Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Công thức tính góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là Mới Nhất

Update: 2022-04-22 18:49:12,Bạn Cần tương hỗ về Công thức tính góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là. You trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

552

Câu hỏi: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • I. Cấu tạo lăng kính
  • II. Đường truyền của tia sáng lăng kính
  • III. Công thức lăng kính
  • IV. Công dụng của lăng kính
  • V. Bài tập lăng kính
  • 2. Góc lệch của tia sáng đơn sắc khi qua lăng kính:

A. Hai mặt bên của lăng kính.

B. Tia tới và pháp tuyến.

C. Tia tới lăng kính và tia ló thoát khỏi lăng kính.

D. Tia ló và pháp tuyến

Trả lời:

Đáp án đúng là C. Góc lệch D là góc tạo bởi tia tới lăng kính và tia ló thoát khỏi lăng kính

Cùng Top lời giải tìm hiểu về khái niệm lăng kính cũng như cấu trúc, công thức và những dạng bài tập vận dụng nhé.

I. Cấu tạo lăng kính

Lăng kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa …) thường có dạng lăng trụ tam giác.

Khi sử dụng lăng kính, chùm tia sáng hẹp được chiếu truyền qua lăng kính trong một mặt phẳng vuông góc với cạnh của khối lăng trụ. Do đó, lăng kính được màn biểu diễn bằng tam giác tiết diện phẳng.

Các thành phần của lăng kính gồm: cạnh, đáy, hai mặt bên.

Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi:

+ Góc chiết quang A;

+ Chiết suất n.

Ta khảo sát lăng kính đặt trong không khí.

II. Đường truyền của tia sáng lăng kính

a. Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng

Ta đã biết, ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời) gồm nhiều ánh sáng màu và lăng kính có tác dụng phân tích chùm sáng truyền qua nó thành nhiều chùm sáng màu rất khác nhau.

Đó là yếu tố tán sắc ánh sáng bởi lăng kính do Niu – tơn mày mò ra năm 1669.

Dưới đây, ta chỉ xét sự truyền của một chùm tia sáng hẹp đơn sắc (có một màu nhất định) qua một lăng kính.

b) Đường truyền của tia sáng qua lăng kính

Khi có tia ló thoát khỏi lăng kính thì tia ló lúc nào thì cũng lệch về đáy lăng kính so với tia tới.

Góc tạo bởi tia ló và tia tới gọi là góc lệch D của tia sáng khi truyền qua lăng kính.

III. Công thức lăng kính

∗ Công thức lăng kính đặt trong không khí:

sini1= nsinr1

sini2= nsinr2

A = r1+ r2

D = i1+ i2– A

∗ Trong trường hợp góc i1 và góc chiết quang A nhỏ (<10o) thì:

i1= nr1

i2= nr2

A = r1+ r2

D = (n – 1)A

IV. Công dụng của lăng kính

a) Máy quang phổ

– Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ.

– Máy quang phổ phân tích ánh sáng từ nguồn phát ra thành những thành phần đơn sắc, nhờ đó xác lập được cấu trúc của nguồn sáng.

b) Lăng kính phản xạ toàn phần

– Lăng kính phản xạ toàn phần là lăng kính thủy tinh có tiết diện thẳng là một tam giác vuông cân.

– Lăng kính phản xạ toàn phần được sử dụng để điều hỉnh lối đi của tia sáng hoặc tạo ảnh thuận chiều (ống nhòm, máy ảnh…)

V. Bài tập lăng kính

1. Lăng kính là gì? Mô tả cấu trúc nên những đặc trưng quang học của lăng kính.

Hướng dẫn

Lăng kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa…) thường có dạng lăng trụ tam giác.

Lăng kính có hai mặt bên mài nhẵn bóng làm cho ánh sáng truyền qua, mặt đáy thường được làm nhám hoặc bôi đen (cũng luôn có thể có khi người ta cũng mài nhẵn mặt này). Giao tuyến của hai mặt bên gọi là cạnh của lãng kính, góc nhị diện của hai mặt bên gọi là góc chiết quang của lăng kính. Về phương diện quang học, một lăng kính được đặc trưng bởi góc chiết quang A và chiết suất n của chất làm lăng kính (so với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ngoài). 

2. Trình bày tác dụng của lăng kính so với việc truyền ánh sáng qua nó. Xét hai trường hợp:

a) Ánh sáng đơn sắc.

b) Ánh sáng trắng.

Hướng dẫn

a) Chiếu đến mặt bên của lăng kính một chùm tia sáng hẹp đơn sắc thì lăng kính có tác dụng làm lệch đường truyền của tia sáng. Khi có tia ló thoát khỏi lăng kính thì tia ló lúc nào thì cũng lệch về đáy lăng kính so với tia tới.

b) Khi ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời) khi trải qua lăng kính thì không những chùm ánh sáng bị lệch mà còn bị phân tích thành nhiều màu rất khác nhau. Đó là yếu tố tán sắc ánh sáng qua lăng kính.

3. Nêu những hiệu suất cao của lăng kính.

Hướng dẫn

Lăng kính, có nhiều hiệu suất cao:

– Lăng kính là bộ phận chính của máy quang phổ. Máy này phân tích ánh sáng trắng hay ánh sáng hỗn hợp tạp thành những thành phần đơn sắc để xác lập cấu trúc của nguồn sáng.

– Lăng kính phản xạ toàn phần được sử dụng trong ống nhòm để tạo ra ảnh thuận chiều hoặc vốn để làm thay gương phảng trong một số trong những trường hợp.

4. Có ba trường hợp truyền tia sáng qua lăng kính như hình 28.3.

Ở trường hợp nào tại đây, lăng kính không làm lệch tia ló về phía đây?

A. Trường hợp (1).

B. Các trường hợp (2) và (3).

C. Ba trường hợp (1), (2) và (3).

D. Không trường hợp nào.

Hướng dẫn

Chọn câu D.

5. Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình 28.4. Tia ló truyền đi sát mặt BC. Góc lệch tạo bởi lăng kính có mức giá trị nào tại đây:

A. 0° B. 22,5°

C. 45° D. 90°.

Hướng dẫn

Chọn câu C.

Vì tia tới vuông góc với mặt AB nên truyền thẳng đến mặt BC dưới góc tới 45°. Vì tia ló nằm dọc theo mặt BC nên góc lệch D = 45°. 

: 090.777.54.69 Trang: 40Vậy: Tia sáng qua lăng kính bò khúc xạ hai lần và tia ló luôn luôn lệch về phía đáy lăng kính. Góc họp với tia tới và tia ló sau cùng gọi là góc lệch D.b Đường đi của tia sáng trắng qua lăng kính: Ánh sáng trắng khi qua lăng kính không những bò khúcxạ về phía đáy lăng kính mà còn bò tán sắc tức là tách ra thành nhiều tia sáng có sắc tố rất khác nhau, sắp xếp cạnhnhau theo thứ tự đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Trong số đó red color lệch tối thiểu, màu tím lệch nhiều nhất.

2. Góc lệch của tia sáng đơn sắc khi qua lăng kính:

a Đònh nghóa: Góc lệch D giữa tia ló và tia tới là góc phải quay tia tớiđể nó trùng với tia ló về phương và chiều. b Công thức:· sini = n.sinr · sini’ = n.sinr’· A = r + r’ · D = i – r + i’ – r’ = i + i’ – r – r’ Þ D = i + i’ – AChú ý: Nếu i và A là góc nhỏ thì: sini = n.sini Þ i = nrsini’ = n.sini’ Þ i’ = nr’ Þ D = nr + r’ – A = D = n – 1Ac Goùc lệch cực tiểu: – Đặt một lăng kính thủy tính lên một bàn quay sao cho cạnh của lăng kính nằm dọc theotrục của bàn quay. – Chiếu chùm tia đơn sắc SA tuy nhiên tuy nhiên hẹp vào cạnh của lăng kính sao cho một phần củachùm tia không qua lăng kính tạo trên màn E vệt sáng H; một phần của chùm tia trải qua lăng kính bò lệch về phía đáy lăngkính và tạo trên màn E vệt sáng M. .Góc· HAM= D là góc lệch của tia sáng. – Quay từ từ bàn quay theo chiều mũi tên ta thấy vệt sángH đứng yên trong lúc vệt sáng M dời lại gần H D giảm, tiếp sau đó vệt sáng tạm ngưng ở M’ Dminrồi dời xa H D tăng. Khi góc lệch D nhỏ nhất vệt sáng M ở M’ ta thấy tia tới và tia ló đối xứng qua mặt phẳngphân giác gócµ A. Lúc đó: i = i’ Þ r = r’ =A 2Þ Dmin= 2i – A d Ý nghóa của việc đo góc lệch cực tiểu:Khi Dminta có: i =minD AA vaør 22 +=. Từ sini = n.sinr ta có: n =minD Asin 2A sin2 +Vậy nếu đo được Dminvà A sẽ xác đònh được n. Đó là cơ sở của phép đo chiết suất bằng giác kế.tím đỏS AE HM MS: 090.777.54.69 Trang: 41Câu 7 1. Thấu kính là gì ? Giải thích lối đi của một chùm sáng tuy nhiên tuy nhiên trục chính qua một thấu kính rìa mỏng dính và qua một thấu kính rìa dày.2. Các tiêu điểm chính của một thấu kính. Phân biệt tiêu điểm ảnh và tiêu điểm vật củamột thấu kính. 3. So sánh tác dụng tạo ảnh của một vật thật qua một thấu kính quy tụ và qua một gươngcầu lõm.· Thấu kính là một khối chất trong suốt số lượng giới hạn bởi hai mặt cong thường là hai mặt cầu. Mộttrong hai mặt trọn vẹn có thể là mặt phẳng.· Thấu kính mỏng dính là thấu kính có tầm khoảng chừng cách giữa 2 đỉnh O1; O2của 2 chỏm cầu khá nhỏ so với nửa đường kính R1, R2của những mặt cầu.· Căn cứ vào hình dạng và tác dụng của thấu kính người ta chia thấu kính làm hai loại:– Thấu kính quy tụ thấu kính rìa mỏng dính. – Thấu kính phân kỳ thấu kính rìa dày.b Giải thích: Ta tưởng tượng chia thấu kính thành nhiều phần nhỏ, mỗi phần coi như một lăng kính. Mỗi tiatới qua một phần nhỏ đó coi như trải qua một lăng kính có góc chiết quang rất nhỏ nên bò lệch về phía đáy lăng kính.· Đối với thấu kính rìa mỏng dính, đáy những lăng kính khuynh hướng về phía trục chính do đó những tia lósẽ quy tụ tại 1 điểm trên trục chính. Điểm này là một trong những tiêu điểm chính. tại 1 điểm trên trục chính. Điểm này là một trong những tiêu điểm chính.· Đối với thấu kính rìa dày, đáy những lăng kính hướng ra phía phía rìa, do đó chùm tia ló là mộtchùm phân kỳ. Đường kéo dãn của những tia ló sẽ đồng qui tại 1 điểm trên trục chính. Điểm đó là một tiêu điểm chính.R1O1R2O2Thấu kính quy tụ Thấu kính phân kỳ: 090.777.54.69 Trang: 42

Reply
0
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Công thức tính góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Công thức tính góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Công thức tính góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là “.

Giải đáp vướng mắc về Công thức tính góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Công #thức #tính #góc #lệch #của #tia #sáng #đơn #sắc #qua #lăng #kính #là Công thức tính góc lệch của tia sáng đơn sắc qua lăng kính là