Mẫu báo cho biết giải trình tình hình thay đổi lao động theo Thông tư 23 2022

Mẫu thưa tình hình đổi thay cần lao Mẫu 07 theo

Chậm nhất 25/5 và 25/11 DN phải lập bẩm tình hình dùng lao động để nộp cho Phòng LĐ-TBXH.

– Kể từ ngày 20/10/2014 theo Thông tư 23 của Bộ LĐTBXH:

Hàng năm

DN

phải thưa tình hình sử dụng lao động

6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm trước ngày

25/5

và ngày

25/11.

– Nơi nộp

: Phòng LĐTBXH Quận Huyện điểm đánh ty trú đóng

———————————————————————————————

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ………

—————

……, ngày

… tháng

… năm

…..

mỏng TÌNH HÌNH đổi thay VỀ cần lao 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)

Kính gửi: Phòng cần lao – Thương binh và từng lớp quận/thị trấn/thị xã/thành phố…

(hoặc Sở lao động – Thương binh và từng lớp tỉnh/thành phố…)

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, tiến đánh ty hợp danh, làm ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, đả ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đả ty cổ phần):

đả ty cổ phần

bẩm tình hình đổi thay về cần lao của đơn vị như sau:

I. Số cần lao đầu kỳ

Đơn vị: người

Tổng số

Trong đó lao động nữ giới

Trình độ chuyên môn chuyên môn

Loại hợp đồng cần lao

chú thích

Đại học tập trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thẳng thớm

Chưa qua đào tạo

Không xác định hạn vận

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo làm việc một mực bên dưới 12 tháng

11

3

4

5

2

1

10

II. Số cần lao tăng tr

ong kỳ

Tổng số

Trong đó lao động nữ giới

Trình độ chuyên môn chuyên môn

Loại giao kèo cần lao

chú thích

Đại học tập trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thẳng tắp

Chưa qua đào tạo

Không xác định hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo đánh việc chắc chắn bên dưới 12 tháng

0

III. Số lao động giảm trong kỳ

Tổ

ng số

Trong đó lao động nữ giới

Trình độ chuyên môn chuyên môn

Loại hợp đồng lao động

Lý do giảm

Đại học tập trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thẳng

Chưa qua đào tạo

Không xác định kì hạn

Xác định vận hạn

Theo mùa vụ hoặc theo làm việc nhất thiết bên dưới 12 tháng

Nghỉ hưu

Đơn phương chấm dứt hợp đồng cần lao/hợp đồng làm việc

Kỷ luật thải hồi

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác

0

IV. Số lao động cuối kỳ

Tổng số

Trong đó cần lao nữ giới

Trình độ chuyên môn chuyên môn

Loại giao kèo cần lao

Ghi chú

Đại học tập trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề luôn

Chưa qua đào tạo

Không xác định hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo làm việc một mực bên dưới 12 tháng

11

3

4

5

2

1

10

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ k

ý, dấu)

Họ và tên

————————————————————–

Tải Mẫu 07 về:

tại đây:

Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi đề nghị vào mail:

[email protected]

(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

– Trong khi, những Khi có những Luật thuế mới các các các độc giả sẽ gửi vào mail mà các các độc giả đăng ký

Xem thêm:

Chúc các các độc giả thành đánh!

Nguồn Mẫu báo cho biết giải trình tình hình thay đổi lao động theo Thông tư 23 2021-08-28 16:33:00

#Mẫu #báo #cáo #tình #hình #thay #đổi #lao #động #theo #Thông #tư