Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Hội nghị ban chấp hành TW đảng cộng sản đông dương 7/1936 đã xác lập quân địch Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-06 13:16:15,You Cần kiến thức và kỹ năng về Hội nghị ban chấp hành TW đảng cộng sản đông dương 7/1936 đã xác lập quân địch. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Ad được tương hỗ.

682

Chương III

ĐẢNG BỘ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO CAO TRÀODÂN SINH, DÂN CHỦ

CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT 1936 – 1939

Hậu quả nặng nề của khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính trong trong năm 1929 – 1933 làm cho nền kinh tế thị trường tài chính những nước tư bản tiêu điều. Sự tăng trưởng không đồng đều về kinh tế tài chính giữa những nước đến quốc đã thúc đẩy những đế quốc Đức – Ý – Nhật gây chiến chia lại thị trường toàn thế giới, giành giật thị trường tiêu thụ và nguồn phục vụ nhu yếu nguyên vật tư.Họa phát xít và rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn cuộc chiến tranh rình rập đe dọa loài người đến gần.

Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống cuộc chiến tranh dâng cao ở Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Trung Quốc… Giai cấp công nhân ở toàn bộ những nước đều mong ước thống nhất hàng ngũ giai cấp mình, động viên toàn bộ lực lượng dân chủ và hòa bình đoàn kết đấu tranh.

Trước tình hình ấy, tháng 7-1935, Quốc tếCộng sản triệu tập Đại hội lần thứ VII tổng kết kinh nghiệm tay nghề đấu tranh cách mạng của những Đảng cộng sản, nhất là kinh nghiệm tay nghề của Đảng Cộng sản Pháp trong đấu tranh ngăn ngừa bành trướng của chủ nghĩa phát xít. Đại hội xác lập: “Chủ nghĩa phát xít đó là con đẻ của khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính cực kỳ thâm thúy trong khuôn khổ cuộc tổng khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc chủ nghĩa tư bản. Nhân dân toàn toàn thế giới trọn vẹn trọn vẹn có thể ngăn ngừa được chủ nghĩa phát xít lên nắm cơ quan ban ngành và lật đổ chủ nghĩa phát xít”. Đại hội chủ trương triệu tập kĩ năng, sức lực của giai cấp công nhân, nhân dân toàn thế giới vào sự nghiệp chống cuộc chiến tranh xâm lược, giành tự do dân chủ, bảo vệ hòa bình toàn thế giới: “Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân gắn chặt với việc thiết lập khối liên minh chiến đấu với giai cấp nông dân dựa vào nền tảng của khối liên minh công nông vững chãi mà xây dựng mặt trận nhân dân rộng tự do chống phát xít và cuộc chiến tranh, đòi tự do dân chủ, hòa bình và cải tổ đời sống”(2).

Ở Pháp, tháng một năm 1936, Mặt trận nhân dân Pháp chống phát xít được xây dựng, gồm có Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội cấp tiến… trong số đó Đảng Cộng sản là nòng cốt. Mặt trận đưa ra cương lĩnh đòi thả hết tù chính trị, giải tán và tước vũ khí bọn phát xít, tiến hành tuần thao tác 40 giờ, tăng trợ cấp cho những người dân thất nghiệp, giúp sức nông dân… Đối với những nước thuộc địa, cương lĩnh của Mặt trận nêu ra việc xây dựng Phái đoàn của Quốc hội Pháp khảo sát tình hình những nước thuộc địa, trong số đó đặc biệt quan trọng để ý là vùng Bắc Phi và Đông Dương, toàn xá tù chính trị, phát hành những quyền tự do dânchủ, tự do nghiệp đoàn, cải tổ Đk thao tác cho giới lao động.

Tình hình toàn thế giới, nhất là tình hình nước Pháp đã tác động tích cực đến tình hình chính trị ở Việt Nam và những nước thuộc địa Pháp.

Tại Việt Nam, do tác động của khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính toàn thế giới, những tầng lớp nhân dân lao động, nhất là nông dân Việt Nam bị đẩy vào môi trường sống đời thường vô cùng trở ngại. Giai cấp công nhân bị thất nghiệp đến 30%, thời hạn lao động phải kéo dãn, bị đánh đập, cúp phạt… Giai cấp nông dân trớ trêu vì địa tô, nợ lãi cao, sưu thuế nặng nề, phu phen tạp dịch triền miên, lại bị bọn địa chủ cường hào địa phương bóc lột, ức hiếp… Tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ, công chức lớp dưới, dân nghèo thành thị, học viên… môi trường sống đời thường thiếu thốn, bỏ học, bỏ nghề… Tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ, tư sản dân tộc bản địa bị bọn tư sản mại bản, tư sản chính quốc và đại địa chủ chèn ép nên marketing thua lỗ, mất mát tài sản, rơi vào tầng lớp lao động.

Tất cả những giai cấp, những tầng lớp nhân dân có nguyện vọng chung là: tự do dân chủ, cơm áo hòa bình. Đó là động lực mạnh mẽ và tự tin để Đảng ta khi có Đk thuận tiện phát động nhân dân vùng dậy đấu tranh.

Tháng 7-1936, đồng chí Lê Hồng Phongtriệu tập Hộinghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hội nghị đã định ra đường lối, phương pháp tổ chức triển khai đấu tranh trong tình hình mới, về trách nhiệm kế hoạch, Hội nghị xác lập: trách nhiệm chống đế quốc và phong kiến không thay đổi. Xuất phát từtình hình rõ ràng lúc bấy giờ, Hội nghị trong thời gian tạm thời chưa nêu khẩu hiệu đánh đổ đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ mà chỉ nêu khẩu hiệu đấu tranh chống quyết sách phản động thuộc địa, chống phát xít và cuộc chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình. Kẻ thù đa phần trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. Hội nghị quyết đinh xây dựng Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương baơ gồm những giai cấp, những đảng phái, những đoàn thể chính trị và tôn giáo tín ngưỡng rất khác nhau, những dân tộc bản địa xứ Đông Dương để cùng nhau đấu tranh để đòi những điều dân chủ đơn sơ.

Vềtổ chức và phương pháp đấu tranh, Hội nghị chỉ rõ phải triệt để tận dụng những kĩ năng hoạt động giải trí và sinh hoạt minh bạch hợp pháp nhằm mục tiêu tập hợp và lãnh đạo quần chúng, đồng thời không được quên duy trì và tăng trưởng những tổ chức triển khai bí mật của Đảng, phòng khi nguy hiểm.

Để phù thích phù hợp với thực tiễn của trào lưu, Đảng chủ trương tiến tới xây dựng Mặt trận dân chủ Đông Dương.

Tại Hội nghị tháng 9-1937, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định hành động xây dựng Thanh niên dân chủ Đông Dương thay Thanh niên Cộng sản liên đoàn, lập Hội Cứu tế dân dã. Công hội, Nông hội thay cho Cứu tếđỏ, Công hội đỏ,

Nông hội đỏ. Đồng thời chủ trương lập những hội quần chúng minh bạch và nửa minh bạch như Hội ái hữu, Hội tương tế…. Tháng 3-1937, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về yếu tố tổ chức triển khai những lực lượng cách mạng của quần chúng và tiếp tục bổ trợ update, hoàn hảo nhất thêm về chủ trương và sách lược đấu tranh. Đến Hội nghị tháng 3-1938, Trung ương Đảng đã thảo luận và nhấn mạnh vấn đề việc xây dựng Mặt trận dân chủ, “Nhiệm vụ trọng tâm của Đảng”. Hội nghị quyết định hành động thay tên Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương thành Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mật trận Dân chủ).

Nghị quyết của Trung ương Đảng là tiềm năng hướng dẫn những đảng bộ trong toàn quốc vận dụng sáng tạo trong Đk rõ ràng của từng địa phương.

Cũng như những địa phương trong toàn nước, vào thời kỳ này trên đất Thanh Hóa, thực dân Pháp cấu kết với cơ quan ban ngành phong kiến áp bức bóc lột nhân dân, nhất là tầng lớp nhân dân lao động một cách tàn bạo.

Về chính trị: Chúng tăng cường khối mạng lưới hệ thống cai trị của triều đình nhà Nguyễn từ tỉnh đến làng, xã để dễ bề trấn áp, bóc lột nhân dân ta. Khi trào lưu Mặt trận Dân chủ lên mạnh buộc chúng thay đổi về thái độ. Bề ngoài chúng không đủ can đảm hành vi trắng trợn như trước, nhưng bên trong chúng vẫn bí mật theo dõi hoạt động giải trí và sinh hoạt của những chiến sỹ cách mạng; trào lưu cách mạng vẫn bị đàn áp, bắt bớ.

Vềkinh tế: Sau khủng hoảng cục bộ rủi ro đáng tiếc kinh tế tài chính 1929 – 1933, những công ty tư bản ở Thanh Hóa bỏ thêm vốn và mở rộng marketing ở Nhà máy cưa Hàm Rồng, Nhà máy rượu Nam Đồng Ích, nhà máy sản xuất ép dầu, phốt phát, mỏ Cromit Cổ Định,… và mở thêm Nhà máy xay Hàm Rồng và đồn điền Yên Mỹ (Như Xuân), Vạn Lại (Thọ Xuân), Vân Du (Thạch Thành)… Chúng tăng thuế thân, ruộng đất, môn bài; định ra thuế mới như thuế cư trú, thuế lợi tức, thuế nhà ngói, thuế thủy lợi… Ngoài việc tăng thuế chúng còn đưa ra quốc trái lạc quyên để vơ vét tiền của. Thâm độc hơn, chúng đã dùng thủ đoạn trắng trợn bắt mỗi suất đinh phải mua 7 lít rượu trong một năm, nếu không mua chúng sẽ đánh đập, bắt bớ.

Bị cơ quan ban ngành thực dân phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Khi được Đảng ta vận động trào lưu đấu tranh đòi quyền dân số dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn cuộc chiến tranh toàn thế giới của nhân dân lao động bùng lên mạnh mẽ và tự tin và thoáng đãng.

I- ĐẢNG BỘ THANH HÓA TRIỂN KHAI CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG THÀNH PHONG TRÀO CÁCH MẠNG RỘNG LỚN

Do đè nén của tình hình chính trị trên toàn thế giới, sự đấu tranh mạnh mẽ và tự tin của nhân dân ta, năm 1936, chính phủ nước nhà Pháp phải thay đổi quyết sách cai trị ở Đông Dương, trong số đó có Việt Nam.

Tại Thanh Hóa, năm 1936, một số trong những cán bộ bị thực dân Pháp bắt thoát khỏi nhà tù trở về địa phương. Có thêm lực lượng lãnh đạo, trào lưu cách mạng trong tỉnh tăng trưởng mở rộng. Để thống nhất sự lãnh đạo, ngày 15-3-1936, Tỉnh ủy lâm thời tổ chức triển khai hội nghị cán bộ tại chùa Yên Lộ (nay thuộc xã Thiệu Vũ, Thiệu Hóa) kiểm điểm tình hình, bàn chủ trương tiếp tục đưa trào lưu tiến lên và kiện toàn Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ. Hội nghị đã đưa ra chủ trương:

Tiếp tục củng cố và tăng trưởng những hội quần chúng, tăng trưởng đảng viên. Tổ chức những cuộc mít tinh để tuyên truyền giác ngộ cách mạng trong quần chúng. Chấn chỉnh lại khối mạng lưới hệ thống giao thông vận tải liên lạc, lập thêm thùng thư bí mật ở những huyện. Ra tờ báo Tia sáng thay cho tờ Hồn Lao động. Tìm cách liên lạc với Trung ương Đảng.

5 đồng chí: Lê Chủ, Trịnh Huy Quang, Bùi Đạt, Hoàng Văn Mạch, Trịnh Khắc Sản được bầu vào Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư. Tỉnh ủy đã phân công trách nhiệm cho từng người như sau:

     Đồng chí Lê Chủ phụ trách tổ chức triển khai và những huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Đông Sơn.

     Đồng chí Trịnh Huy Quang phụ trách tờ “Tia sáng” và cơ quan in của Tỉnh ủy, huyện Vĩnh Lộc.

     Đồng chí Bùi Đạt phụ trách trào lưu minh bạch ở thị xã Thanh Hóa và những huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn.

    Đồng chí Hoàng Văn Mạch phụ trách huyện Yên Định.

Từ sau Hội nghị này, trào lưu cách mạng trong tỉnh tiếp tục được tăng trưởng. Các đồng chí Tỉnh ủy đã cùng với đảng viên ở những cơ sở: Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thạch Thành… đã triệu tập vận động tăng trưởng, củng cố Hội tương tế ái hữu. Những nơi chưa xây dựng được Hội ái hữu, những đồng chí vận động xây dựng những Hội biến tướng của quần chúng. Hội ái hữu triệu tập vào trách nhiệm vận động quần chúng giúp sức nhau khi trở ngại, đấu tranh giành quyền sống hằng ngày. Trong số đó có quyền học tập nâng cao dân trí. Hội ái hữu làng Ngọc Vực (Yên Định) vận động quần chúng đóng tiền và góp phần công sức của con người xây dựng trường học chữ quốc ngữ chống nạn thất học cho nhân dân lao động theo chủ trương của Tỉnh ủy. Để cổ vũ việc mở trường lớp dân dã và khuyến khích trào lưu quần chúng đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ, thời gian cuối thời điểm tháng 3- 1936, Hội ái hữu huyện Yên Định đã tổ chức triển khai mít tinh khánh thành trường Ngọc Vực thu hút phần đông hội viên ái hữu và quần chúng huyện Yên Định và cả đại biểu những huyện Quảng Hóa (Vĩnh Lộc), Thiệu Hóa, Thạch Thành, Thọ Xuân tham gia. Phong trào đấu tranh đòi mở những trường, lớp từ đó tăng trưởng rộng góp thêm phần làm cho trào lưu đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ trong tỉnh phong phú, linh hoạt, phong phú chủng loại hơn. Báo “Tia sáng” – cơ quan tuyên truyền của Tỉnh ủy được đặt tận nhà đồng chí Lê Hồng Quế (thôn Phù Hưng, xã Yên Thái, huyện Yên Định) đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, biểu dương trào lưu cách mạng của quần chúng. Mùa thu năm 1936, những báo minh bạch của Đảng như Lao động, Tin tức, Nhành lúa… được phát hành rộng tự do ở Thanh Hóa. Tỉnh ủy chủ trương tạm đình bản báo Tia sáng để chỉ huy hướng dẫn việc phát hành sách báo minh bạch của Đảng.

Vào thời gian bấy giờ, Đảng bộ Thanh Hóa chưa liên lạc được với Trung ương Đảng, nhưng trải qua báo chí truyền thông minh bạch, Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức triển khai hưởng ứng Đông Dương Đại hội được tiến hành sôi sục và rộng tự do. Mở đầu trào lưu là việc Tỉnh ủy sắp xếp lực lượng vận động những nhà khoa cử có Xu thế tiến bộ chống lại thủ đoạn phá hoại trào lưu Đông Dương Đại hội do Đảng chủ trương; mặt khác phân công cán bộ, đảng viên tổ chức triển khai phát động quần chúng đấu tranh đòi quyền dân số, dân chủ.

Dưới sự chỉ huy của Tỉnh ủy, ủy phát hành vi cách mạng ở những huyện được xây dựng gồm có đại biểu những giai cấp, những tầng lớp nhân dân tham gia, trong số đó công nhân, nông dân đóng vai trò nòng cốt. Trong vòng một tháng, ủy phát hành vi cách mạng tỉnh đã tập hợp được hàng trăm bản kiến nghị với hàng nghìn chữ ký, điểm chỉ đòi nhà nước Pháp phải thi hành cải cách ở Đông Dương trình lên Công sứ Thanh Hóa.

Trước trào lưu mạnh mẽ và tự tin của quần chúng, bọn phản động thuộc địa được quan thầy dung túng đã tiến hành đàn áp minh bạch kết thích phù hợp với chia rẽ và xoa dịu. Ngày 15 tháng 9 năm 1936, chúng ra lệnh giải tán những ủy phát hành vi cấm toàn bộ những cuộc hội họp của nhân dân, bắt và khám xét những người dân đứng đầu những ủy phát hành vi tịch thu những báo tuyên truyền cổ động cho Đại hội Đông Dương.

Đại hội Đông Dương bị cấm nhưng trào lưu đấu tranh đòi quyền dân chủ, cải tổ đời sống của những tầng lớp nhân dân lao động ngày càng tăng trưởng mạnh hơn. Công nhân đấu tranh đòi tăng lương, chống cúp phạt, chống đuổi thợ; nông dân đấu tranh đòi cứu tế, chống lụt, chống đói, đòi giảm tô, giảm tức, chống cướp giật ruộng đất; tiểu thương, tiểu chủ đòi giảm thuế chợ,…

Vào chiều 14-9-1936, tên Phó đoan Béc-Nác-Đê đem lính về làng Phong Cốc lùng sục vào từng nhà lấy cớ là đi bắt những người dân nấu rượu lậu, nhưng thực ra là tìm kiếm cơ sở và tài liệu cách mạng.

Đoán được thủ đoạn của quân thù, cơ sở cách mạng đã vận động nhân dân đấu tranh ngăn ngừa. Lấy cớ là bọn Tây đoan chưa trình báo lệnh khám xét cho lý trưởng, quần chúng đã vây hãm bọn lính và không cho khám xét. Tên Tây đoan Béc- Nác- Đê đã bắn chết lý trưởng làng Phong Cốc. Lửa căm hờn dâng cao, quần chúng nhất quyết đấu tranh đòi tên sát nhân phải đền mạng, buộc tri phủ Thiệu Hóa phải đến can thiệp…

Cuộc đấu tranh của nhân dân làng Phong Cốc tiếp tục diễn biến quyết liệt. Địch đã bắt một số trong những người dân nhưng được Hội ái hữu Liên khu vực Thiệu Hóa – Yên Định ủng hộ, nhân dân làng Phong Cốc vẫn kiên trì đấu tranh. Cuối cùng bọn thống trị phải trả tự do cho số người bị tóm gọn, kết tội tên sát nhân 5 tháng tù treo và trục xuất y khỏi xứ Trung Kỳ.

Cuộc đấu tranh thắng lợi đã tạo ra tiếng vang lớn, góp thêm phần thúc đẩy trào lưu đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi dân số dân chủ trong huyện, trong tỉnh tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin.

Tháng 12-1936, Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng tại làng Yên Lộ, nhận định tình hình và đưa ra chủ trương mới: Đẩy mạnh trào lưu đấu tranh hợp pháp và nửa hợp pháp lên một bước mới trên địa phận toàn tỉnh bằng những hình thức phong phú. Tổ chức hoạt động giải trí và sinh hoạt minh bạch và nửa minh bạch ở thành phố, vận động công nhân ở những nhà máy sản xuất và dân nghèo thành thị. Cử người tiếp tục bắt liên lạc với Trung ương Đảng; mở những lớp huấn luyện chính trị ngắn ngày phổ cập tình hình và phương sách đấu tranh mới. Đồng chí Trịnh Huy Quang, Bí thư Tỉnh ủy được phân công phụ trách tuyên truyền, huấn luyện, thanh niên; đồng chí Lê Chủ, Phó Bí thư phụ trách tổ chức triển khai, giao thông vận tải, tài chính và trào lưu nông thôn; đồng chí Bùi Đạt phụ trách trào lưu minh bạch ở thị xã Thanh Hóa.

Chủ trương của Tỉnh ủy được những địa phương tiến hành trang trọng, ở Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Yên Định, Vĩnh Lộc… tổ chức triển khai Nông Hội Đỏ chuyên thành Hội Tương tê ái hữu, Hội Hiếu nghĩa… Làng Ngọc Vực, Yên Lộ đã có sáng tạo độc lạ tổ chức triển khai theo ngành nghề và giới như: Nông Hội Tương tế, Thanh Niên Tương tế, Phụ Nữ Tương tế, Phụ Lão Tương tế. Làng Long Linh tổ chức triển khai Hội “Kỳ anh” để thu hút những kỳ lão có uy tín trong làng làm hậu thuẫn cho những cuộc đấu tranh hợp pháp ở nông thôn.

Song tuy nhiên với xây dựng củng cố Hội tương tế ái hữu, chuyển những tổ chức triển khai Nông Hội Đỏ thành Hội Tương tế ái hữu (xin gọi tắt là Hội ái hữu) và tổ chức triển khai trào lưu đấu tranh minh bạch, hợp pháp, nửa hợp pháp ở nông thôn. Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng cư sở cách mạng ở thị xã, những thị xã trong tỉnh.

Được sự phân công của Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đạt và một số trong những đồng chí khác đã mở hiệu giặt là ở thị xã Thanh Hóa, lúc đầu đặt tại phố Nhà Giòng, tiếp sau đó chuyển sang phố Huế. Hiệu giặt là trở thành cơ sở liên lạc giữa đồng chí Bùi Đạt với Tỉnh ủy và quần chúng cách mạng trong thị xã Thanh Hóa. Từ hiệu giặt là, cơ sở tăng trưởng sang phố Cửa Hậu, ngõ Ba Đình và nhiều nơi trong thị xã Thanh Hóa, tạo ra yếu tố khởi động trào lưu đấu tranh minh bạch hợp pháp. Tháng 7-1937, bị quân thù theo dõi, hiệu giặt là ngừng hoạt động giải trí và sinh hoạt, đồng chí Bùi Đạt và những chiến sỹ cách mạng chuyển đến vị trí mới tiếp tục chỉ huy trào lưu cách mạng.

Đi đôi với việc vận động cách mạng trong nông dân, đồng chí Trịnh Huy Quang đã cùng với những đồng chí Trịnh Ngọc Điệt, Hoàng Văn Cài, Nguyễn Đức Nhuận, Trịnh Huy Lãn… đi vào đồn điền, nhà máy sản xuất vận động cách mạng trong công nhân. Nhà máy diêm Hàm Rồng, Rượu Nam Đồng Ích, mỏ sắt Thanh Xá, Núi Bầu, Nông trường Yên Mỹ… công nhân đã tổ chức triển khai đấu tranh đòi tăng lương giảm giờ làm, chống đánh đập…

Đầu năm 1937 được tin Gô Đa, Phái viên nhà nước Pháp sang Đông Dương điềư tra tình hình thuộc địa sẽ trải qua Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phát động đưa thư thỉnh nguyện đòi dân số, dân chủ gửi Gô Đa lên nhà nước Pháp.

Ngày 19-02-1937, những cuộc biểu tình đưa thư thỉnh nguyện đã được sẵn sàng chu đáo ở Còng (Tĩnh Gia), bến phà Ghép (Quảng Xương) và thị xã Thanh Hóa – những nơi Gô Đa nghỉ chân… Hàng ngàn đại biểu đã sẵn sàng thư thỉnh nguyện có chữ ký của hàng vạn quần chúng những huyện: Tĩnh Gia, Quảng Xương, thị xã Thanh Hóa, Cẩm Thủy, Yên Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa… Hoảng sợ trước trào lưu mạnh mẽ và tự tin của quần chúng, bọn tay sai phải thay đổi ngày giờ qua Thanh Hóa của Gô Đa nhằm mục tiêu ngăn cản sự tiếp xúc của quần chúng. Nhưng với tinh thần cảnh giác và nhiệt tình cách mạng, ngày 22 tháng hai năm 1937, khi Gô Đa từ Tp Hà Nội Thủ Đô vào Thanh Hóa, một số trong những cán bộ và quần chúng đã tìm cách gặp trực tiếp Gô Đa ở Tòa sứ.

Tháng 5 năm 1937, nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, một số trong những cán bộ Đảng đã tổ chức triển khai cuộc đình công của 2.000 thợ khai thác gỗ ở Thường Xuân đòi tăng lương từ 20 đến 30%, chống đánh đập, bãi bỏ quyết sách bắt nợ với những người làm khoán… Thời gian kéo dãn gần 20 ngày và ở đầu cuối đã giành thắng lợi. Cuộc đình công của công nhân khai thác gỗ Thường Xuân thắng lợi đã cổ vũ công nhân ở những đồn điền: Yên Mỹ (Nông Cống), mỏ sắt Trà Là, Thanh Xá (Hà Trung), nhà máy sản xuất Rượu Nam Đồng Ích (thị xã Thanh Hóa ), nhà máy sản xuất Diêm Hàm Rồng tiếp tục tổ chức triển khai đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Năm 1937, Hội ái hữu đang trở thành tổ chức triển khai quần chúng to lớn ở những huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc, Đông Sơn, Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa… Hội đã tìm ra những hình thức hoạt động giải trí và sinh hoạt phong phú phong phú chủng loại đưa quần chúng xuống đường đấu tranh.

Tháng 5 năm 1937, tri phủ Thiệu Hóa cho nha lại đưa lính và phu tuần về những làng tả ngạn sông Chu cắm đất nhổ hoa màu sẵn sàng làm đường. Hội ái hữu làng Yên Lộ đã vận động nhân dân không cho phá hoa màu, đòi bồi thường thiệt hại. Trước sức mạnh đấu tranh của quần chúng, bọn thống trị phải hoãn việc đắp đường.

Cũng vào tháng 5 năm 1937, hàng nghìn quần chúng Yên Định, dưới sự chỉ huy của Tỉnh ủy đã đưa bản dân nguyện phản đối tri huyện quỵt tiền công đắp đê Yên Hoành. Bọn địch đã bắt đồng chí Lê Hồng Quế – người thay mặt Tỉnh ủy đã lãnh đạo cuộc đấu tranh. Căm phẫn cao độ so với hành vi của địch, hơn 300 quần chúng với cuốc thuổng và công cụ đắp đê, dưới sự chỉ huy của những chiến sỹ Cộng sản đã nâng đến huyện đường đòi trả tự do cho những người dân bị tóm gọn và trả tiền công đắp đê Yên Hoành. Cuối cùng bọn thống trị cần phải tiến hành ý nguyện của nhân dân.

Tháng 9 năm 1937, Hội ái hữu của công nhân đồn điền Yên Mỹ được xây dựng và vận động công nhân đấu tranh đòi tăng tiền công, giảm giờ làm, bọn chủ định đàn áp, công nhân tuyên bố đình công. Tên chủ đồn điền là Đờ-Ôn sợ thất thiệt lớn phải tuyên bố tăng tiền công từ 3 xu lên 5 xu và giảm giờ làm từ 13 giờ lao động còn 9 giờ trong một ngày.

Bên cạnh trào lưu công nhân, nông dân, trào lưu của học viên, trí thức đô thị tăng trưởng mạnh. Các cuộc đấu tranh đòi miễn giảm học phí, chống trù dập ức hiếp học viên tăng trưởng và tăng cường ở trường Thành Chung… Các cuộc tuyên truyền yêu nước, mít tinh ủng hộ Mặt trận Nhân dân Tây Ban Nha… tổ chức triển khai ở Núi Nhồi, Hàm Rồng, Rừng Thông, v.v. Phong trào học chữ quốc ngữ, đọc sách báo cách mạng được tổ chức triển khai ở nhiều thành phố, thu hút phần đông lực lượng tiểu thương, tiểu chủ tham gia.

Một trong những sự kiện chính trị nổi trội trong năm 1937 là cuộc vận động bầu cử Viện dân biểu Trung Kỳ. Nắm thời cơ Đảng chủ trương mở rộng trào lưu đấu tranh minh bạch hợp pháp, Tỉnh ủy tiến hành tiến hành cuộc vận động bầu cử Viện dân biểu Trung Kỳ.

Mặc dù thời gian lúc bấy giờ Đảng bộ Thanh Hóa vẫn chưa bắt được liên lạc với Trung ương Đảng, nhưng qua báo chí truyền thông minh bạch, Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trương lựa chọn và ủng hộ những thân sỹ tiến bộ ra ứng cử. Trước khi vận động tuyển cử, liên lạc với một số trong những người dân có uy tín trong thân sỹ, tổ chức triển khai cuộc Hội nghị hiệp thương (tận nhà Cử Trác, phố Lò Chum) để cử ra người ứng cử ở những khu vực:

– Hoàng Văn Khái (cử Ngò): Khu vực thị xã, Quảng Xương.

– Nguyễn Đan Quế (đốc Quế): Hà Trung, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy.

– Lê Nguyên Phong (cử Phong): Khu vực Nông Cống,Tĩnh Gia.

– Nguyễn Duy Vận (tú Vận): Khu vực Thọ Xuân,Yên Định.

– Lê Mậu Biền (tú Biền): Khu vực Thiệu Hóa,Đông Sơn.

– Nguyễn Duy Cừ: Khu vực Hoằng Hóa,Hậu Lộc.

Chính quyền thực dân phong kiến cũng đưa Tống Khắc Hân, Phan Văn Giáo ra tranh cử.

Với hình thức vận động linh hoạt, sáng tạo, hầu hết những người dân ứng cử do Cách mạng trình làng đều trúng cử với số phiếu cao. Cảtỉnh có 6 cty chức năng bầu cử thì người Cách mạng trình làng trúng cử ở 5 cty chức năng. Riêng khu vực Thọ Xuân, Yên Định, Phan Văn Giáo được cơ quan ban ngành thực dân ủng hộ, mới trúng cử vào đợt bầu cử lần 2.

Thắng lợi trong cuộc bầu cử viện dân biểu Trung Kỳ đã kiểm nghiệm và xác minh quyết sách đoàn kết dân tộc bản địa của Đảng là đúng đắn. Thắng lợi này sẽ tạo ra những Đk thiết yếu để Đảng ta mở rộng trào lưu đấu tranh minh bạch hợp pháp.

Sau cuộc bầu cử Viện dân biểu Trung Kỳ, Hội ái hữu ở những làng, tổng trong nhiều phủ, huyện được tăng trưởng mở rộng và sáng tạo thêm nhiều hình thức hoạt động giải trí và sinh hoạt nhằm mục tiêu tập hợp phần đông quần chúng vào trận tuyến đấu tranh. Hội ái hữu làng Yên Lộ đã sáng tạo 3 hình thức hợp tác: Tổ chức 2 nhóm HTX nông nghiệp giúp sức nhau sản xuất, tổ chức triển khai HTX tiêu thụ hàng thiết yếu, tổ chức triển khai HTX mua và bán nông sản chống đầu tư mạnh…

Các cuộc vận động cách mạng của Đảng bộ trong trong năm 1936 – 1937 đã đưa phần đông quần chúng xuống đường đấu tranh dưới những hình thức minh bạch hợp pháp, tạo ra những Đk thuận tiện thúc đẩy trào lưu đấu tranh trong tỉnh lên rất cao trào.

II- PHONG TRÀO DÂN SINH DÂN CHỦ PHÁT TRIỂN TỚI ĐỈNH CAO

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy (tháng 12 năm 1936), năm 1937, Tỉnh ủy đã nhiều lần cử cán bộ đi tìm bắt liên lạc với Trung ương nhưng không kết quả. Tháng 11 năm 1937, Tỉnh ủy cử đồng chí Bùi Đạt ra Tp Hà Nội Thủ Đô. Đồng chí đã gặp đồng chí Hà Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt) ở cơ quan “Thời báo”, nhận được sự chỉ huy của Trung ương Đảng.

Sau khi chắp nối liên lạc với Trung ương Đảng, tháng 12-1937, Trung ương cử Phái viên vào Thanh Hóa trực tiếp kiểm tra tình hình và phổ cập chủ trương mới. Tỉnh ủy Thanh Hóa đã khẩn trương tổ chức triển khai Hội nghị mở rộng tại làng Yên Lộ (Thiệu Vũ, Thiệu Hóa) kiểm điểm tình hình hoạt động giải trí và sinh hoạt và tiếp thu chủ trương của Đảng:

     Về đối ngoại: Đảng ta ủng hộ Liên bang Xô Viết, ủng hộ Mật trận dân dã Pháp, ủng hộ hòa bình, chống chủ nghĩa phát xít và rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn cuộc chiến tranh toàn thế giới.

     Về đối nội: Đảng ta chủ trương xây dựng Mặt trận Nhân dân thống nhất Đông Dương, tập hợp mọi lực lượng chống bọn phản động thuộc địa đế quốc và tay sai, đòi quyền dân số, dân chủ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phái viên đã thay mặt Trung ương Đảng công nhận Đảng bộ Thanh Hóa là Đảng bộ chính thức trực thuộc Xứủy Trung Kỳ.

Thực hiện Nghị quyết Tỉnh Ủy, ngày 11 tháng hai năm 1938, Đảng bộ tổ chức triển khai một cuộc mít tinh liên huyện tại làng Chiềng (tức làng Trịnh Xá, Yên Ninh. Yên Định) để tuyên truyền vận động quần chúng tham gia Mặt trận Dân chủ, đòi tiến hành “Tự do, cơm áo, hòa bình”. Đồng chí Trịnh Huy Quang, Lê Chủ, Nguyễn Xuân Thúy, Lê Hồng Quế trong Ban lãnh đạo cuộc mít tinh này.

Theo kế hoạch đã định, ngày 11 tháng hai năm 1938 cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương đã vận động quần chúng kéo về thật nhiều. Còi lệnh được phát ra, quần chúng có tổ chức triển khai và phần đông nhân dân triệu tập. Đồng chí Nguyễn Xuân Thúy và Lê Hồng Quếlên diễn thuyết. Trên 3.000 quần chúng ở những huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc đã hô vang những khẩu hiệu: “ủng hộ Liên bang Xô viết thành trì của cách mạng toàn thế giới”, “ủng hộ Mặt trận nhân dân Pháp”, “ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng chiến chống Nhật”, “Cương quyết chống phát xít, chống đế quốc cuộc chiến tranh” và những khẩu hiệu đòi quyền tự do dân chủ. Cuộc mít tinh đã tạo ra tiếng vang lớn ghi lại bước tăng trưởng mới của trào lưu cách mạng Thanh Hóa.

Cùng với vận động quần chúng tham gia Mặt trận Dân chủ, Tỉnh ủy quyết định hành động xây dựng ủy ban Vận động cách mạng ở những phủ, huyện. Tính đến thời gian đầu xuân mới 1938 đã có 10 phủ, huyện xây dựng UBVĐCM. Việc xây dựng UBVĐCM thực ra là cuộc vận động cách mạng to lớn nhằm mục tiêu tuyên truyền giác ngộ quần chúng tích cực tham gia những trào lưu đấu tranh minh bạch hợp pháp và bán hợp pháp, trên cơ sở đó lựa chọn tu dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho những phủ, huyện.

Ngay sau khoản thời hạn Ra đời. UBVĐCM đã tập hợp đoàn kết phần đông quần chúng tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương và những tổ chức triển khai Thanh niên Dân chủ. Phự nữ Dân chủ, Hội học viên, Hội Đọc sách báo, Hội ái hữu… và đưa quần chúng xuống đường đấu tranh chống thuế, chống phù thu lạm bổ, chống mê tín dị đoan dị đoan, diệt trừ hủ tục, vận động ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng Nhật.

Tại thị xã Thanh Hỏa: Đồng chí Hoàng Văn Cài và Nguyễn Đức Nhuận được Tỉnh ủy phân công vào thao tác tại Nhà máy Rượu Nam Đồng ích để vận động công nhân tham gia cách mạng. Được giác ngộ, hơn 70% công nhân Nhà máy đã làm kiến nghị đòi tăng 15% lương hàng tháng. Sợ công nhân đình công làm thất thiệt. Giám đốc nhà máy sản xuất buộc phải tăng lương cho công nhân.

Cùng với công nhân Nhà máy Rượu Nam Đổng ích. dưới sự chỉ huy của đồng chí Trịnh Công Song, hơn 100 công nhân xc kéo tổ chức triển khai đình công đòi chủ hạ giá thuê xe, chống đánh đập. Chống đền bù khi xe bị hỏng. Cuộc đấu tranh trình làng quyết liệt, bọn chủ buộc phải phục vụ nhu yếu yêu cầu của công nhân.

Tại những huyện vùng Trung Châu: Phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột, đòi lự do dân chủ trình làng quyết liệt:

Quần chúng huyện Yên Định dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Hồng Quế đã tổ chức triển khai cuộc biểu tình lớn đòi nợ huyệnTương lấy lại số liền góp phần làm nhà thương mà y định biển lận.

Sáng ngày 7-4-1938, đón đầu là đoàn đại biểu Hội ái hữu, tiếp theo là đoàn biểu tình gần 600 người, từ làng Là Thôn (Định Liên, Yên Định) kéo đến huyện đường, vừa đi vừa hò vang những khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, đòi huyện Tương phải trả nợ cho dân… Trước sức mạnh mẽ của quần chúng, y hứa trả nợ trước lúc chuyển đến huyện Cẩm Thủy.

Phát huy thắng lợi, đoàn biểu tình tiếp tục diễu hành qua những làng, xã trong huyện. Quần chúng những địa phương tiếp tục gia nhập đoàn biểu tình, hô vang những khẩu hiệu đấu tranh.

Tiếp sau là cuộc đấu tranh của nhân dân làng Long Linh, nhân dân tổng Thử Cốc vào trong thời gian ngày 12-4-1938. Được tin tri phủ Thiệu Hóa tuần hạt về tổng Thử Cốc, Hội ái hữu những làng Long Linh Ngoại, Xá Lê, Phú Hậu đã vận động 300 quần chúng dương cao băng khẩu hiệu chặn dường tri phủ Phan Thanh Kỷ đòi trả tiền công đắp đường cho dân. Trước sức mạnh mẽ của nhân dân, tri phủ Thiệu Hóa phải trả sốtiền công đắp đường còn nợ.

Phong trào đấu tranh đòi dân số, dân chủ lên rất cao, cơ quan ban ngành thực dân phong kiến phải đồng ý “Cải lương hương tục”. Lợi dụng thời cơ này, Tỉnh ủy đã chỉ huy cơ sở cách mạng làng, xã trong tỉnh dự thảo khế ước với nội dung: Loại bỏ hủtục, tự do lập hội, tự do mở trường… Mùa hè năm 1938. Công sứ La-gre-đơ và Tổng đốc Nguyễn Hy buộc phải phê chuẩn khế ước “Cải lương hương tục” của những làng: Yên Lộ, Ngô Xá, Mao Xá, Phong Cốc, Trung Lập, Phù Hưng và nhiều làng, xã khác.

Dựa trên khế ước đã được phê chuẩn, quần chúng đã tích cực đấu tranh chống hủ tục, xây dựng mở rộng những trường lớp dân dã, mở rộng Hội ái hữu. Tại làng Bình Ngộ, phụ nữ đã có trào lưu cắt tóc ngắn, mặc quần dài. Tại nhiều làng xã trong tỉnh đã xây dựng Ban Vận động khuyến học tăng trưởng mở rộng trào lưu truyền bá chữ quốc ngữ. Thông qua việc dạy và học, những chiến sỹ Cộng sản đã nâng cao giác ngộ cách mạng cho quần chúng. Những bài thơ, ca dao, hò vè về Cách mạng Tháng Mười Nga, chống áp bức bóc lột của đế quốc phong kiến… là một phần của việc dạy và học.

Tiếp tục nâng cao ý thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, tháng 5 năm 1938 tại Thị xã Thanh Hóa xây dựng “Thanh Hoa thư quán”, đại lý phát hành minh bạch sách báo của Đảng do đồng chí Bùi Đạt làm chủ hiệu, đồng chí Trịnh Hữu Thường trực tiếp bán sách và thanh toán thanh toán. “Thanh Hoa thư quán” từ từ trở thành TT tuyên truyền, chỉ huy, phục vụ nhu yếu sách báo tiến bộ cho những cơ sở cách mạng trong tỉnh. Các tờ báo Tiến bộ và cuốn sách “Vấn đề dân cày” của Qua Ninh và Vân Đình (tức đồng chí Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp) đang trở thành vũ khí tuyên truyền sắc bén và thu hút phần đông quần chúng tham gia những cuộc đấu tranh. Đến thời gian ở thời gian cuối năm 1938, nhiều Hội đọc sách báo ở những huyện được xây dựng như Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn, Thiệu Hóa…Cùng với Hội đọc sách báo, Hội truyền bá quốc ngữ được xây dựng và tăng trưởng. Tại Thị xã có những lớp đặt tại trụ sở Tri tân học hội, ở nông thôn, những trường học được tổ chức triển khai theo từng làng. Các cơ sở cách mạng ở địa phương đã cử cán bộ ra dạy học. Cũng trong thời kỳ này, Tỉnh ủy chủ trương tiếp tục xây dựng những tổ chức triển khai dân chủ thu hút phần đông những tầng lớp quần chúng vào trận tuyến đấu tranh, nhất là thanh niên và phụ nữ.

Tháng 3 năm 1938, dưới sự chỉ huy trực liếp của đồng chí Trịnh Huy Quang, Bí thư Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Tân tiến được xây dựng ở Thị xã với 15 đoàn viên. Tháng 6 năm 1938, Đoàn Thanh niên Tân tiến được thay tên thành Đoàn Thanh niên Dân chủ. Lực lượng thanh niên trong tỉnh được tập hợp phần đông và được tổ chức triển khai ngặt nghèo. Đến thời gian ở thời gian cuối năm 1939, toàn tỉnh đã có 15 nhóm thanh niên Dân chủ ở những phủ, huyện,

Đồng thời với việc xây dựng Đoàn Thanh niên dân chủ, Tỉnh ủy chỉ huy xây dựng Hội Phụ nữ dân chủ vào tháng 6 năm 1938 trên cơ sở hội Phụ nữ Giải phóng được xây dựng từ thời gian tháng 2 – 1935.

Hội Phụ nữ Dân chủ được xây dựng thứ nhất ở Thị xã Thanh Hóa gồm 10 hội viên và nhanh gọn tăng trưởng đến những huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hoằng Hóa… Đến thời gian ở thời gian cuối năm 1939 đã có 900 hội viên.

Việc xây dựng, tăng trưởng mở rộng khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai quần chúng đã tạo ra lực lượng cách mạng phần đông, đưa trào lưu dân số, dân chủ từ thấp lên rất cao, từ đấu tranh kinh tế tài chính lên đấu tranh chính trị trên địa phận toàn tỉnh.

Năm 1938, trào lưu đấu tranh đòi bỏ thuế, khất thuế, miễn giảm thuế trình làng quyết liệt tại những vùng Trung Châu Thanh Hóa. Mở đầu là nhân dân những làng: Phù Hưng, Ngọc Vực, Phúc Tỉnh, Trịnh Xá, Quảng Hàn… (Yên Định) đấu tranh đòi khất thuế lưu động. Tri huyện đã bắt giam những đại biểu lên huyện nộp đơn khất thuế. Không lùi bước, dưới sự chỉ huy của những chiến sỹ Cộng sản, quần chúng tổ chức triển khai thành đoàn biểu tình lên huyện đòi thả người bị tóm gọn và đòi khất thuế. Cuộc đấu tranh thắng lợi đã tạo ra tiếng vang lớn thúc đẩy nhân dân những huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Quảng Hóa (Vĩnh Lộc)… đấu tranh đòi miễn giảm thuế.

Theo “Báo cáo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về tình hình chính trị ở Đông Dương từ 1936 – 1939″ thì ở Thanh Hóa có một.739 người và 47 lá đơn của những làng tổng gửi cho Phủ toàn quyền đòi giảm thuế và đòi quyền tự do dân chủ.

Tăng cường vơ vét bóc lột nhân dân lao động đến tận xương tuỷ, giữa năm 1938. Khâm sứ Trung Kỳ và cơ quan ban ngành phong kiến đã đưa ra dự án bất Động sản khu công trình xây dựng thuế mới. Từ thành thị đến nông thôn, nhân dân đã tổ chức triển khai mít tinh biểu tình lấy chữ ký, tích lũy bản kiến nghị gửi Phủ toàn quyền, Tòa Khâm sứ, Viện Dân biểu Trung Kỳ. Trước đè nén của quần chúng, Viện Dân biểu Trung Kỳ đã bác bỏ dự án bất Động sản khu công trình xây dựng thuếthân và thuếđiền thổ của nhà nước Nam triều.

Cùng với đấu tranh chống thuế, công nhân mở sắt Thanh Xá, công nhân xe kéo Thị xã, công nhân Nhà máy Diêm Hàm Rồng liên tục tổ chức triển khai đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống cưỡng bức, đánh đập, cúp phạt.

Từ giữa năm 1938, trào lưu trong tỉnh tăng trưởng mạnh và lan ra diện rộng. Đồng chí Trịnh Huy Quang (Bí thư Tỉnh ủy) đã về Nhà máy Diêm Hàm Rồng xây dựng trào lưu. Lúc đầu đồng chí tập hợp một số trong những thanh niên vào “Hội bóng đá”. Đầu năm 1939, từ “Hội bóng đá”, Hội Tương tế ái hữu được xây dựng thu hút phần đông bạn hữu công nhân tham gia.

Cùng với những cuộc đấu tranh kinh tế tài chính, Tỉnh ủy chủ trương tăng cường cuộc vận động ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng chiến chống phát xít Nhật nhân ngày 7-7-1938 (ngày Song thất).

Cuộc vận động đã trình làng trên quy mô toàn tỉnh, từ Thị xã đến những phủ, huyện vùng đồng bằng châu thổ, Hội ái hữu đã tổ chức triển khai những cuộc mít tinh vạch trần thủ đoạn gây cuộc chiến tranh của phát xít Nhật, lôi kéo quần chúng quyên góp tiền, gửi thư tỏ tình đoàn kết chiến đấu với nhân dân Trung Hoa. Cuộc vận động đã đem lại hiệu suất cao chính trị xã hội to lớn. Trong văn bản báo cáo giải trình của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về tình hình Đông Dương đã viết: nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã gửi cho những chiến sỹ Trung Hoa 100 đồng và một lá thư cổ vũ gồm 2.330 chữ ký.

Cuối năm 1938 do trào lưu đấu tranh đòi dân số dân chủ lên rất cao, bọn thống trị đã đưa ra cái gọi là “Hội đồng Hương chính” cố tạo ra dân chủ giả hiệu nhằm mục tiêu lừa mị nhân dân. Vận dụng tình thế hợp pháp, Tỉnh ủy chủ trương vận động quần chúng đòi phổ thông đầu phiếu đưa người của cách mạng vào Hội đồng Hương chính. Cuộc vận động đã trình làng sôi sục ở những huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc… Nhân dân những xã đã cử cán bộ cách mạng sở hữu những chức vụ quan trọng trong Hội đồng Hương chính – tạo thêm Đk đấu tranh minh bạch hợp pháp.

Tiếp sau là cuộc vận động tổ chức triển khai kỷ niệm “Quảng Châu Trung Quốc Công xã” vào trong thời gian ngày 22-12. Mặc dù bọn cầm quyền đã ra lệnh quản thúc một số trong những chính trị phạm mà chúng cho là nguy hiểm để hòng trấn áp tinh thần đấu tranh của quần chúng trong tỉnh, nhưng nhiều cuộc mít tinh đã được tổ chức triển khai bí mật hoặc bán minh bạch ở những huyện. Trong số đó có 2 cuộc mít tinh lớn:

     Cuộc mít tinh ở chợ Mía làng Phong Mỹ, tổng Thử Cốc (Xuân Lai, Thọ Xuân) có 300 người tham gia, do đồng chí Trịnh Khắc sản diễn thuyết.

     Cuộc đấu tranh ở làng Ngọc Trung và Thuần Hậu (Xuân Minh, Thọ Xuân) có hàng nghìn người tham gia, do đồng chí Nguyễn Xuân Thúy chủ trì.

Trong những cuộc mít tinh, quần chúng biểu lộ thái độ khâm phục và hoan hô tinh thần can đảm và mạnh mẽ của những chiến sỹ Quảng Châu Trung Quốc Công xã, ủng hộ nhân dân Trung Hoa kháng chiến chống Nhật, đòi tự do dân chủ, tự do đi lại, tự do báo chí truyền thông…

Năm 1939, những cuộc đấu tranh của nhân dân trong tỉnh tiếp tục trình làng sôi sục rầm rộ: Nhân dân làng Cẩm Bao (Nông Cống) chống tri phủ cấu kết với Nhà Chung cướp đất của nhân dân làm nhà thời thánh. Công nhân Nhà máy Diêm Hàm Rồng đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm dưới hình thức viết đơn kiến nghị lấy chữ ký của 500 công nhân gửi Ban Thanh tra lao động của nhà nước, gửi sang Pari. Nhân dân khu vực Hà Trung – Nga Sơn và Vĩnh Lộc – Thạch Thành – cẩm Thủy đã bỏ phiếu cho những người dân cách mạng trình làng bổ trợ update vào Viện Dân biểu Trung Kỳ, tuy nhiên bọn thống trị giở thủ đoạn hăm dọa, mua chuộc cử tri ở đầu cuối vẫn thất bại. Riêng ngày thứ nhất-5-1939, đã tổ chức triển khai 23 cuộc mít tinh đòi thi hành Luật Lao động, tự do nghiệp đoàn, toàn xá chính trị phạm… gồm hàng nghìn quần chúng tham gia. Nhân dân những xã trong tỉnh tiếp tục đấu tranh tiến hành “Cải lương hương tục”, bầu cử người của cách mạng vào Hội đồng Hương chính. Riêng làng Yên Lộ đã cử 15 người thuộc phía cách mạng vào Hội đồng Hương chính, tăng cường cải cách hương tục, diệt trừ hủ tục lỗi thời…

Tháng 4-1939, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa – Đảng bộ cấp huyện được xây dựng thứ nhất trên địa phận Thanh Hóa đã tiến hành Hội nghị bầu Huyện ủy gồm 3 đồng chí (Hoàng Văn Quế, Ngô Ngọc Toản, Hoàng Văn Đài). Đồng chí Hoàng Văn Quế được cử làm Bí thư. Hội nghị bầu 2 đồng chí Lê Huy Toán và Ngô Đức đi dự Hội nghị Đảng bộ tỉnh. Hội nghị Đảng bộ huyện Thiệu Hóa thành công xuất sắc đã tạo ra những Đk thuận tiện thúc đẩy trào lưu cách mạng huyện nhà tăng trưởng và tạo ra nền tảng vững chãi nuôi dưỡng bảo vệ Tỉnh ủy và những cơ quan của Đảng bộ tỉnh đóng trên địa phận.

Tiếp tục thúc đẩy cao trào cách mạng trong tỉnh tăng trưởng, Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị Đảng bộ tỉnh vào trong thời gian ngày 20 tháng 6 năm 1939 tận nhà ông Hoàng Văn Cài. thôn Yên Lộ, phủ Thiệu Hóa (nay thuộc xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa). Thay mặt cho 50 đảng viên thuộc 9 chi bộ trong tỉnh, những đại biểu đã kiểm điểm thâm thúy tình hình của Đảng bộ trong hai năm qua, đồng thời đưa ra những chủ trương công tác làm việc cấp thiết trước mắt trong tình hình mới. Cụ thể là: Tăng cường tăng trưởng cơ sở Đảng và tổ chức triển khai quần chúng, để ý những địa phương chưa xây dựng được cơ sở cách mạng. Khẩn trương đưa một số trong những bộ phận hoạt động giải trí và sinh hoạt minh bạch vào hoạt động giải trí và sinh hoạt bí mật. Tổ chức kỷ niệm, quyên góp ủng hộ nhân dân Trung Hoa chống Nhật, chống cuộc chiến tranh phát xít, lôi kéo phòng thủ Đông Dương. Hội nghị đã bầu Tỉnh ủy gồm 5 đồng chí (Lê Chủ, Nguyễn Đức Dương, Hoàng Văn Mạch, Bùi Đạt, Hoàng Văn Cài), đồng chí Lê Chủ được cử làm Bí thư.

Sau Hội nghị Đảng bộ Tỉnh, Tỉnh ủy đã khẩn trương chuyển Thanh Hoa Thư quán vào hoạt động giải trí và sinh hoạt bí mật, chuyên những cơ quan Tỉnh ủy lừ Thị xã về làng Yên Lộ (Thiệu Hóa), đồng thời tăng cường củng cố tăng trưởng những cơ sở bí mật của Đảng bộ trên địa phận toàn tỉnh.

Tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và cuộc chiến tranh phát xít, Đảng bộ đã tiến hành cuộc vận động ủng hộ nhân dân Trung Hoa, kháng chiến chống phát xít Nhật dưới những hình thức: Mít tinh, quyên tiền, viết thư, tích lũy chữ ký tỏ tình đoàn kết với nhân dân Trung Hoa. Nhiều làng xã những huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Yên Định, Hà Trung, Hoàng Hóa, Nga Sơn, Quảng Xương, Tĩnh Gia… đã tổ chức triển khai mít tinh và quyên góp tiền ủng hộ nhân dân Trung Hoa.

Tại Thị xã Thanh Hóa, Tỉnh ủy tổ chức triển khai cuộc mít tinh lớn tại Hội quán Hoa kiều có tầm khoảng chừng gần 600 người tham gia. Đồng chí Bùi Đạt thay mặt nhân dân Thanh Hóa trao cho đại diện thay mặt thay mặt Hoa kiều 108 đồng Đông Dương và hàng trăm lá thư nhờ chuyển về Trung Quốc.

Sau khi kết thúc cuộc mít tinh, cơ quan ban ngành thực dân phong kiến đã bắt giữ đồng chí Bùi Đạt. Một trào lưu đấu tranh chống khủng bố đòi trả tự do cho đồng chí Bùi Đạt trình làng sôi sục trong tỉnh.

Nhân ngày kỷ niệm Cách mạng Tư sản Pháp (14-7), Tỉnh ủy phát động một trào lưu đấu tranh mạnh mẽ và tự tin, nhằm mục tiêu biểu dương lực lượng cách mạng, phản đối bọn thống trị phản động thuộc địa chà đạp lên quyền sống của nhân dân, lôi kéo quần chúng đấu tranh chống khủng bố. Kết quả trong hai ngày (13 và 14-7-1939), nhiều cuộc mít tinh, biểu tình lớn đã trình làng ở nhiều nơi trong tỉnh.

Tại Thị xã Thanh Hóa, Tỉnh ủy đã phối thích phù hợp với Trụ sở Đảng Xã hội tổ chức triển khai thành công xuất sắc cuộc mít tinh tại Rạp hát phố Cửa Hậu, thu hút phần đông viên chức, học viên, thân sỹ tham gia.

Tại Vĩnh Lộc: Hàng trăm quần chúng đã tham gia mít tinh ở thành Tây Giai, tạo ra tiếng vang lớn.

Tại Yên Định: gần 400 quần chúng tham gia mít tinh tại Núi Khoai, làng Yên Thành (Yên Hùng, Yên Định) rồi trở thành cuộc biểu dương lực lượng, hô vang khẩu hiệu và hát những bài ca cách mạng.

Tại Thọ Xuân, từ trên thời gian đầu tháng 7 năm 1939, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Sỹ Oánh, Trịnh Hữu Thường, Hội nghị những cơ sở cách mạng Thọ Xuân đã họp quyết định hành động phát động cuộc mít tinh lớn tại chợ Neo (nay thuộc xã Bắc Lương) để biểu dương lực lượng và thúc đẩy trào lưu cách mạng trong huyện.

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 1939, hàng nghìn quần chúng và tự vệ khắp nơi trong huyện đã được kêu gọi về dự cuộc mít tinh. Đúng vào phiên chợ nên cuộc mít tinh còn thu hút thêm phần đông quần chúng đủ những tầng lớp tham gia. Đồng chí Trịnh Hữu Thường thay mặt Ban lãnh đạo cuộc mít tinh đã lên án bọn phản động thuộc địa phản bội tinh thần Cách mạng Tư sản Pháp, đàn áp khủng bố Mặt trận Dân chủ Đông Dương, lôi kéo nhân dân đoàn kết đấu tranh đòi quyền tự do, cơm áo, hòa bình.

Cuộc mít tinh đã chuyển thành cuộc biểu dương lực lượng. Quần chúng hàng ngũ chỉnh tề, giương cao băng khẩu hiệu tiến qua nhiều làng tổng trong huyện. Mặc dù cơ quan ban ngành thực dân phong kiến đã sẵn sàng lực lượng nhưng trước sức mạnh mẽ của quần chúng không đủ can đảm khủng bố.

Tại Thiệu Hóa, hàng nghìn người những tổng từ đêm 13 tháng 7 năm 1939 đã triệu tập về chợ Đu (Thiệu Chính) để tham gia cuộc mít tinh. Không quản mưa to, gió lớn, lực lượng tự vệ ở những làng, tổng đã xuất hiện đưa đón, bảo vệ đoàn biểu tình. Đồng chí Hoàng Văn Quế (tức Quý) thay mặt ban tổ chức triển khai cuộc mít tinh diễn thuyết. Cuộc mít tinh trở thành cuộc biểu tình vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu, đến chợ Đu thì giải tán. Tri phủ Thiệu Hóa đưa lính về đàn áp, nhưng quần chúng và tự vệ đã chặt cây chặn hàng không cho xe hơi đi vào, nên không bắt được ai.

Cuối năm 1939, cơ quan ban ngành thực dân phong kiến tiến hành triệu tập lực lượng đàn áp khủng bố quyết liệt trào lưu cách mạng trong tỉnh. Hầu hết những đồng chí Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt những huyện bị tóm gọn. Toàn tỉnh có hơn 100 cán bộ, đảng viên và quần chúng cách mạng rơi vào tay quân thù. Người trước bị tóm gọn, người sau tiếp tục đứng lên. Những cán bộ, đảng viên, quần chúng cách mạng chưa bị tóm gọn tổ chức triển khai đấu tranh chống khủng bố, chuyển trào lưu cách mạng Thanh Hóa sang thời kỳ mới.

Cao trào cách mạng 1936 – 1939 do Đảng bộ Thanh Hóa trực tiếp tổ chức triển khai lãnh đạo là cao trào cách mạng có quy mô to lớn mà trước đó trước đó chưa từng trình làng trên địa phận Thanh Hóa.

Đảng bộ Thanh Hóa – yếu tố có ý nghĩa quyết định hành động sự tăng trưởng của cao trào cách mạng trong tỉnh Ra đời vào trong thời gian ngày 29-7-1930 nhưng bị quân thù liên tục tiến hành khủng bố trắng, phải xây dựng đi xây dựng lại nhiều lần và mãi đến thời gian ở thời gian cuối năm 1937 mới liên lạc được với Trung ương Đảng. Nhưng với việc năng động sáng tạo, Đảng bộ Thanh Hóa đã địa thế căn cứ vào báo chí truyền thông minh bạch của Đảng sớm chuyển hướng chỉ huy kế hoạch: Tạm gác khẩu hiệu đánh đổ cơ quan ban ngành thực dân phong kiến, tranh thủ mọi Đk thuận tiện, tập hợp mọi lực lượng đấu tranh minh bạch hợp pháp và nửa hợp pháp đòi quyền dân số, dân chủ, chống chủ nghĩa đế quốc và rủi ro đáng tiếc tiềm ẩn tiềm ẩn cuộc chiến tranh toàn thế giới.

Những năm 1935 – 1937, Đảng bộ đã sáng tạo ra Hội Tương tế ái hữu, ủy ban vận động cách mạng và những tổ chức triển khai biến tướng để tập hợp đoàn kết toàn dân vào trận tuyến đấu tranh. Những năm 1938 – 1939, có sự lãnh đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, Đảng bộ đã nhanh gọn xây dựng những tổ chức triển khai dân chủ, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tham gia Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đưa trào lưu cách mạng trong tỉnh lên rất cao trào to lớn.

Vừa xây dựng tăng trưởng lực lượng, vừa tổ chức triển khai đấu tranh, Đảng bộ và quần chúng cách mạng đã sáng tạo ra nhiều hìnhthức, phương pháp thâm thúy sát hợp làm cho chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực sinh động, đưa trào lưu đấu tranh từ thấp lên rất cao, từ quy mô làng xã tiến lên quy mô toàn tỉnh, từ đấu tranh giành những tiềm năng kinh tế tài chính tiến tới những tiềm năng chính trị – xã hội.

Trong đấu tranh cách mạng, Đảng bộ đã xây dựng được lực lượng chính trị to lớn, hùng hậu, được giác ngộ cách mạng thâm thúy, được tổ chức triển khai ngặt nghèo. Đảng bộ trưởng liên nghành thành trên những phương diện: Chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai. Cao trào cách mạng 1936 – 1939 thực sự trở thành cuộc tổng diễn tập cách mạng trên địa phận Thanh Hóa.

Tuy vậy, trào lưu cách mạng tăng trưởng không đều, đa phần triệu tập tăng trưởng ở khu vực đồng bằng và ven bờ biển, những huyện miền núi cơ sở cách mạng non yếu, trào lưu đấu tranh chậm tăng trưởng, công tác làm việc tăng trưởng Đảng chưa tồn tại Đk tiến hành. Tính đến năm 1939 toàn tỉnh có 9 chi bộ nhưng mới có 50 đảng viên (so với thời kỳ 1930 – 1931 thấp hơn 7 đảng viên). Một bộ phận cán bộ lãnh đạo và đảng viên xem nặng hoạt động giải trí và sinh hoạt minh bạch, xem nhẹ hoạt động giải trí và sinh hoạt bí mật, khi tình hình thay đổi, phần lớn cán bộ, đảng viên và cơ sở cách mạng bị lộ, bị địch khủng bố.

Mặc dù còn những khuyết điểm nhưng cao trào cách mạng 1936 – 1939 đã tạo ra những Đk cơ bản chuyển sang thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc bản địa.

Nguồn Cổng TTĐT Tỉnh ủy

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Hội nghị ban chấp hành TW đảng cộng sản đông dương 7/1936 đã xác lập quân địch ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Hội nghị ban chấp hành TW đảng cộng sản đông dương 7/1936 đã xác lập quân địch tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Hội nghị ban chấp hành TW đảng cộng sản đông dương 7/1936 đã xác lập quân địch “.

Thảo Luận vướng mắc về Hội nghị ban chấp hành TW đảng cộng sản đông dương 7/1936 đã xác lập quân địch

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Hội #nghị #ban #chấp #hành #trung #ương #đảng #cộng #sản #đông #dương #đã #xác #định #kẻ #thù Hội nghị ban chấp hành TW đảng cộng sản đông dương 7/1936 đã xác lập quân địch