Mẫu hợp đồng vay tiền của cá nhân, doanh nghiệp 2022

xin san sớt mẫu hợp đồng vay tiền tài cá nhân chủ nghĩa, doanh nghiệp, đây là mẫu hợp đồng vay vốn có thể chấp tài sản.

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

hợp đồng CHO VAY TIỀN

bữa nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm: …………………………………

(Nếu vay ngôi nhà băng và liên minh xã tín dụng, thì có thêm tác nhân xét đơn xin của đương sự)

.

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

– Địa chỉ: ………………………………………

– Điện thoại: ………………………..

– Đại diện là: ………………………………………

Bên B: (bên vay)

– Ông (bà): ………………………………………

– Địa chỉ: ………………………………………….

– Điện thoại: ………………………..

Sau Khi thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:

Điều 1:

Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:

– Bằng số: ………………………………………

– Bằng chữ: ……………………………………

Điều 2:

hạn và phương thức vay

1. Thời hạn vay là ………… tháng

– Kể từ ngày … tháng … năm ….

– Đến ngày … tháng … năm ….

2. Phương thức vay (có thể chọn các phương thức sau):

– Chuyển khoản qua trương mục: ………………………

– Mở tại Ngân mặt hàng: ………………………………………

– Cho vay bởi tiền mặt

Chuyển giao thành ……… đợt

+ Đợt 1: ………………………………………………

+ Đợt 2: …………………………………………

Điều 3:

Lãi suất

1 – Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất ……….. % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay.

2 – Tiền lãi được trả mỗi tháng đúng vào ngày thứ 30 tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt …….. % tháng.

3 – Trước Khi hợp đồng này đáo hạn ….. ngày; nếu bên B muốn tiếp con kiến gia hạn phải được sự thỏa thuận trước tại địa điểm …………………

4 – Trong Thời hạn hợp đồng có hiệu lực thực thi hiện hành ko đổi thay mức lãi suất cho vay đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

5 – Khi nợ đáo hạn, bên B ko trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và chịu lãi suất tính theo nợ quá hạn là …… % một tháng.

6 – Thời hạn tính sổ nợ quá ko thật …. Ngày nếu ko hề sự thỏa thuận nào khác của hai phía.

Điều 4:

Biện pháp đảm bảo hợp đồng

1. Bên B chấp thuận thế chấp (hoặc gắng) tài sản thuộc sở hữu của mình là …… và giao tất bạn dạng chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ (có thể nhờ người khác có tài sản đưa giấy má sở hữu đến bảo hộ cho bên B vay). Việc đưa tài sản ra BH an toàn đã được hai phía lập biên bạn dạng đính kèm sau những Khi có công nhận của phòng Công chứng đất nước tỉnh (thành)…

2. Khi đáo hạn, bên B đã tính sổ tuốt tuột vốn và lãi cho bên A, thì bên này sẽ làm các thủ tục giải tỏa thế chấp (hoặc nạm, bảo hộ) và trao lại bạn dạng chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra BH an toàn cho bên B.

3. Bên B thỏa thuận rằng, nếu ko trả đúng Thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau …. Ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan lại có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra đảm bảo để thu hồi số tiền nợ quá hạn từ bên B.

Điều 5:

bổn phận chi trả những chi phí có liên can đến giao kèo.

Những tổn phí có liên can đến việc vay nợ như: tiền lưu kho tài sản đảm bảo, phí bảo đảm, lệ phí tố tụng, v.v… bên B có bổn phận thanh toán.

Điều 6:

Những cam kết chung

1 – Hai bên cam kết thực hành đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong luật pháp Nhà nước ko ghi trong giao kèo này, hai phía cần trọng chấp hành.

2 – Nếu có tranh chấp xảy ra, hai phía sẽ giải quyết bởi thương lượng.

3 – Nếu tự giải quyết ko thỏa mãn, hai phía sẽ chuyển vụ việc tới Tòa án dân chúng… điểm hai phía vay cư trú.

Điều 7:

Hiệu lực của giao kèo

hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

giao kèo này được lập thành … bạn dạng. Mỗi bên giữ … bạn dạng.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

Chức vụ

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, đóng dấu)

Tải về tại đây

:

Xem thêm:

Bài viết Mẫu hợp đồng vay tiền của cá nhân, doanh nghiệp 2021-09-05 07:20:00

#Mẫu #hợp #đồng #vay #tiền #của #cá #nhân #doanh #nghiệp