Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho từ từ dung dịch A gồm 0 , 2 mol Na2CO3 2022

Update: 2022-04-08 14:38:11,You Cần kiến thức và kỹ năng về Cho từ từ dung dịch A gồm 0 , 2 mol Na2CO3. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả đc tương hỗ.

784

Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch có chứa 0,15 mol Na2CO3 và 0,1 mol KHCO3. Số mol khí CO2 thu được tùy từng số mol HCl được màn biểu diễn bằng đồ thị bên.

Tỷ lệ x : y là

A.

B.

C.

D.

Có 2 dung dịch: dung dịch A chứa 0,2 mol Na2CO3 và 0,3 mol NaHCO3. Dung dịch B chứa 0.5 mol HCl. Thể tích khí bay ra (đktc) khi đổ rất từ từ dung dịch A vào dung dịch B đến hết là

A.

B.

C.

D.

a.

HCl + Na2CO3 —> NaHCO3 + NaCl

0,2……..0,2…………….0,2

nHCl còn sót lại = 0,3 và nNaHCO3 còn sót lại = 0,5

HCl + NaHCO3 —> NaCl + CO2 + H2O

0,3………0,5………………….0,3

—> V = 6,72 lít

b.

nNa2CO3 phản ứng = 0,2k và nNaHCO3 phản ứng = 0,3k

2HCl + Na2CO3 —> NaCl + CO2 + H2O (1)

0,4k………0,2k…………………0,2k

HCl + NaHCO3 —> NaCl + CO2 + H2O (2)

0,3k……….0,3k………………0,3k

—> nHCl = 0,7k = 0,5 —> k = 5/7

nCO2 = 0,5k = 2,5/7

—> V = 8

c.

(1) trước (2) sau —> V = 6,72 lít

(2) trước (1) sau —> V = 8,96 lít

—> 6,72 < V < 8,96

– Hướng dẫn giải

Đáp án A

nNa2CO3nNaHCO3 = 0,20,4 = 12

Ta có (2nCO32- + nHCO3-) = 0,8 > nH+ = 0,2 ⇒H+ hết

Khi cho từ từ A vào B thì CO32-và HCO3- sẽ đồng thời phản ứng với axit.

Vì vậy giả sử nếu CO32-phản ứng hết x mol thì HCO3-sẽ phản ứng 1 lượng đúng bằng tỉ lệ mol trong dung dịch của 2 chất là 2x mol.

Do H+ hết nên tính theo H+ ta có: 4x = 0,2


Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án A

nNa2CO3nNaHCO3 = 0,20,4 = 12

Ta có (2nCO32- + nHCO3-) = 0,8 > nH+ = 0,2 ⇒H+ hết

Khi cho từ từ A vào B thì CO32- và HCO3-  sẽ đồng thời phản ứng với axit.

Vì vậy giả sử nếu CO32- phản ứng hết x mol thì HCO3- sẽ phản ứng 1 lượng đúng bằng tỉ lệ mol trong dung dịch của 2 chất là 2x mol.

Do H+ hết nên tính theo H+ ta có: 4x = 0,2


Các vướng mắc tương tự

A. 54,65 gam

B. 46,60 gam

C. 19,70 gam

D. 66,30 gam

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3 thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần 1 vào 120 ml dung dịch HCl 1M thu được 2,016 lít khí CO2 (đktc). Cho phần 2 phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a: b tương ứng là:

A. 2 : 5

B. 2 : 3

C. 2 : 1

D. 1 : 2

A. a = 0,75b

C. a = 0,35b

Cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu được V lít khí CO2. trái lại, cho từ từ từng giọt của dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu được 2V lít khí CO2 (thể tích khí đều đo ở đktc). Mối quan hệ giữa a và b là

A. a = 0,75b.

B. a = 0,8b.

C. a = 0,35b.

D. a = 0,5b

Cho từ từ dung dịch X chúa 0,15 mol NaHCO3 và a mol Na2CO3 vào 220 ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được 3,136 lít khí (đktc). Giá trị của a là

A. 0,10

B. 0,15

C. 0,20

D. 0,25

Hấp thụ trọn vẹn 3,36 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol NaOH và b mol Na2CO3, thu đuợc dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ phần một vào 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được 2,016 lít CO2 (đktc). Cho phần hai phản ứng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 29,55 gam kết tủa. Tỉ lệ a : b tương ng là

A. 2:5

B. 2:3

C. 2:1

D. 1:2

Giá trị của V là

A. 250ml

B. 300ml

C. 350ml

D.  400ml

Cho dung dịch X chứa a mol HCl, dung dịch Y chứa b mol KHCO3 và c mol K2CO3 ( với b = 2c) Tiến hành hai thí nghiệm sau:

+ Cho từ từ đến hết dung dịch X vào dung dịch Y, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc).

+ Cho từ từ đến hết dung dịch Y vào dung dịch X, thu được 10,08 lít khí CO2 (đktc).

Tổng giá trị của (a + b + c) là

A. 1,35.

B. 1,5.

C. 1,95.

D. 2,25.

Reply
0
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Cho từ từ dung dịch A gồm 0 , 2 mol Na2CO3 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Cho từ từ dung dịch A gồm 0 , 2 mol Na2CO3 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Cho từ từ dung dịch A gồm 0 , 2 mol Na2CO3 “.

Thảo Luận vướng mắc về Cho từ từ dung dịch A gồm 0 , 2 mol Na2CO3

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Cho #từ #từ #dung #dịch #gồm #mol #Na2CO3 Cho từ từ dung dịch A gồm 0 , 2 mol Na2CO3