cổ phần Misa cung cấp và hiệp tác đào tạo.

– Miễn phí “Khóa học kỹ năng quyết toán thuế” (các các bạn sẽ được chuyên gia về thuế chỉ dẫn để biết cách tối ưu, lên plan và bảo đảm an toàn phí thuế, Trong khi sẽ được san sẻ cách nhận sổ sách về ngôi nhà làm thêm ngoài giờ).

– tương trợ tài liệu, đóng dấu xác nhận tập sự (nếu bạn là sinh viên cần điểm thực tập)

– tương trợ miễn phí tin học tập văn phòng cho những bạn còn yếu về tin học tập.

– Được giới thiệu việc làm hoặc theo dõi các tin tuyển dụng mà công ty liền cập nhật trên website, fanpage facebook của Công ty.

– Được tương trợ trả lời các vướng mắc trong quá trình đi làm sau này.

– Được cấp chứng chỉ kế toán tài chính tổng hợp thực tiễn.

(thương hiệu Mẫu chứng chỉ kế toán tài chính thực tế)

Hãy đến với chúng tôi các các bạn sẽ trở nên những người dân kế toán tài chính giỏi và chuyên nghiệp!

_________________________________________________

Thủ tục đăng ký học tập hoặc các bạn phải tham mưu xin can hệ:

Mr Nam: 0984.322.539 – 0963.133.042

Zalo:

E-Mail:

[email protected]

Website:

Ketoanthienung.net

——————————————————————————————————

6. Địa chỉ học tập kế toán tài chính cho người mới chính thức phát động tại HN và Sài Gòn:

– Tại HN Thủ Đô:

1, Cơ sở Cầu Giấy:

Nhà B11, Số 9A (Tòa ngôi nhà Richland), Ngõ 181

Xuân Thủy, Cầu giấy, HN Thủ Đô.

2, Cơ sở Định Công:

Phòng H15 (Tầng 15), Chung cư 96 Định Công, Số 96 Đường

Định Công, HN Thủ Đô.

3, Cơ sở Thanh Xuân:

Phòng 3A (Tầng 3), Chung cư 39, Số 19

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân.

4, Cơ sở Long Biên:

Phòng 201 (Tầng 2), Nhà B13, Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh

, Sài Đồng, Long Biên.

5, Cơ sở Hà Đông:

Phòng 602 – Tầng 6, Toà ngôi nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao

,

Hà Đông.

– Tại Hồ chí Minh (Sài Gòn):

6, Cơ sở Q.3 – TP. Sài Gòn:

Phòng 0.03 (Tầng lửng), Chung cư Green Building số 540/1, Đường cách mạng tháng 8, Phường 11,

Quận 3, TP. Sài Gòn.

7, Cơ sở Q. Thủ Đức – Sài Gòn

:

Tầng lửng, Tòa ngôi nhà

World

Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh

,

Quận Thủ Đức, Tp. Sài Gòn.

—————————————————————————————————–

Bản đồ chỉ đường chi tiết các bạn xem tại đây:

_________________________________________________

Data Lớp học tập kế toán tài chính cho người mới chính thức phát động (chưa biết gì) thực tế 2021-09-07 14:56:00

#Lớp #học tập #kế #toán #cho #người #mới #bắt #đầu #chưa #biết #gì #thực #tế