Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài tập 13 trang 128 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-01-27 06:30:04,You Cần kiến thức và kỹ năng về Đề bài – bài tập 13 trang 128 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

705

b) Ta có: (widehat B_1 = widehat C_2 = 40^0.) Mà hai góc ở vị trí so le trong nên b // c.

Đề bài

Cho hình 18, biết (widehat B_1 = 40^o,,,widehat C_2 = 40^o)

a) Đường thẳng a có tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng b không ? Vì sao ?

b) Đường thẳng b có tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng c không ? Vì sao ?

c) Đường thẳng a có tuy nhiên tuy nhiên với đường thẳng c không ? Vì sao ?

Lời giải rõ ràng

a)Ta có (a bot AB) (giả thiết) và (b bot AB) (giả thiết) => a // b.( Từ vuông góc đến tuy nhiên tuy nhiên)

b) Ta có: (widehat B_1 = widehat C_2 = 40^0.) Mà hai góc ở vị trí so le trong nên b // c.

c) Ta có: a // b (chứng tỏ câu a) và b // c (chứng tỏ câu b) => a // c.

Reply
0
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Đề bài – bài tập 13 trang 128 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Đề bài – bài tập 13 trang 128 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Đề bài – bài tập 13 trang 128 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1 “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài tập 13 trang 128 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Đề #bài #bài #tập #trang #tài #liệu #dạy #học #toán #tập Đề bài – bài tập 13 trang 128 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1