Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Biên lai thu tiền theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 06-TT, Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân chủ nghĩa đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp tính sổ với cơ quan lại hoặc lưu quỹ.
I. Mẫu Biên lai thu tiền:
Đơn vị
:
Địa chỉ:
………………
Mẫu số 06 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
BIÊN LAI THU TIỀN
Ngày…. tháng….. năm….
Quyển số:….….….….
Số:….….….……….
Họ và tên người nộp:…………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….
Nội dung thu:………………………………………………………………………………
Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bởi văn bản):………………………………
……………………………………………………………………………………….
Người nộp tiền
(Ký, bọn họ tên)
Người thu tiền
(Ký, bọn họ tên)
Tải mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 133:
Tải mẫu Biên lai thu tiền theo Thông tư 200:
Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi yêu cầu vào mail:
[email protected]
(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
II. Cách lập BIÊN LAI THU TIỀN
1. Mục đích:
– Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp tính sổ với cơ quan lại hoặc lưu quỹ.
2. Phương pháp và trách nhiệm ghi
Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.
Ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.
– Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.
– Dòng “Số tiền thu” ghi ngay số và bởi văn bản số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…
Nếu thu bởi séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc chính thức phát động lưu hành và bọn họ tên người sử dụng séc.
Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).
Sau Khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ bọn họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.
Cuối ngày, người được đơn vị giao trách nhiệm thu tiền phải cứ vào bạn dạng biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán tài chính để kế toán tài chính lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngôi nhà băng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.
Biên lai thu tiền vận dụng trong các ngôi trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các ngôi trường hợp quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng nộp séc tính sổ với các số tiền nợ.
Xem thêm
:
——————————————————

45

Nguồn Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và 200 2021-08-31 15:57:00

#Mẫu #Biên #lai #thu #tiền #06TT #theo #Thông #tư