Kinh Nghiệm về Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 2022

Cập Nhật: 2022-02-07 21:42:03,Bạn Cần biết về Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Mình đc tương hỗ.

546

Tại một vị trí trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền âm, một sóng âm có cường độ âm (I.) Biết cường độ âm chuẩn là (I_0.) Mức cường độ âm (L) của sóng âm này tại vị trí này được xem bằng công thức:
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • II.6
  • II.7

II.6

Trên một dây đàn hồi dài (1,8m), hai đầu cố định và thắt chặt, đang sẵn có sóng dừng với (6)bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số (100Hz).Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. (20m/s.) B. (600m/s.)

C. (60m/s.) D. (10m/s.)

Phương pháp giải:

Sử dụng Đk sóng dừng trên dây với hai đầu cố định và thắt chặt: (l = kdfraclambda 2)

Sử dụng công thức tính vận tốc truyền sóng (v = lambda f)

Lời giải rõ ràng:

Điều kiện sóng dừng trên dây với hai đầu cố định và thắt chặt: (l = kdfraclambda 2)

Trên dây có (6) bụng sóng ( Rightarrow k = 6)

(lambda = dfrac2lk = dfrac2.1,86 = 0,6m)

Tốc độ truyền sóng (v = lambda f = 0,6.100 = 60(m/s))

Chọn C

II.7

Tại một vị trí trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền âm, một sóng âm có cường độ âm (I.) Biết cường độ âm chuẩn là (I_0.) Mức cường độ âm (L) của sóng âm này tại vị trí này được xem bằng công thức:

A. (L(dB) = 10lg dfracII_0.)

B. (L(dB) = 10lg dfracI_0I.)

C. (L(dB) = lg dfracI_0I.)

D. (L(dB) = lg dfracII_0.)

Phương pháp giải:

Công thức tính mức cường độ âm.

Lời giải rõ ràng:

Mức cường độ âm(L(dB) = 10log dfracII_0.)

Trong số đó:

+ (I) là cường độ âm tại vị trí xét

+ (I_0) là cường độ âm chuẩn

Chọn A.

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Share Link Down Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12 “.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Bài #ii6 #ii7 #trang #sbt #vật #lí Bài ii.6, ii.7 trang 30 sbt vật lí 12