Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 2022

Mẫu thông tin điều chỉnh Thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

thông tin ĐIỀU CHỈNH Thông tin

TẠI thông tin PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

(Dành cho tổ chức, cá nhân marketing thương mại phát hành hóa đơn đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn

…………………………………………………………

2. Mã số thuế:

…………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:

………………………………………………………………………..

4. Điện thoại:

………………………………………………………………………………………

Ngày……..tháng……..năm…………., (tổ chức, cá nhân) đã có THÔNG BÁO phát hành hoá đơn. Nay (tổ chức, cá nhân) đăng ký Thông tin đổi thay như sau:

STT

thông báo đổi thay

Thông tin cũ

thông báo mới

6. thông báo đơn vị chủ cai quản (ngôi trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ cai quản đặt in, tự in):

– Tên đơn vị:

……………………………………………………………….

– Mã số thuế:

…………………………………………………………

7. Tên cơ thuế quan lại tiếp thu thông tin:

……………………………….

…….., ngày………tháng………năm………

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ bọn họ tên)

Các các độc giả có nhu muốn muốn tải phăng:

Tài Liệu Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn theo Thông tư 39 2021-08-23 09:24:00

#Mẫu #Thông #báo #điều #chỉnh #thông #tin #hóa #đơn #theo #Thông #tư