Mẫu quyết định của giám đốc về việc đi nghỉ ngơi mát 2022

Mẫu quyết định của Giám đốc về việc đi nghỉ ngơi mát, duyệt ngân sách đầu tư đầu tư đi nghỉ ngơi mát. Để trả mỹ chứng từ uổng cho viên chức đi nghỉ ngơi mát được phù hợp và phải chăng Khi tính thuế TNDN.

đả TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Số: 001/2016/QĐ/KTTU

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

—————————o

0o

——————-

——

GIÁM ĐỐC

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đả ty kế toán Thiên Ưng

Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đi nghỉ ngơi mát năm 2016

Điều 1.

Quyết định những cán bộ, tiến đánh viên chức được đi nghỉ ngơi mát:

– Những cán bộ, tiến đánh viên chức được liệt kê trong: Bảng kê danh sách người cần lao được dự đi nghỉ ngơi mát của đánh ty.

Điều 2.

Thời gian, địa điểm đi nghỉ ngơi mát:

– thời kì: 4 ngày 3 đêm: Từ Sáng ngày 01/7/2016, đến Chiều 4/7/2016.

– Địa điểm: Đà Nẵng (Bao gồm đi Bà Nà hill)

Điều 3:

Kinh phí dự định:

– Kinh phí dự con kiến: 103.800.000 vnđ.

Cụ thể như sau:

– Giá tuor là: 5.190.000/người (Theo làm giá bên công ty du lịch Sen Việt gửi sang)

– Có 20 người sẽ được đi nghỉ ngơi mát (Chi tiết theo Danh sách những người dân được đi nghỉ ngơi mát)

– làm ty sẽ tương trợ quờ tổn phí trên cho tuốt các tư vấn viên cấp dưới trong làm ty (Những người được đi nghỉ ngơi mát trong Danh sách). Những viên chức có người quen thuộc đi kèm sẽ tự chịu về phí tổn của người quen thuộc đi kèm.

Điều 4.

Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày ký. toàn bộ các phòng ban của đánh ty có trách nhiệm thông tin cho quờ quạng tư vấn viên cấp dưới để chuẩn bị

GIÁM ĐỐC

Xem thêm:

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công!

———————————————————————

Source Mẫu quyết định của giám đốc về việc đi nghỉ ngơi mát 2021-08-29 06:33:00

#Mẫu #quyết #định #của #giám #đốc #về #việc #đi #nghỉ ngơi #mát