Mẫu Công văn đăng ký mẫu mã kế toán tài chính mới nhất 2022

Mẫu công văn đăng ký mẫu mã kế toán tài chính mới nhất: Đăng ký chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 133 hoặc 200, đăng ký khối mạng lưới server tài khoản, sổ sách, chứng từ, bẩm…

Quy định về Chế độ kế toán tài chính vận dụng cho Doanh nghiệp:

————————————————————-

Chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC:

“Điều 1. Đối tượng ứng dụng

– Thông tư này chỉ dẫn kế toán tài chính

áp dụng đối với các doanh nghiệp

thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần tài chính tài chính. Các doanh nghiệp

vừa và nhỏ

đang thực hiện nay kế toán tài chính theo Chế độ kế toán tài chính vận dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

được áp dụng quy định của Thông tư này

để kế toán tài chính hạp với đặc điểm kinh dinh và yêu cầu cai quản lý của mình.”

—————————————————————–

Chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

“Điều 2. Đối tượng ứng dụng:

1. Thông tư này

áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

(cả về doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần tài chính tài chính theo quy định của pháp luật về bổ sung doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của luật pháp về chứng khoán, các liên minh xã, liên hiệp cộng tác xã theo quy định tại Luật liên minh xã.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

có thể tuyển lựa vận dụng

Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp phát hành theo

Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn các độc giả dạng sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

tuy nhiên phải thông báo cho cơ thuế quan lại

cai quản lý doanh nghiệp và phải thực hành nhất quán trong năm tài chính.

Trường hợp chuyển đổi trở lại ứng dụng chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện nay từ đầu năm tài chính và

phải thông báo lại

cho cơ thuế quan lại.

3. Trường hợp trong năm tài chính doanh nghiệp

có những đổi thay dẫn đến

ko hề thuộc đối tượng vận dụng theo quy định tại Điều 2 Thông tư này thì

được vận dụng Thông tư này cho đến ko hề năm tài chính

lúc này và phải áp dụng Chế độ kế toán tài chính phù phù hợp với quy định của pháp luật Tính từ lúc năm tài chính Kế tiếp.”

——————————————————————

Chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 132/2018/TT-BTC:

“Điều 2. Đối tượng ứng dụng

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là

các doanh nghiệp siêu nhỏ

, bao héc tàm tất cả các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu buôn cung cấp sản phẩm hóa, dịch vụ.

2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ thực hiện nay chế độ kế toán tài chính theo Thông tư này được thực hiện nay theo quy định của luật pháp về thuế.”

—————————————————————————————-

Như vậy:

– Doanh nghiệp

siêu nhỏ

sẽ ứng dụng Chế độ kế toán tài chính theo

Thông tư 132.

-> Hoặc theo Thông tư 133

(Nhưng trước Khi ứng dụng nên gửi Công văn đăng ký chế độ kế toán tài chính cho Chi cục thuế).

– Doanh nghiệp

vừa và nhỏ

áp dụng Chế độ kế toán tài chính theo

Thông tư 133.

-> Hoặc theo Thông tư 200

(Nhưng trước Khi vận dụng thì phải gửi Công văn đăng ký chế độ kế toán tài chính cho Chi cục thuế và ngôi trường hợp thay đổi cũng phải gửi lại).

– Doanh nghiệp

lớn

vận dụng Chế độ kế toán tài chính theo

Thông tư 200.

Chi tiết xem tại đây

:

————————————————————————————————

Sau đây Tác_Giả_2 xin san sẻ mẫu Công văn đăng ký mẫu mã kế toán tài chính để các các độc giả cùng tham khảo:

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

—–o0o—–

Số …/……..

HN Thủ Đô, ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN

(V/v: Đăng ký chế độ kế toán tài chính Doanh nghiệp)

Kính gửi

: Chi cục thuế Quận ……..

Tên Công ty

: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG.

Địa chỉ:

Nhà B11, Số 9A, Ngõ 181 Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, TP. HN Thủ Đô

Mã số thuế:

0106208569

Ngành nghề kinh dinh:

Đào tạo kế toán tài chính thực tại

SĐT

: 0123456789

E-Mail

: [email protected]

Theo Giấy phép marketing thương mại số: 0312351212, ngày 04 tháng 07 năm 2013 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thị thành HN Thủ Đô.

Công ty Tác_Giả_2 xin đăng ký dùng chế độ kế toán tài chính theo các nội dụng sau:

1. Chế độ kế toán tài chính áp dụng

: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ tài chính.

– Hệ thống trương mục: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

– Hệ thống chứng từ: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

– Hệ thống sổ sách: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

– Hình thức ghi sổ: Nhật ký chung

– Hệ thống ít tài chính: Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

2. Ngôn ngữ trong kế toán tài chính:

Tiếng Việt.

3. Đơn vị tiền tệ trong kế toán tài chính:

Đồng nước ta (ký hiệu đất nước là “đ”; ký hiệu quốc tế là “VND”)

– Đơn vị đo lường sử dụng trong kế toán tài chính: Theo khối mạng lưới server đo lường chính thức áp dụng tại nước ta.

4. Kỳ kế toán tài chính ứng dụng

: Kỳ kế toán tài chính năm 12 tháng theo năm dương lịch.

– Kỳ kế toán tài chính năm trước tiên bắt mối cung cấp từ ngày thành lập đến ko hề ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

– Kỳ kế toán tài chính năm tiếp theo: Từ ngày 01 tháng 01 đến ko hề ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

5. Phương pháp khấu ngốn TSCĐ:

Phương pháp trích khấu ngốn theo đường thẳng.

6. Phương pháp đánh giá mặt hàng tồn kho:

Theo phương pháp bình quân gia quyền.

7. Phương pháp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho:

Phương pháp kiểm kê định kỳ.

Xin đề nghị Chi cục thuế Quận …………… xem xét chấp nhận.

Nơi nhận:

Người đại diện luật pháp

+ Như kính gửi

(Ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu).

+ Lưu VT

————————————————————————

Tải Công văn đăng ký Chế độ kế toán tài chính về tại đây:

Nếu các độc giả ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: [email protected] (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

Xem thêm:

———————————————————————–

Chúc các các độc giả làm tốt công việc kế toán tài chính!

Nếu các độc giả có nhu muốn muốn học tập kê khai thuế GTGT, TNCN, hạch toán số sách, lương, BHXH, lên báo cho biết giải trình tài chính, Quyết toán thuế TNDN cuối năm …

=> Có thể tham dự Lớp

trên chứng từ thực tế

_____________________________________________

Tài Liệu Mẫu Công văn đăng ký mẫu mã kế toán tài chính mới nhất 2021-08-21 13:57:00

#Mẫu #Công #văn #đăng #ký #hình #thức #kế #toán #mới #nhất