Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Hay chỉ ra cặp chất nào tại đây có cùng công thức phân tử 2022

Update: 2022-04-09 05:56:10,Bạn Cần tương hỗ về Hay chỉ ra cặp chất nào tại đây có cùng công thức phân tử. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Ad đc lý giải rõ ràng hơn.

612

1. Axetilen C2H2và benzen C6H6 có cùng công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH.

Axit axetic C2H4O2 và glucozơ C6H12O6 có cùng công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O.

2. CH3-CH2-CH2-CH3 và

CH3-CH2-OH và CH3-O-CH3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hợp chất hữu cơ A có thành phần khối lượng của những nguyên tố như sau: C chiếm 24,24%; H chiếm 4,04%; Cl chiếm 71,72%.

1. Xác định công thức đơn thuần và giản dị nhất của A.

2. Xác định công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A so với CO2 là 2,25.

3. Dựa vào thuyết cấu trúc hoá học, hãy viết những công thức cấu trúc mà chất A trọn vẹn có thể có ở dạng khai triển và dạng thu gọn.

Xem đáp án » 07/06/2020 10,296

Cho dãy chất: CH4; C6H6; C6H5-OH; C2H5ZnI; C2H5PH2. Nhận xét nào đưới đây đúng ?

A. Các chất trong dãy đều là hiđrocacbon.

B. Các chất trong dãy đều là dẫn xuất của hiđrocacbon.

C. Các chất trong dãy đều là hợp chất hữu cơ.

D. Trong dãy có cả chất vô cơ và hữu cơ nhưng đều là hợp chất của cacbon.

Xem đáp án » 07/06/2020 4,734

Hỗn hợp M chứa hai chất hữu cơ thuộc cùng dãy đồng đẳng và hơn kém nhau 2 nguyên tử cacbon. Nếu làm bay hơi 7,28 g M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 2,94 g khí N2 ở cùng Đk. Để đốt cháy trọn vẹn 5,20 g hỗn hợp M cần dùng vừa hết 5,04 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ gồm CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau.

Hãy xác lập công thức phân tử và Phần Trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M.

Xem đáp án » 07/06/2020 1,271

Trong số những chất tại đây, chất nào là đồng đẳng của

Xem đáp án » 07/06/2020 1,162

Phenol có công thức cấu trúc là 

Trong những chất tại đây, chất nào không là đồng đẳng của phenol?

Xem đáp án » 07/06/2020 371

Dãy những chất nào tại đây có cùng công thức đơn thuần và giản dị nhất?

A.

B.

C.

D.

Cách phân biệt giấm thật với giấm giả (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Hai chất nào tại đây có cùng công thức phân tử C6H12O6 ?

A.

B.

C.

D.

Câu 15.Cặp chất nào tại đây có cùng phân tử khối

A. N2và CO2

B. SO2và C4H10

C. NO và C2H6

D. CO và N2O

Reply
8
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Hay chỉ ra cặp chất nào tại đây có cùng công thức phân tử ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Hay chỉ ra cặp chất nào tại đây có cùng công thức phân tử tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Hay chỉ ra cặp chất nào tại đây có cùng công thức phân tử “.

Hỏi đáp vướng mắc về Hay chỉ ra cặp chất nào tại đây có cùng công thức phân tử

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Hay #chỉ #cặp #chất #nào #sau #đây #có #cùng #công #thức #phân #tử Hay chỉ ra cặp chất nào tại đây có cùng công thức phân tử