Mẫu hợp đồng vay tiền của cá nhân, doanh nghiệp 2022

xin chia sẻ mẫu hợp đồng vay tiền của cá nhân, doanh nghiệp, đây là mẫu hợp đồng vay vốn có thể chấp tài sản.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

 

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

 

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm: …………………………………

(Nếu vay Ngân mặt hàng và liên minh xã tín dụng, thì có thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự)

.

 

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

–          Địa chỉ: ………………………………………

–          Điện thoại: ………………………..

–          Đại diện là: ………………………………………

 

Bên B: (bên vay)

–          Ông (bà): ………………………………………

–          Địa chỉ: ………………………………………….

–          Điện thoại: ………………………..

Sau Khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

 

Điều 1:

 Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

–          Bằng số: ………………………………………

–          Bằng chữ: ……………………………………

Điều 2:

 Thời hạn và phương thức vay

1.     Thời hạn vay là ………… tháng

–          Kể từ ngày … tháng … năm ….

–          Đến ngày … tháng … năm ….

2.     Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

–          Chuyển khoản qua tài khoản: ………………………

–          Mở tại ngân mặt hàng: ………………………………………

–          Cho vay bởi tiền mặt

Chuyển giao thành ……… đợt

+ Đợt 1: ………………………………………………

+ Đợt 2: …………………………………………

Điều 3:

 Lãi suất

1 – Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

2 – Tiền lãi được trả mỗi tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3 – Trước Khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm …………………

4 – Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành ko bao giờ thay đổi mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

5 – Khi nợ đáo hạn, bên B ko trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.

6 – Thời hạn thanh toán nợ quá ko thật …. Ngày nếu ko hề sự thỏa thuận nào khác của hai phía.

Điều 4:

 Biện pháp BH an toàn hợp đồng

    1. Bên B chấp nhận thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là …… và giao toàn bộ bạn dạng chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy tờ sở hữu đến bảo hộ cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra BH an toàn đã được hai phía lập biên bạn dạng đính kèm sau những Khi có xác nhận của phòng Công chứng Nhà nước tỉnh (thành)…

      2. Khi đáo hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc cầm cố, bảo hộ) và trao lại bạn dạng chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra BH an toàn cho bên B.

     3. Bên B thỏa thuận rằng, nếu ko trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan lại có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra BH an toàn để thu hồi số tiền nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5:

 Trách nhiệm chi trả những phí tổn có liên quan lại đến hợp đồng.

Những chi phí có liên quan lại đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản BH an toàn, phí bảo đảm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có trách nhiệm thanh toán.

Điều 6:

Những cam kết chung

1 – Hai bên cam kết thực hiện nay đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước ko ghi trong hợp đồng này, hai phía cần tôn trọng chấp hành.

2 – Nếu có tranh chấp xảy ra, hai phía sẽ giải quyết bởi thương lượng.

3 – Nếu tự giải quyết ko thỏa mãn, hai phía sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án dân chúng… điểm hai phía vay cư trú.

Điều 7:

 Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Hợp đồng này được lập thành … bạn dạng. Mỗi bên giữ … bạn dạng.

ĐẠI DIỆN BÊN A  

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ    

Chức vụ

 (Ký tên, đóng dấu)

 (Ký tên, đóng dấu)

Tải về tại đây

:

 

Xem thêm: 

 

 

 

 

Data Mẫu hợp đồng vay tiền của cá nhân, doanh nghiệp 2021-09-06 00:55:00

#Mẫu #hợp #đồng #vay #tiền #của #cá #nhân #doanh #nghiệp