Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cách tính vận tốc Mới Nhất

Update: 2022-01-27 18:47:03,You Cần biết về Cách tính vận tốc. You trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả được tương hỗ.

726

Cách xác lập vận tốc, quãng đường, thời hạn trong hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng đều hay, rõ ràng

Trang trước

Trang sau

Quảng cáo

– Sử dụng công thức trong hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng đều: S = v.t

– Công thức tính vận tốc trung bình:

Vận tốc trung bình:

Bài 1: Một xe chạy trong 5h: 2h đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60 km/h, 3h sau xe chạy với vận tốc trung bình 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời hạn hoạt động giải trí và sinh hoạt.

Hướng dẫn:

Quãng lối đi trong 2h đầu: S1 = v1.t1 = 60.2 = 120 km

Quãng lối đi trong 3h sau: S2 = v2.t2 = 40.3 = 120 km

Tốc độ trung bình của xe trong suốt thời hạn hoạt động giải trí và sinh hoạt:

Bài 2: Một xe đi nửa phần đường thứ nhất với vận tốc trung bình v1 = 12 km/h và nửa phần đường sau với vận tốc trung bình v2 = 20 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả phần đường.

Hướng dẫn:

Thời gian đi nửa phần đường đầu:

Thời gian đi nửa phần đường cuối:

Tốc độ trung bình:

Quảng cáo

Bài 3: Một xe hơi đi trên con phố phẳng phiu với v = 60 km/h, trong thời hạn 5 phút, tiếp sau đó lên dốc 3 phút với v = 40 km/h. Coi ôtô hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng đều. Tính quãng đường xe hơi đã đi trong cả quá trình.

Hướng dẫn:

Bài 4: Một xe hơi đi từ A đến B. Đầu chặng xe hơi đi 1/4 tổng thời hạn với v = 50 km/h. Giữa chặng xe hơi đi 1/2 thời hạn với v = 40 km/h. Cuối chặng xe hơi đi 1/4 tổng thời hạn với v = 20 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe hơi?

Hướng dẫn:

Quãng đường đón đầu chặng:

Quãng đường chặng giữa:

Quãng lối đi chặng cuối:

Tốc độ trung bình:

Bài 5: Hai xe cùng hoạt động giải trí và sinh hoạt đều trên đường thẳng. Nếu chúng đi ngược chiều thì cứ 30 phút khoảng chừng cách của chúng giảm 40km. Nếu chúng đi cùng chiều thì cứ sau 20 phút khoảng chừng cách giữa chúng giảm 8km. Tính vận tốc mỗi xe.

Hướng dẫn:

Chọn chiều dương là chiều hoạt động giải trí và sinh hoạt của mỗi xe.

Nếu đi ngược chiều thì

Nếu đi cùng chiều thì

Giải (1) (2): v1 = 52 km/h ; v2 = 28 km/h

Quảng cáo

Câu 1: Tốc độ trung bình bằng tổng quãng đường chia tổng thời hạn đi hết quãng đường đó:

A.7m/sB.5,71m/sC. 2,85m/sD. 0,7m/s

Hiển thị lời giải

Tốc độ trung bình bằng tổng quãng đường chia tổng thời hạn đi hết quãng đường đó:

Câu 2: Một vật hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng không đổi chiều. Trên quãng đường AB, vật đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v1 = 20m/s, nửa quãng đường sau vật đi với vận tốc v2 = 5m/s. Vận tốc trung bình trên cả quãng đường là:

A.12,5m/sB. 8m/sC. 4m/sD.0,2m/s

Hiển thị lời giải

Câu 3: Một xe hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng không đổi chiều; 2 tiếng đầu xe chạy với vận tốc trung bình 60 km/h, 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình 40km/h. Vận tốc trung bình của xe trong suốt thời hạn chạy là:

A. 50km/hB. 48 km/hC. 44km/hD. 34km/h

Hiển thị lời giải

Câu 4: Một xe hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng không đổi chiều có vận tốc trung bình là 20 km/h trên 1/4 phần đường đầu và 40 km/h trên 3/4 phần đường còn sót lại. Vận tốc trung bình của xe trên cả phần đường là :

A. 30km/h B. 32 km/hC. 128km/hD. 40km/h

Hiển thị lời giải

Câu 5: Một xe hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng không đổi chiều, trong nửa thời hạn đầu xe chạy với vận tốc 12 km/h. Trong nửa thời hạn sau xe chạy với vận tốc 18 km/h. Vận tốc trung bình trong suốt thời hạn đi là:

A.15km/hB.14,5km/h C. 7,25km/hD. 26km/h

Hiển thị lời giải

Câu 6: Một người đi xe đạp điện không đổi chiều trên 2/3 phần đường đầu với vận tốc trung bình 10 km/h và 1/3 phần đường sau với vận tốc trung bình 20 km/h. Vận tốc trung bình của người đi xe đạp điện trên cả quảng đường là

A. 12km/h B. 15km/h C. 17km/h D. 13,3km/h

Hiển thị lời giải

Câu 7: Thế nào là hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng đều?

A. Chuyển động thẳng đều là hoạt động giải trí và sinh hoạt có quỹ đạo là đường thẳng và có vận tốc trung bình như nhau trên mọi quãng đường

B. Chuyển động thẳng đều là hoạt động giải trí và sinh hoạt trên đường thẳng, có vectơ vận tốc không đổi theo thời hạn

C. Chuyển động thẳng đều là hoạt động giải trí và sinh hoạt trên đường thẳng, vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng chừng thời hạn bằng nhau

D. Cả 3 đáp án trên

Hiển thị lời giải

Chọn D

Câu 8: Chọn đáp án đúng:

Trong hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng đều:

A. Quãng lối đi được s tỉ lệ nghịch với vận tốc v

B. Tọa độ x tỉ lệ thuận với vận tốc v

C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động giải trí và sinh hoạt t

D. Quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động giải trí và sinh hoạt t

Hiển thị lời giải

Chọn D

Câu 9: Công thức tính vận tốc trung bình là:

Hiển thị lời giải

Chọn C

Câu 10: Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Trong hoạt động giải trí và sinh hoạt thẳng đều thì :

A. Quãng lối đi được s tăng tỉ lệ với vận tốc v.

B. Tọa độ x tăng tỉ lệ với vận tốc v.

C. Tọa độ x tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động giải trí và sinh hoạt t.

D. Quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời hạn hoạt động giải trí và sinh hoạt t.

Hiển thị lời giải

Chọn D

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 10 tinh lọc có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước

Trang sau

Reply
6
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Cách tính vận tốc ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Cách tính vận tốc tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Cách tính vận tốc “.

Thảo Luận vướng mắc về Cách tính vận tốc

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Cách #tính #tốc #độ Cách tính vận tốc