Tin Mai dịch cầu giấy HN cần tuyển nữ kế toán tổng hợp. Đổ tuổi từ 1996-1999.
Yêu …

Mai dịch cầu giấy HN cần tuyển nữ kế toán tổng hợp. Đổ tuổi từ 1996-1999.
Yêu cầu
Thành thạo phần mềm Misa – Nghiệp vụ kế toán tổng hợp – Kỹ năng văn phòng
– Đã từng làm kế toán tổng hợp,
ai qt ib mk nhé

575
|
Chia sẻ Tuyển Dụng Việc Làm Kế Toán Không kinh nghiệm , có kinh nghiệm lâu năm