Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Đáp án PET listening Mới Nhất

Update: 2022-04-08 22:17:08,Bạn Cần biết về Đáp án PET listening. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình được tương hỗ.

668

youtube/watch?v=DVXGO12j2Wg

The true answer key: 1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.A 7.C

PET,listening english,tu học tiếng anh,B1,pet listening test,cambridge pet listening,pet listening 2020,pet 2020,pet authentic practice test 2020,pet authentic listening,pet listening,listening pet 2020,pet authentic practice test 1 listening,pet authentic practice,b1 authentic practice,b1 authentic practice listening,b1 authentic listening,b1 listening,cambridge b1,b1 authentic,listening b1 cambridge 2020,listening b1 2020,b1 listening 2020,pet b1

In part 1 of the Preliminary English Test (PET) you listen to seven short recordings and for each recording you have to choose the best of three pictures. You can listen to the audio twice.

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Tải Đáp án PET listening ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đáp án PET listening tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Đáp án PET listening “.

Thảo Luận vướng mắc về Đáp án PET listening

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Đáp #án #PET #listening Đáp án PET listening