Lớp học tập kế toán tài chính thực hành thực tế tốt nhất tại HN Thủ Đô, Sài Gòn 2022

Lớp học tập kế toán tài chính Thực hành thực tiễn tại Tác_Giả_2 là Lớp học tập kế toán tài chính tốt nhất dành cho những ai muốn trở thành người kế toán tài chính giỏi, các các bạn sẽ được học tập những

KỸ NĂNG

KINH NGHIỆM

làm kế toán tài chính thực tiễn:

– Từ những người dân chưa biết gì về kế toán tài chính, đến những bạn sinh viên kế toán tài chính, hoặc cao chẳng những thế nữa là những bạn kế toán tài chính viên đang làm việc tại các DN -> tất các các bạn sẽ tìm được 1 khóa đào tạo tập kế toán tài chính thực tại thích phù hợp với yêu cầu và công việc của các bạn.

– Với nhiều năm kiến thức trong lĩnh vực: ”

Dịch vụ kế toán tài chính – tham mưu Thuế

” cho các Doanh nghiệp, Tác_Giả_2 làm rõ ràng các bạn kế toán tài chính và Doanh Nghiệp cần những gì để trả mỹ xong tốt công việc kế toán tài chính, qua đó chúng tôi đã xây dựng nên những ”

Khóa học tập kế toán tài chính Thực hành thực tại

” dành cho mọi đối tượng, cụ thể như sau:

1. Khóa học tập kế toán tài chính Thực hành cho người mới chính thức phát động (hoặc quên ko hề)

Đối tượng:

– Là những bạn đã học tập kế toán tài chính tuy nhiên lâu ngày ko làm nên quên ko hề, những bạn chưa học tập gì về kế toán tài chính muốn chuyển sang làm kế toán tài chính, những ngôi nhà cai quản lý DN muốn cai quản lý bộ máy kế toán tài chính của DN mình…

Nội dung khóa đào tạo tập:

– Tìm hiểu công việc của người kế toán tài chính cần làm trong DN

– Tìm hiểu các loại hóa đơn, chứng từ, sổ sách, ít kế toán tài chính.

– Tìm hiểu các loại tài khoản trong khối mạng lưới server trương mục kế toán tài chính.

– Cập nhật những Luật thuế, Luật kế toán tài chính mới nhất hiện nay hành.

– thực hiện nay cách định khoản, hạch toán, xử lý các kỹ năng nảy thực tại như: Mua mặt hàng, buôn bán sản phẩm, mặt hàng buôn bán trả lại, chiết khấu thương nghiệp, mặt hàng cho biếu tặng, tính lương, tính khấu ngốn, tính phân bổ cung cụ dụng cụ, tính giá thành….

-> Sau lúc các bạn đã nắm vững được phần nguyên lý, biết cách định khoản hạch toán bên trên thì các các bạn sẽ được chuyển sang phần thực một cách thực tế tại, cụ thể:

(Chương trình đào tạo giống như: Khóa kế toán tài chính Thực hành dành cho người đã học tập kế toán tài chính bên dưới (phần 2) nhé).

Thời gian học tập:

– Dự con kiến từ 36 buổi

Học phí

chưa khuyến mại

là: 4.000.000

(Chương trình khuyến mại bên dưới nhé)

Chi tiết rộng mời các bạn xem tại đây:

2. Khóa học tập kế toán tài chính thực hiện nay dành cho người đã học tập kế toán tài chính

Đối tượng:

– Là những bạn kế toán tài chính viên tại DN, các bạn sinh viên kế toán tài chính mới ra ngôi trường (Những người đã biết định khoản hạch toán, các các bạn sẽ được học tập luôn vào thực hiện nay trên hóa đơn, chứng từ thực tại và ko học tập lại phần lý thuyết)

Nội dung khóa đào tạo tập:

– Thực hành xử lý hóa đơn, chứng từ kế toán tài chính thực tiễn.

– thực hiện nay viết hóa đơn GTGT, xử lý Khi phát hiện nay hóa đơn viết sai.

– thực hiện nay tính thuế, kê khai thuế, điều chỉnh bổ sung những Khi có sơ sót (thực hiện nay trên phần mềm HTKK)

– Thực hành đăng ký MST cá nhân chủ nghĩa, người phụ thuộc …

– Thực hành nộp các loại tờ khai thuế qua mạng.

– thực hiện nay hạch toán, lên sổ sách, xử lý các kỹ năng như: Mua mặt hàng, buôn bán sản phẩm, mặt hàng buôn bán trả lại, chiết khấu thương mại, mặt hàng cho biếu tặng, tính lương, tính khấu ngốn, tính phân bổ cung cụ dụng cụ, tính giá thành …(thực hiện nay trên Excel và Phần mềm kế toán tài chính Misa)

– thực hiện nay hạch toán kết chuyển các bút toán cuối kỳ.

– Cách xác định các khoản phí tổn được trừ và ko được trừ Khi tính thuế TNDN, cách xử lý các khoản chi phí ko được trừ.

– thực hiện nay lập tờ khai quyết toán thuế cuối năm (Thuế TNCN, TNDN), cách tối ưu phí thuế phải nộp cho DN.

– Thực hành lập BCTC cuối năm trên Exce và Phần mềm kế toán tài chính Misa, cách đọc và phân tách BCTC.

Thời gian học tập:

– dự định từ 28 buổi

Học phí

chưa khuyến mại

là: 3.000.000

(Chương trình khuyến mại bên dưới nhé)

Chi tiết rộng mời các bạn xem tại đây:

Lớp

3. Khóa học tập kế toán tài chính Thuế Thực hành:

Đối tượng:

– Những bạn có nhu muốn muốn học tập cách kê khai thuế, lập tờ khai quyết toán thuế, kĩ năng quyết toán thuế.

Nội dung khóa đào tạo tập:

– Cập nhật những Luật thuế mới nhất hiện nay hành

– Thực hành viết hóa đơn GTGT, cách xử lý Khi phát hiện nay hóa đơn viết sai

– thực hiện nay xác định bậc thuế môn bài bác, kê khai – nộp thuế môn bài bác qua mạng

– Thực hành làm thủ tục thông tin phát hành hóa đơn, lập bẩm tình hình sử dụng hóa đơn.

– thực hiện nay tính thuế kê khai thuế GTGT, TNCN, cách xác định kê khai theo tháng hoặc quý…

– thực hiện nay kê khai điều chỉnh bổ sung Khi phát hiện nay có sơ sót.

– Cách xác định các khoản phí tổn được từ và ko được trừ Khi tính thuế TNDN, cách xử lý các khoản uổng ko được trừ.

– Thực hành lập tờ khai quyết toán thuế TNCN, TNDN cuối năm trên phần mềm HTKK.

– san sớt các kĩ năng Khi quyết toán thuế.

Thời gian học tập:

– dự định từ 10 buổi

Học phí:

1.200.000 (Giảm 200k còn: 1.000.000)

Chi tiết rộng mời các bạn xem tại đây:

Lớp

4. Khóa học tập kế toán tài chính trên Excel

Đối tượng:

– Những bạn có nhu muốn muốn nâng cao kỹ năng kế toán tài chính, muốn học tập cách lên sổ sách, lập BCTC trên Excel.

Nội dung khóa đào tạo tập:

– Thực hành hạch toán, xử lý các kỹ năng nảy sinh thực tại như: Mua mặt hàng, buôn bán sản phẩm, mặt hàng buôn bán trả lại, chiết khấu thương nghiệp, mặt hàng cho biếu tặng, tính lương, tính khấu ngốn, tính phân bổ cung cụ phương tiện, tính giá thành …

– thực hiện nay thiết lập các sổ như: Sổ Nhật ký chung, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân mặt hàng, sổ xuất nhập tồn, sổ công nợ phải thu – phải trả, bảng phân bổ khấu TSCĐ, CCDC, bảng tính lương…

– Cách dùng các hàm để lên sổ sách như: Hàm vlookup, sumif, subtotal…

– thực hiện nay hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

– thực hiện nay lập BCTC: Bảng cân đối kế toán tài chính, báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính, Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh.

– Cách đọc và phân tích BCTC.

Thời gian học tập:

– dự định từ 10 buổi

Học phí

chưa khuyến mại

là: 1.200.000

(Giảm 200k còn:

1.000.000

)

Chi tiết rộng mời các bạn xem tại đây:

Lớp

5. Khóa học tập kế toán tài chính trên phần mềm Misa

– Chương trình đào tạo cũng gần giống như khóa đào tạo tập kế toán tài chính trên Exel các bạn nhé. Các bạn cũng sẽ được học tập cách hạch toán, lên sổ sách, lập BCTC trên phần mềm Misa. (Nhưng khóa này sẽ thêm phần tính giá thành nữa đấy).

Thời gian học tập:

– Dự con kiến từ 8 buổi.

Học phí

chưa khuyến mại

là: 1.200.000

(Giảm 200k còn:

1.000.000

)

Chi tiết rộng mời các bạn xem tại đây:

Lớp

6. Khóa học tập Nguyên lý kế toán tài chính thực tại:

Đối tượng:

Những người chưa biết gì về kế toán tài chính muốn tìm hiểu về công việc của người kế toán tài chính.

Nội dung khóa đào tạo tập:

– Tìm hiểu công việc của người kế toán tài chính cần làm trong DN

– Tìm hiểu các loại hóa đơn, chứng từ, sổ sách, mỏng kế toán tài chính.

– Tìm hiểu các loại tài khoản trong khối mạng lưới server trương mục kế toán tài chính.

– Thực hành cách định khoản, hạch toán, xử lý các kỹ năng phát sinh thực tại như: Mua mặt hàng, buôn bán sản phẩm, mặt hàng buôn bán trả lại, chiết khấu thương nghiệp, mặt hàng cho biếu tặng, tính lương, tính khấu ngốn, tính phân bổ cung cụ phương tiện, tính giá thành….

Thời gian học tập:

– dự định từ 8 buổi.

Học phí

chưa khuyến mại

là: 1.000.000.

(Giảm 20% còn:

800.000

)

————————————————————————————–

NHỮNG để ý KHI chọn lọc KHÓA HỌC:

1. Khóa học tập kế toán tài chính Thực hành cho người mới chính thức phát động

sẽ bao héc tàm tất cả 4 khóa nhỏ bên dưới là:

Khóa Nguyên lý, Khóa thuế, Khóa Excel và Khóa Misa.

2. Khóa học tập kế toán tài chính thực hiện nay cho người đã học tập

sẽ bao héc tàm tất cả 3 khóa nhỏ gồm:

Khóa thuế, Khóa Excel, Khóa Misa.

————————————————————–

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

– Tài liệu

mà các bạn được học tập là tất thảy giấy tờ, hóa đơn, chứng từ thực tiễn như: Hóa đơn GTGT, hóa đơn buôn bán sản phẩm, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất kho, nhập kho, giấy báo nợ – có, các loại tờ khai thuế, sổ sách..

..Của ắt các loại hình doanh nghiệp như: TM, DV,SX, XNK.

– cha

là những người dân kế toán tài chính tổng hợp, kế toán tài chính trưởng đã có nhiều năm kiến thức thực tiễn làm việc tại các DN.

Các ca học của lớp học tập kế toán tài chính Thực hành thực tại:

Một ngày có 3 ca:

– Sáng từ 8h30 – 11h.

– Chiều từ 14h – 16h30

– Tối từ 18h – 20h30.

Một tuần học tập 3 buổi 2,4,6 hoặc 3,5,7. Nếu bạn có nhu muốn muốn học tập sớm chóng có thể đăng ký học tập cả tuần từ thứ 2 – thứ 7, hoặc cả ngày

để ý:

Thời gian học tập của từng khóa bên trên là dự định nhé. VD: Bạn đăng ký khóa kế toán tài chính thực hiện nay cho người đã học tập (Dự con kiến từ 28 buổi). Học xong tầm chừng 28 buổi đó mà bạn vẫn chưa làm được việc thì có thể ở lại học tập tiếp mà ko mất thêm phí.

– Hoặc trong quá trình học tập, bạn bận phải nghỉ ngơi hôm nào thì gọi điện báo Trung tâm, để được xếp đặt học tập bù học tập lại nhé.

CAM KẾT:

Sẽ dạy tới lúc các bạn làm được việc mới thôi, giới hạn max số buổi học tập.

tương trợ SAU KHI HỌC XONG:

– Cấp chứng chỉ Kế toán thực tại (Được sự cấp phép của Tổng cục dạy nghề)

– Được tặng phần mềm Kế toán Excel, Misa…

– Được tương trợ, tham mưu giới thiệu việc làm.

– Được tư vấn, đáp các vướng mắc Khi đi làm sau này.

Chương trình khuyến mại:

Chương trình khuyến mại cụ thể như sau:

Chương trình khuyến mại ứng dụng cho từng đối tượng:

– GIẢM 25%

(Áp dụng cho các bộ́n Sinh viên)

– GIẢM 15%

(Áp dụng cho các đối tượng còn lại)

Giảm thêm Khi đăng ký theo nhóm:

– Nếu đăng ký group 2 người:

Giảm thêm 150.000/1 người

– Nếu đăng ký group 3 người:

Giảm thêm 200.000/1 người

– Nếu đăng ký group 4 người:

Giảm thêm 250.000/1 người

Chương trình Khuyến mại ứng dụng từ ngày

04/05

– đến ko hề ngày

08/05/2021

.

nước ngoài giả CÁC BẠN CÒN ĐƯỢC:

+/ Tặng ngày phần mềm kế toán tài chính trên Excel (Trị giá 1.500.000).

+/ Tặng phần mềm kế toán tài chính Misa do công ty cổ phần Misa cung cấp và hiệp tác đào tạo.

+/ Miễn phí “Khóa học kỹ năng quyết toán thuế” (các các bạn sẽ được chuyên gia về thuế chỉ dẫn để biết cách tối ưu, lên plan và bảo đảm an toàn chi phí thuế, NGOÀI RA sẽ được Chia sẻ cách nhận sổ sách về ngôi nhà làm thêm ngoài giờ).

+/ Tặng khóa đào tạo tập “Kỹ năng viết CV – phỏng vấn xin việc cực tốt” Khi gần kết thúc khóa đào tạo tập.

+/ tương trợ miễn phí tin học tập văn phòng cho những bạn còn yếu về tin học tập

Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:

Các lớp được khai học tập mặt hàng tuần

– Chi tiết rộng các bạn cũng có thể xem ở mục ”

Lịch khai ngôi trường

” góc trên bên trái của website nhé!

Nếu bạn có nhu muốn muốn trở nên 1 người kế toán tài chính giỏi và chuyên nghiệp trong mai sau hãy đến với Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng!

————————————————————————

Địa chỉ học tập kế toán tài chính Thực hành ở HN Thủ Đô và TPHCM:

Tại HN Thủ Đô:

+ Cơ sở Cầu Giấy:

Nhà B11 – Số 9A (Tòa ngôi nhà Richland) – Ngõ 181 Xuân Thủy – Cầu giấy – HN Thủ Đô.

+ Cơ sở Định Công:

Phòng H15 (Tầng 15) – Chung cư 96 Định Công – Số 96 Định Công, Thanh Xuân, HN Thủ Đô.

+

Cơ sở Thanh Xuân:

Phòng 3A (Tầng 3) – Chung cư 39 – Số 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân

+

Cơ sở Long Biên:

Phòng 201 (Tầng 2) – Nhà B13 – Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Long Biên.

+ Cơ sở Hà Đông:

Phòng 602 – Tầng 6, Toà ngôi nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao

,

Hà Đông.

Tại TP. Hồ chí Minh:

+ Cơ sở Q.3 – TP. Sài Gòn:

Phòng 0.03 (Tầng lửng) – Chung cư Green Building số 540/1 – Đường cách mạng tháng 8, Phường 11,

Quận 3, TP. Sài Gòn.

+ Cơ sở Q. Thủ Đức – Sài Gòn

:

Tầng lửng, Tòa ngôi nhà

World

Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh

,

Quận Thủ Đức, Tp. Sài Gòn

Bản đồ chỉ đường chi tiết các bạn xem tại đây:

———————————————————————————

Thủ tục đăng ký học tập hoặc các bạn phải tham mưu xin liên can:

Mr Nam: 0984 322 539 –

Zalo

:

E-Mail

: [email protected] – Website: Ketoanthienung.net

Tài Liệu Lớp học tập kế toán tài chính thực hành thực tế tốt nhất tại HN Thủ Đô, Sài Gòn 2021-09-02 17:30:00

#Lớp #học tập #kế #toán #thực #hành #thực #tế #tốt #nhất #tại #Hà #Nội #Sài Gòn