Mẫu cam kết 02/CK thuế TNCN mới nhất theo TT 92 2022

Mẫu các độc giả dạng cam kết 02/CK-TNCN thuế TNCN mới nhất năm 2017 phát hành tất nhiên Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. ÁP dụng cho những cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập tại 1 điểm tuy nhiên ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân chủ nghĩa sau Khi trừ gia đạo chưa đến mức phải nộp thuế TNCN.

để ý

: Từ ngày

30/7/2015

thì các các độc giả phải làm theo

Mẫu 02/CK-TNCN Bản cam kết – ứng dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN.

Ban hành tất nhiên Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính thay thế cho mẫu cam kết 23 theo Thông tư 156.

——————————————————————

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(ứng dụng cho cá nhân chủ nghĩa chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi:(

Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập

)…………………..

1. Tên tôi là: …………….……………

2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu :……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: …………..

4. Địa chỉ cư trú:……………..……………………

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:…………………

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại

…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập)

……tuy nhiên ước tính tổng thu nhập ko thật…..(*)….. triệu đồng

(ghi bởi văn bản…………)

nên ko đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……….

cá nhân chủ nghĩa CAM KẾT

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

chú giải

: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bởi mức giảm trừ gia đạo được tính trong năm:

VD:

– Trường hợp người cam kết ko hề người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.

– Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tiễn phải nuôi chăm sóc trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

108 triệu đồng

+

3,6 triệu đồng

x

10 tháng

=

144 triệu đồng

—————————————————————————–

Tải về

tại đây:

Xem thêm

:

Scr Mẫu cam kết 02/CK thuế TNCN mới nhất theo TT 92 2021-08-28 15:11:00

#Mẫu #cam #kết #02CK #thuê #TNCN #mơi #nhât #theo