Mẫu Bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product dịch vụ bên dưới 200 ngàn mới nhất 2022

Quy định về Bảng kê quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng ko lấy hóa đơn bên dưới 200 ngàn. Mẫu bảng kê buôn bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng lẻ bên dưới 200 ngàn tệp tin Excel mới nhất.

1. Quy định lập Bảng kê buôn bán sỉ cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bên dưới 200 ngàn:

Căn cứ theo Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Trường hợp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ

từ 200.000 đồng trở lên

mỗi lần, người sử dụng ko lấy hóa đơn hoặc ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì

vẫn phải lập hóa đơn

và ghi rõ “

người sử dụng ko lấy hoá đơn

” hoặc “

người sử dụng ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế

.”

“Điều 18. Bán product, dịch vụ ko ép phải lập hóa đơn

1. Bán product, dịch vụ có tổng giá tính sổ

bên dưới 200.000 đồng mỗi lần

thì ko phải lập hóa đơn,

trừ ngôi trường hợp người sử dụng yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ ko phải lập hóa đơn chỉ dẫn tại khoản 1 Điều này, người buôn bán

phải lập

Bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product, dịch vụ

.

Bảng kê

phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người buôn bán, tên product, dịch vụ, giá trị product, dịch vụ đẩy ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê

.

Trường hợp người buôn bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ phải có tiêu thức “

thuế suất giá trị gia tăng

” và “

tiền thuế giá trị gia tăng

”.

Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự buôn bán sản phẩm trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 phát hành tất nhiên Thông tư 39/2014/TT-BTC).

3.

Cuối mỗi ngày

, cơ sở marketing thương mại

lập một hóa đơn

giá trị gia tăng hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm ghi số tiền buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày diễn đạt trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và

giữ liên giao cho người sử dụng (liên 2)

, các liên khác luân chuyển theo quy định.

-> Tiêu thức “Tên, địa chỉ người sử dụng” trên hóa đơn này ghi là “

marketing thương mại nhỏ lẻ ko giao hóa đơn

”.

tức là:

– Nếu buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ

từ 200.000 đồng trở lên

mỗi lần

:

Dù người sử dụng ko lấy hóa đơn thì thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người sử dụng ko lấy hoá đơn” hoặc “người sử dụng ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”

– Nếu buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ có tổng giá tính sổ

bên dưới 200.000 đồng mỗi lần

:

Thì có thể lập Bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product, dịch vụ. -> Cuối mỗi ngày phải lập 1 hóa đơn tổng, Tiêu thức “Tên, địa chỉ người sử dụng” trên hóa đơn này ghi là “marketing thương mại nhỏ lẻ ko giao hóa đơn”.

> Lưu ý

: Trường hợp này, nếu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đề nghị lập hóa đơn -> Thì vẫn phải xuất bình thường cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

thí dụ:

Tác_Giả_2 mua văn phòng phẩm của Công ty A trị giá hóa đơn 110.000 đồng.

-> Nếu Cty Kế toán Thiên ưng đề nghị thì Công ty A vẫn phải lập hóa đơn và giao cho quan lại quý khách khứa hàng hành (Đầy đủ thông báo như bình thường) => Như vậy Cty Thiên Ưng mới đủ điều khiếu nại để đưa vào uổng hợp ký Khi tính thuế TNDN.

Xem thêm

:

—————————————————————————–

2. Mẫu Bảng kê buôn bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng lẻ bên dưới 200 ngàn:

-> Mẫu số 5.6 Phụ lục 5 phát hành tất nhiên Thông tư 39/2014/TT-BTC (Mẫu tham khảo)

BẢNG KÊ buôn bán sỉ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày ………tháng………năm………

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………

Đị chỉ:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………..

STT

Tên product dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú

Tổng cộng:

Người lập

Kế toán trưởng

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

————————————————————————-

Dưới đây

xin san sớt

Mẫu bảng kê buôn bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng lẻ bên dưới 200 ngàn tệp tin Excel, các bạn tham khảo nhé:

Mẫu 5.6 phụ lục 5 phát hành theo thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014

BẢNG KÊ marketing thương mại nhỏ lẻ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày ………tháng………năm………

Tên tổ chức cá nhân chủ nghĩa

: Công ty kế toán Thiên Ưng

Địa chỉ: 1

81 Xuân thuỷ, cầu giấy, héc tà nội

Mã số thuế:

0101369968

STT

Tên product, dịch vụ

Đơn vị tính

Số

lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế suất

GTGT

Tiền thuế GTGT

Tổng cộng

tiền

tính sổ

1

Bút ký baoke

chiếc

1

5,000

5,000

10%

500

5,500

2

GIẤY IK PLUSA4_ĐL70

gam

2

32,000

64,000

10%

6,400

70,400

3

bìa 06 lá deli

gam

1

51,000

51,000

10%

5,100

56,100

4

GIẤY PAPER ONE A4 ĐL70

gam

1

27,000

27,000

10%

2,700

29,700

5

Bút Thiên Long Gel-012 Starlit

chiếc

1

7,000

7,000

10%

700

7,700

6

gọt chì deli

chiếc

1

10,000

10,000

10%

1,000

11,000

7

TẨY STAEDTLER 526 -B45

chiếc

1

12,000

12,000

10%

1,200

13,200

8

Hộp đựng bút Deli 9147

chiếc

1

64,000

64,000

10%

6,400

70,400

9

Lưỡi dao trổ deli nhỏ

chiếc

1

36,000

36,000

10%

3,600

39,600

10

Dao trổ Deli 2031

chiếc

5

58,000

290,000

10%

29,000

319,000

11

Kéo văn phòng 190mm Deli 6010

chiếc

1

40,000

40,000

10%

4,000

44,000

12

Băng dính gáy Xi 5cm

Cuộn

1

15,000

15,000

10%

1,500

16,500

Tổng cộng

357,000

621,000

62,100

683,100

Người lập

Kế toán trưởng

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

————————————————————————

Tải Mẫu bảng kê buôn bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng lẻ bên dưới 200 ngàn Excel tại đây:

Trường hợp bạn ko tải về được thì làm theo cách sau:

Bước 1

: Comment mail vào phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

——————————————————————————–

để ý:

– Trên đây là quy định về

Bảng kê buôn bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng lẻ

bên dưới 200 ngàn

tuy nhiên người sử dụng ko lấy hóa đơn.

-> Còn ngôi trường hợp Khi buôn bán sản phẩm mà

danh mục product

nhiều rộng số dòng trên hóa đơn

-> Phải lập bảng kê kèm them hóa đơn.

-> Quy định và Mẫu bảng kê tất nhiên hóa đơn ngôi trường hợp này, các bạn xem tại đây nhé:

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!

Tài Liệu Mẫu Bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product dịch vụ bên dưới 200 ngàn mới nhất 2021-09-04 18:59:00

#Mẫu #Bảng #kê #buôn bán #lẻ #mặt hàng #hóa #dịch #vụ #bên dưới #ngàn #mới #nhất