Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Biên độ nhiệt năm thấp nhất ở khu vực a. cực. b. vòng cực. c. chí tuyến. d. xích đạo 2022

Update: 2022-04-02 00:40:14,Bạn Cần tương hỗ về Biên độ nhiệt năm thấp nhất ở khu vực a. cực. b. vòng cực. c. chí tuyến. d. xích đạo. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin đc tương hỗ.

725

TỔNG KẾT CHƯƠNG III – CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT

Câu 1: Đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn là kết quả của

A. phong hóa hóa học.

B. phong hóa lí học.

C. quy trình xâm thực.

D. quy trình bóc mòn.

Lời giải:

Phong hóa lí học là yếu tố phá hủy đá thành những khối vụn có kích thước to nhỏ rất khác nhau nhưng không làm thay đổi thành phần hóa học của đá. Như vậy, đá bị rạn nứt, vỡ thành những tảng và mảnh vụn là kết quả của phong hóa lí học.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 2: Thạch quyển được số lượng giới hạn bởi

A. Vỏ Trái Đất.

B. Vỏ Trái Đất và lớp Manti.

C. Lớp Manti.

D. Vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti.

Lời giải:

Vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti (độ sâu khoảng chừng 100 km) vật chất ở trạng thái cứng, người ta thường gộp vào gọi chung là thạch quyển.

⇒ Thạch quyển được số lượng giới hạn bởi vỏ Trái Đất và phần trên cùng của lớp Manti.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 3: Trên mặt phẳng Trái Đất, vùng nào tại đây có lượng mưa nhiều nhất?

A. Xích đạo.

B. Chí tuyến.

C. Ôn đới.

D. Cực.

Lời giải:

Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Trên mặt phẳng Trái Đất, vùng nào tại đây có lượng mưa nhiều nhất?

A. Xích đạo.

B. Chí tuyến.

C. Ôn đới.

D. Cực.

Lời giải:

Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 5: Nhân tố nào tại đây tác động nhiều nhất tới vận tốc dòng chảy của sông

A. Độ dốc địa hình.

B. Cấu trúc những lớp đất đá.

C. Hướng chảy của sông.

D. Chiều dài sông.

Lời giải:

Nơi nào có độ dốc lớn, nước sông chảy mạnh, lũ lên nhanh; còn nơi nào phẳng phiu thì nước chảy chậm, lũ lên chậm và kéo dãn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Nhân tố nào tại đây tác động nhiều nhất tới vận tốc dòng chảy của sông

A. Độ dốc địa hình.

B. Cấu trúc những lớp đất đá.

C. Hướng chảy của sông.

D. Chiều dài sông.

Lời giải:

Nơi nào có độ dốc lớn, nước sông chảy mạnh, lũ lên nhanh; còn nơi nào phẳng phiu thì nước chảy chậm, lũ lên chậm và kéo dãn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 7: Nguyên nhân đa phần tạo ra sóng biển là

A. dòng biển.

B. gió thổi.

C. động đất, núi lửa.

D. bão.

Lời giải:

Nguyên nhân đa phần tạo ra sóng biển là vì gió, gió càng  mạnh, sóng càng to.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 8: Đặc điểm nào tại đây không đúng với những dòng biển

A. Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu.

B. Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương.

C. Ở vĩ độ thấp hướng chảy của những vòng hoàn lưu ở cả hai bán cẩu đều cùng chiều kim đồng hồ đeo tay.

D. Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa.

Lời giải:

–  Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu.

⇒ Nhận xét A đúng.

– Ở vĩ độ thấp hướng chảy của những vòng hoàn lưu Bắc Bán Cầu cùng chiều kim đồng hồ đeo tay, Nam Bán Cầu ngược chiều.

⇒ Nhận xét C. Ở vĩ độ thấp hướng chảy của những vòng hoàn lưu ở cả hai bán cẩu đều cùng chiều kim đồng hồ đeo tay là không đúng.

–  Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương → nhận xét B đúng

– Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa → nhận xét D đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Độ phì của đất là

A. Khả năng phục vụ nhu yếu nước, nhiệt, khí và những chất dinh dưỡng cho thực vật.

B. Độ tơi xốp của đất , trên đó thực vật trọn vẹn có thể sinh trưởng và tăng trưởng.

C. Lượng chất hữu cơ trong đất để phục vụ nhu yếu chất dinh dưỡng cho thực vật.

D. Lượng chất vi sinh trong đất.

Lời giải:

Độ phì của đất là kĩ năng phục vụ nhu yếu nhiệt, khí, nước những chất dinh dưỡng thiết yếu cho thực vật sinh trưởng và tăng trưởng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 10: Khí hậu tác động trực tiếp tới sự tăng trưởng và phân bổ của sinh vật, đa phần trải qua những yếu tố

A. Gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng.

B. Nhiệt độ, nước, nhiệt độ không khí, ánh sáng.

C. Khí áp, nước, nhiệt độ không khí, ánh sáng.

D. Khí áp, gió, nhiệt độ, nước, ánh sáng.

Lời giải:

Khí hậu tác động trực tiếp tới sự tăng trưởng và phân bổ của sinh vật, đa phần trải qua những yếu tố  nhiệt độ, nước, nhiệt độ không khí, ánh sáng.

Ví dụ. Loài chè ưa khí hậu cận nhiệt với quyết sách nhiệt thông thoáng, nguồn nước đủ, đất feralit hoặc đất badan phì nhiêu, nhiệt độ vừa phải, ánh sáng tốt.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Đặc điểm của gió Tây ôn đới là

A. thổi vào mùa hạ, gió nóng và ẩm.

B. thổi vào ngày đông, gió lạnh và ẩm.

C. thổi quanh năm, nhiệt độ rất cao, thường mang theo mưa.

D. thổi quanh năm, gió lạnh và nhiệt độ thấp.

Lời giải:

Gió Tây ôn đới có phạm vi hoạt động giải trí và sinh hoạt từ 300-600 ở mỗi bán cầu, gió thổi gần như thể quanh năm, hướng tây là đa phần, gió có tính chất ẩm và mang lại nhiều mưa.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 12: Quyển chứa toàn bộ những sinh vật sinh sống của Trái Đất được gọi là

A. Thạch quyển.

B. Động vật quyển.

C. Sinh quyển.

D. Quyển thực vật.

Lời giải:

Quyển chứa toàn bộ những sinh vật sinh sống của Trái Đất được gọi là sinh quyển, gồm có những loại cây trồng vật nuôi, thú hoang dã…

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13: Ở mỗi bán cầu, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao lần lượt là những khối khí

A. Chí tuyến, cực, ôn đới, xích đạo.

B. Cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo.

C. Xích đạo, chí tuyến, ôn đới, cực.

D. Cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.

Lời giải:

Ở mỗi bán cầu, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao lần lượt là những khối khí: xích đạo, chí tuyến, ôn đới , cực.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14: Vận động làm cho những lục địa được thổi lên hay hạ xuống, những lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là

A. vận động tạo núi.

B. vận động theo phương thẳng đứng.

C. vận động theo phương nằm ngang.

D. vận động thiết kế.

Lời giải:

Vận động làm cho những lục địa được thổi lên hay hạ xuống những lớp đất đá bị uốn nếp hay đứt gãy gọi chung là vận động thiết kế.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Địa hình do nước chảy trên mặt phẳng tạo thành những rãnh nông, khe rãnh xói mòn, những thung lũng, sông suối được gọi là

A. địa hình thổi mòn.

B. địa hình khoét mòn.

C. địa hình mài mòn.

D. địa hình xâm thực.

Lời giải:

Địa hình do nước chảy trên mặt phẳng tạo thành những rãnh nông, khe rãnh xói mòn, thung lũng sông suối,… được gọi là địa hình xâm thực.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: Dải quy tụ nhiệt đới gió mùa hình thành từ 2 khối khí

A. Chí tuyến hải dương và chí tuyến lục địa.

B. Chí tuyến hải dương và xích đạo.

C. Bắc xích đạo và Nam xích đạo.

D. Chí tuyến lục địa và xích đạo.

Lời giải:

Dải quy tụ nhiệt đới gió mùa hình thành từ 2 khối khí Bắc xích đạo và Nam xích đạo có cùng tính chất nóng ẩm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 17: Nguồn nhiệt đa phần phục vụ nhu yếu cho không khí tại tầng đối lưu là

A. do khí quyển hấp thụ trực tiếp từ bức xạ Mặt Trời.

B. nhiệt của mặt phẳng Trái Đất được Mặt Trời đốt nóng.

C. do những phản ứng hóa học từ trong tâm đất.

D. do hoạt động giải trí và sinh hoạt sản xuất và sinh hoạt của con người.

Lời giải:

Nguồn nhiệt đa phần phục vụ nhu yếu cho không khí tại tầng đối lưu là nhiệt của mặt phẳng Trái Đất được Mặt Trời đốt nóng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 18: Hệ thống những đai khí áp trên Trái Đất gồm

A. đai áp cao xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới gió mùa, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

B. đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới gió mùa, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao cực.

C. đai áp cao xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới gió mùa, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp thấp 

D. đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới gió mùa, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp cao cực.

Lời giải:

Hệ thống những đai khí áp trên Trái Đất gồm: đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới gió mùa, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao cực.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 19: Ngoại lực và nội lực tạo ra những dạng địa hình trên mặt phẳng có điểm lưu ý

A. Hai lực giống nhau, tác động đồng thời nhau.

B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời nhau.

C. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân phiên nhau.

D. Hai lực giống nhau nhưng không tồn tại tác động đồng thời nhau.

Lời giải:

– Nội lực và ngoại lực có Xu thế đối nghịch nhau:

+ Nội lực làm cho mặt phẳng Trái Đất không nhẵn (vận động tạo núi, nâng cao hạ thấp địa hình, uốn nếp…)

+ Ngoại lực có Xu thế san bằng không nhẵn (quy trình mài mòn, bồi tụ vùng trũng…)

– Nội lực và ngoại lực trình làng đồng thời: trên trái đất lúc bấy giờ vẫn tiếp nối nhiều vụ động đất núi lửa ở nhiều nơi, trong lúc đó những quy trình phong hóa, mài mòn và bồi tụ cũng đồng thời trình làng ở mọi nơi trên Trái Đất.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 20: Động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở

A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh.

B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với những mảng xung quanh.

C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với những mảng xung quanh.

D. Động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – nước Australia với những mảng xung quanh.

Lời giải:

Động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với những mảng xung quanh. Khu vực này được gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 21: Trong những yếu tố tự nhiên, yếu tố quyết định hành động sự tăng trưởng và phân bổ của sinh vật là

A. Khí hậu.

B. Đất.

C. Địa hình.

D. Bản thân sinh vật.

Lời giải:

Trong những yếu tố tự nhiên, yếu tố có vai trò quyết định hành động sự tăng trưởng và phân bổ của sinh vật là khí hậu (đa phần là quyết sách nhiệt và ẩm).

Ví dụ: Ở miền Bắc việt nam khí hậu có sự phân hóa phong phú chủng loại, với một mùa ướp đông đã tạo ra nên cơ cấu tổ chức triển khai cây trồng phong phú chủng loại gồm có những loại cây có nguồn gốc nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt, ôn đới(su hào, bắp cải, đào, lê, chè, nhãn, ổi, xoài…). Miền Nam có khí hậu cận xích đạo nên sinh vật đa phần là những loài xứ nóng, có nguồn gốc nhiệt đới gió mùa (sầu riêng, chôm chôm, cao su đặc, cafe,…).

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Đâu không phải là hoạt động giải trí và sinh hoạt có tác động tích cực đến quy trình hình thành đất?

A. Cày nông bừa sục.

B. Thau chua rửa mặn.

C. Trồng cây phủ xanh đất trồng đồi núi trọc.

D. Đốt rừng làm nương rẫy.

Lời giải:

Xác định từ khóa “không phải là hoạt động giải trí và sinh hoạt tích cực” → là hoạt động giải trí và sinh hoạt xấu đi

Đốt rừng làm rẫy là suy giảm diện tích quy hoạnh s rừng ở vùng đồi núi → ngày càng tăng quy trình rửa trôi xói mòn vùng đất đồi núi, làm cho đất đai bị thoái hóa nghiêm trọng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ hơn lục địa vì

A. đại dương là nơi chứa nước nên thông thoáng hơn lục địa.

B. mặt phẳng những lục địa không nhẵn nên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.

C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.

D. độ cao trung bình của những lục địa to nhiều hơn độ cao trung bình của những đại dương.

Lời giải:

Đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn, do sự hấp thụ nhiệt của đất, nước rất khác nhau.

– Đất hấp thu nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn.

– Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn nhưng tỏa nhiệt cũng chậm hơn.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Phân bố của những thảm thực vật trên Trái đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo

A. Độ cao và hướng sườn của địa hình.

B. Vị trí gần hay xa đại dương.

C. Vĩ độ và độ cao địa hình.

D. Các dạng địa hình ( đồi núi, cao nguyên ,… )

Lời giải:

Sự phân bổ những thảm thực vật trên Trái Đất phụ thuộc nhiều vào khí hậu (đa phần nhiệt, ẩm). Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ và độ cao → tác động đến việc phân bổ thảm thực vật.

⇒ Phân bố của những thảm thực vật trên Trái đất thể hiện rõ ở sự thay đổi theo vĩ độ và độ cao địa hình

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới gió mùa ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương dịch chuyển theo phía Tây Nam xâm nhập trực tiếp vào lãnh thổ việt nam, gặp bức chắn địa hình gây mưa cho sườn phía  tây. Sau khi vượt qua dãy Trường Sơn, gió này sẽ tác động ra làm thế nào đến khí hậu ở sườn phía đông?

A. tiếp tục gây mưa lớn và kéo dãn.

B. hiệu ứng phơn khô nóng.

C. thời tiết lạnh, khô.

D. thời tiết thông thoáng, ôn hòa.

Lời giải:

Vào đầu mùa hạ khối khí nhiệt đới gió mùa ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương dịch chuyển theo phía tây-nam xâm nhập trực tiếp vào lãnh thổ việt nam, gặp bức chắn địa hình gây mưa cho sườn phía tây. Khi vượt qua dãy Trường Sơn và những dãy núi chạy dọc biên giới Việt – Lào, tràn xuống vùng đồng bằng ven bờ biển Trung Bộ (nhất là ven bờ biển Bắc Trung Bộ) khối khí này bị biến tính trở nên khô nóng (do lượng ẩm đã mất đi nhiều khi gây mưa ở sườn tây kết thích phù hợp với nhiệt độ tăng thêm khi đi từ đỉnh núi xuống vùng đồng bằng thấp phía dưới).

⇒ Hình thành gió phơn khô nóng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 26: Hiện tượng mưa phùn vào thời điểm cuối đông ở miền Bắc việt nam có tương quan đến hoạt động giải trí và sinh hoạt của

A. Gió mùa Tây Nam.

B. Gió mùa Đông Bắc.

C. Gió mùa Đông Nam.

D. Tín Phong Bắc bán cầu.

Lời giải:

Từ tháng 11 – 4 năm tiếp theo, việt nam chịu tác động của gió mùa Đông Bắc với hai thời kì:

– Nửa đầu ngày đông gió trải qua lục địa, mang lại thời tiết lạnh khô cho miền Bắc việt nam.

– Nửa sau ngày đông, gió này trải qua biển, được tăng ẩm, mang lại kiểu thời tiết lạnh ẩm và có mưa phùn đặc trưng cho khí hậu miền Bắc.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 27: Nhân tố tự nhiên có tác động rõ rệt nhất tới quyết sách nước sông của những nước thuộc khu vực Khu vực Đông Nam Á  là

A. quyết sách mưa.

B. thực vật.

C. hồ, đầm.

D. địa hình

Lời giải:

Các nước Khu vực Đông Nam Á nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa.-> lượng mưa trung bình năm lớn (1500 – 2000mm) → đấy là nguồn phục vụ nhu yếu nước đa phần cho sông ngòi

⇒ quyết sách mưa theo mùa cũng quy định quyết sách nước sông thay đổi theo mùa (mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô)

Đáp án cần chọn là: A

Câu 28: Ảnh hưởng rõ rệt nhất của con người so với việc phân bổ sinh vật thể hiện ở việc

A. Mở rộng thu hẹp diện tích quy hoạnh s rừng trên mặt phẳng trái đất.

B. Di chuyển giống cây trồng, vật nuôi từ nơi này tới nơi khác.

C. Làm tuyệt chủng một số trong những loài thú hoang dã, thực vật.

D. Tạo ra một số trong những loài động, thực vật mới trong quy trình lai tạo.

Lời giải:

Ảnh hưởng rõ rệt nhất của con người so với việc phân bổ sinh vật thể hiện ở việc dịch chuyển giống cây trồng, vật nuôi từ nơi này tới nơi khác; điều này làm thay đổi phạm vi phân bổ nhiều loại cây trồng và vật nuôi.

Ví dụ: Con người đưa những loài cây trồng như cam, chanh, đậu Hà Lan từ châu Á, châu Âu sang Trung Mĩ, Nam Mĩ. trái lại đưa những loài cây khoai tây, cao su đặc, thuốc lá từ châu Mĩ dang châu Á và châu Phi.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 29: Mực nước lũ của những sông ngòi ở miền Trung việt nam thường lên rất nhanh do nguyên nhân nào?

A. Sông lớn, lòng sông rộng. Sông có nhiều phụ lưu phục vụ nhu yếu nước cho dòng sông chính.

B. Sông nhỏ, dốc, nhiều thác nước.

C. Sông ngắn, dốc, lượng mưa lớn, triệu tập trong thời hạn ngắn.

D. Sông lớn, lượng mưa lớn kéo dãn trong nhiều ngày.

Lời giải:

– Miền Trung có địa hình hẹp ngang, những dãy núi ăn lan ra sát biển, dải đồng bằng nhỏ hẹp phía đông → sông ngòi ngắn, dốc → vận tốc dòng chảy mạnh

– Mặt khác, mưa lớn triệu tập vào trong thời gian ngày thu đông → làm cho lưu lượng dòng chảy tăng nhanh gọn và nước dồn đột ngột xuống vùng hạ lưu khiến lũ lên nhanh.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 30: Cho hình vẽ sau:

Căn cứ vào hình vẽ, xác lập được nhiệt độ tại đỉnh núi B là

A. 100C.

B. 10,20C.

C. 8,20C.

D. 80C.

Lời giải:

Tại sườn đón gió (AB), không khí ẩm, cứ lên rất cao 100m nhiệt độ không khí giảm 0,60C. Biết tại chân núi (0 m) có nhiệt độ là 220 C, đỉnh núi cao 2300 m, do vậy chênh lệch nhiệt độ giữa chân núi và đỉnh núi là (2300 x 0,6) / 100 = 13,80C.

⇒ Càng lên rất cao nhiệt độ càng giảm, do vậy nhiệt độ tại đinh núi B là: 220  – 13, 80C = 8,20 C.

Đáp án cần chọn là: C

Reply
5
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Biên độ nhiệt năm thấp nhất ở khu vực a. cực. b. vòng cực. c. chí tuyến. d. xích đạo ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Biên độ nhiệt năm thấp nhất ở khu vực a. cực. b. vòng cực. c. chí tuyến. d. xích đạo tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Biên độ nhiệt năm thấp nhất ở khu vực a. cực. b. vòng cực. c. chí tuyến. d. xích đạo “.

Giải đáp vướng mắc về Biên độ nhiệt năm thấp nhất ở khu vực a. cực. b. vòng cực. c. chí tuyến. d. xích đạo

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Biên #độ #nhiệt #năm #thấp #nhất #ở #khu #vực #cực #vòng #cực #chí #tuyến #xích #đạo Biên độ nhiệt năm thấp nhất ở khu vực a. cực. b. vòng cực. c. chí tuyến. d. xích đạo