Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín Chi Tiết

Update: 2022-04-05 16:43:13,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Ad được tương hỗ.

797

Nhằm giúp học viên hiểu trọn vẹn có thể sẵn sàng bài một cách nhanh gọn, Mobitool sẽ phục vụ nhu yếu tài liệu Soạn văn 6: Thực hành tiếng Việt (trang 99).

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • 1. Các từ ngữ in đậm trong những câu sau có ý nghĩa hoán dụ. Em hãy lý giải nghĩa của những từ ngữ đó:
  a. Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay, nằm trên chiếc giường tre, tre với mình sống có nhau, chết có nhau, chung thủy.
  b. Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.
  c. Thị thơm thì giấu người thơm/Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà.
  2. Chỉ ra những giải pháp tu từ được sử dụng trong những câu sau và nêu tác dụng của chúng:
  a. Đời cha ông với đời tôi/Như dòng sông với chân trời đã xa
  b.Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác.
 • Lời giải những câu khác trong bài

Hy vọng với tài liệu này, những bạn học viên lớp 6 trọn vẹn có thể làm rõ hơn về bài học kinh nghiệm tay nghề. Mời tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng tại đây. Hãy tìm hiểu thêm với Mobitool nhé.

Đọc hai dòng thơ sau, để ý nghĩa của áo chàm:

Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì ngày hôm nay.

(Tố Hữu, Việt Bắc)

– Ở đây, áo chàm được sử dụng với nghĩa hoán dụ, chỉ những người dân dân Việt Bắc với trang phục đặc trưng là áo chàm.

– Quan hệ giữa trang phục với những người mang trang phục này sẽ là quan hệ tương cận (gần nhau). Ngoài ra, quan hệ tương cận trọn vẹn có thể là quan hệ toàn thể – bộ phận, vật chứa – vật được chứa, sự vật – vật liệu…

1. Các từ ngữ in đậm trong những câu sau có ý nghĩa hoán dụ. Em hãy lý giải nghĩa của những từ ngữ đó:

a. Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay, nằm trên chiếc giường tre, tre với mình sống có nhau, chết có nhau, chung thủy.

– Nhắm mắt xuôi tay: ý chỉ cái chết nhẹ nhàng, thanh thản.

b. Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.

– Mái nhà tranh nghĩa là gì : mái nhà tranh là mái ấm gia đình của con người

– đồng lúa chín: ý chỉ thành quả lao động của người nông dân.

c. Thị thơm thì giấu người thơm/Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà.

– áo cơm cửa nhà: ý chỉ môi trường sống đời thường sung túc ấm no đấy là nghĩa của từ áo cơm cửa nhà

2. Chỉ ra những giải pháp tu từ được sử dụng trong những câu sau và nêu tác dụng của chúng:

a. Đời cha ông với đời tôi/Như dòng sông với chân trời đã xa

– Biện pháp tu từ: so sánh.

– Tác dụng: Cho thấy khoảng chừng cách xa xôi của thế hệ cha ông với con cháu.

b. Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác.

– Điệp ngữ: tre

– Tác dụng: Nhấn mạnh vai trò của tre trong công cuộc bảo vệ giang sơn.

3. Những dòng thơ “Đẽo cày theo ý người ta/Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì” gợi ý cho em liên tưởng đến thành ngữ nào? Giải thích ý nghĩa ngắn gọn của từ ngữ đó.

– Thành ngữ: Đẽo cày giữa đường.

– Ý nghĩa: không tồn tại chính kiến, thao tác theo ý của người khác nên thường bỏ qua giữa chừng, không tồn tại kết quả.

4. Tre già măng mọc là một thành ngữ quen thuộc. Dựa vào bài Cây tre Việt Nam, hãy nêu cách hiểu của em về thành ngữ này.

Ý nghĩa: ví lớp người trước già đi thì có lớp người sau kế tục, thay thế (lớp này tiếp sau đó lớp khác, không lúc nào hết).

1. Giải thích nghĩa của những từ sau: hoài niệm, thuyền chài, mãnh liệt, nhũn nhặn, chinh phục.

Tre già măng mọc là một thành ngữ quen thuộc nhờ vào bài cây tre việt nam hãy nêu cách hiểu của em về thành ngữ này

2. Xác định giải pháp tu từ trong những câu sau:

a.

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người

(Tương tư, Nguyễn Bính)

b.

“Mai sau,
Mai sau,
Mai sau…
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”

(Tre Việt Nam, Nguyễn Duy)

c.

Ông trời
Mặc áo giáp đen

(Mưa, Trần Đăng Khoa)

d.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

(Ca dao)

Gợi ý:

a.

 • hoài niệm: tưởng niệm về những gì đã qua từ lâu.
 • thuyền chài: thuyền nhỏ vốn để làm đánh cá đa phần bằng chài.
 • mãnh liệt: mạnh mẽ và tự tin, kinh hoàng.
 • nhũn nhặn: thái độ nhã nhặn, nhún nhường.
 • chinh phục: dùng sức mạnh để bắt phải phục tùng.

b.

a. hoán dụ

b. điệp ngữ

c. nhân hóa

d. so sánh

Nhằm giúp học viên hiểu trọn vẹn có thể sẵn sàng bài một cách nhanh gọn, Mobitool sẽ phục vụ nhu yếu tài liệu Soạn văn 6: Thực hành tiếng Việt (trang 99).

Hy vọng với tài liệu này, những bạn học viên lớp 6 trọn vẹn có thể làm rõ hơn về bài học kinh nghiệm tay nghề. Mời tìm hiểu thêm nội dung rõ ràng tại đây.

Đọc hai dòng thơ sau, để ý nghĩa của áo chàm:

Áo chàm đưa buổi phân li
Cầm tay nhau biết nói gì ngày hôm nay.

(Tố Hữu, Việt Bắc)

– Ở đây, áo chàm được sử dụng với nghĩa hoán dụ, chỉ những người dân dân Việt Bắc với trang phục đặc trưng là áo chàm.

– Quan hệ giữa trang phục với những người mang trang phục này sẽ là quan hệ tương cận (gần nhau). Ngoài ra, quan hệ tương cận trọn vẹn có thể là quan hệ toàn thể – bộ phận, vật chứa – vật được chứa, sự vật – vật liệu…

1. Các từ ngữ in đậm trong những câu sau có ý nghĩa hoán dụ. Em hãy lý giải nghĩa của những từ ngữ đó:

a. Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay, nằm trên chiếc giường tre, tre với mình sống có nhau, chết có nhau, chung thủy.

– Nhắm mắt xuôi tay: ý chỉ cái chết nhẹ nhàng, thanh thản.

b. Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.

– mái nhà tranh: mái ấm gia đình của con người

– đồng lúa chín: ý chỉ thành quả lao động của người nông dân.

c. Thị thơm thì giấu người thơm/Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà.

– áo cơm cửa nhà: ý chỉ môi trường sống đời thường sung túc ấm no.

2. Chỉ ra những giải pháp tu từ được sử dụng trong những câu sau và nêu tác dụng của chúng:

a. Đời cha ông với đời tôi/Như dòng sông với chân trời đã xa

– Biện pháp tu từ: so sánh.

– Tác dụng: Cho thấy khoảng chừng cách xa xôi của thế hệ cha ông với con cháu.

b. Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác.

– Điệp ngữ: tre

– Tác dụng: Nhấn mạnh vai trò của tre trong công cuộc bảo vệ giang sơn.

3. Những dòng thơ “Đẽo cày theo ý người ta/Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì” gợi ý cho em liên tưởng đến thành ngữ nào? Giải thích ý nghĩa ngắn gọn của từ ngữ đó.

– Thành ngữ: Đẽo cày giữa đường.

– Ý nghĩa: không tồn tại chính kiến, thao tác theo ý của người khác nên thường bỏ qua giữa chừng, không tồn tại kết quả.

4. Tre già măng mọc là một thành ngữ quen thuộc. Dựa vào bài Cây tre Việt Nam, hãy nêu cách hiểu của em về thành ngữ này.

Ý nghĩa: ví lớp người trước già đi thì có lớp người sau kế tục, thay thế (lớp này tiếp sau đó lớp khác, không lúc nào hết).

1. Giải thích nghĩa của những từ sau: hoài niệm, thuyền chài, mãnh liệt, nhũn nhặn, chinh phục.

2. Xác định giải pháp tu từ trong những câu sau:

a.

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người

(Tương tư, Nguyễn Bính)

b.

“Mai sau,
Mai sau,
Mai sau…
Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh”

(Tre Việt Nam, Nguyễn Duy)

c.

Ông trời
Mặc áo giáp đen

(Mưa, Trần Đăng Khoa)

d.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

(Ca dao)

Gợi ý:

a.

 • hoài niệm: tưởng niệm về những gì đã qua từ lâu.
 • thuyền chài: thuyền nhỏ vốn để làm đánh cá đa phần bằng chài.
 • mãnh liệt: mạnh mẽ và tự tin, kinh hoàng.
 • nhũn nhặn: thái độ nhã nhặn, nhún nhường.
 • chinh phục: dùng sức mạnh để bắt phải phục tùng.

b.

a. hoán dụ

b. điệp ngữ

c. nhân hóa

d. so sánh

Trang chủ » Lớp 6 » [Kết nối tri thức và cuộc sống] Văn 6 tập 1

1. Các từ ngữ in đậm trong những câu sau có ý nghĩa hoán dụ. Em hãy lý giải nghĩa của những từ ngữ đó:
a. Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay, nằm trên chiếc giường tre, tre với mình sống có nhau, chết có nhau, chung thủy.
b. Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.
c. Thị thơm thì giấu người thơm/Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà.
2. Chỉ ra những giải pháp tu từ được sử dụng trong những câu sau và nêu tác dụng của chúng:
a. Đời cha ông với đời tôi/Như dòng sông với chân trời đã xa
b.Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác.

Bài làm:

1. Giải thích ý nghĩa của những từ in đậm:

a. Nhắm mắt xuôi tay: lìa đời, chết đi, về cõi vĩnh hằng.

b. Mái nhà tranh, đồng lúa chín: hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam.

c. Áo cơm cửa nhà: môi trường sống đời thường chân chất, giản đơn, giản dị của con người Việt Nam.

2. Chỉ ra những giải pháp tu từ được sử dụng trong những câu sau và nêu tác dụng của chúng:

a. Phép tu từ so sánh: đời cha ông với đời tôi – dòng sông với chân trời đã xa. Tác giả đã làm cho việc xa lìa của đời cha ông với đời tôi trong tiềm thức mỗi con người như dậy lên sâu đậm, làm cho những người dân đọc nhớ nhung những rất mất thời hạn rồi đã qua giờ chỉ từ giống “dòng sông” cùng “chân trời”. 

b. Phép tu từ điệp ngữ “tre”, nhân hóa: Tạo ra cách diễn đạt sinh động, mê hoặc, nhấn mạnh vấn đề hiệu suất cao của cây tre. Tre mang tầm vóc dũng sĩ, xả thân để bảo vệ quê nhà, giang sơn. Tre sừng sững như  một tượng đài được tôn vinh và ngưỡng mộ.

=> [KNTT] Trắc nghiệm ngữ văn 6 bài 4: Thực hành tiếng Việt

Lời giải những câu khác trong bài

Reply
7
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down Biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín “.

Thảo Luận vướng mắc về Biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Biện #pháp #từ #sử #dụng #trong #câu #sau #Tre #giữ #làng #giữ #nước #giữ #mái #nhà #tranh #giữ #đồng #lúa #chín Biện pháp tu từ sử dụng trong câu sau Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín