Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Hướng dẫn lập dự trù theo thông tư 06 năm nay 2022

Cập Nhật: 2022-04-08 17:29:14,Bạn Cần tương hỗ về Hướng dẫn lập dự trù theo thông tư 06 năm nay. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

677

Phần mềm Dự toán G8 đã update theo Thông tư 06/năm nay/TT-BXD (TT 06) về việc : Xác định và Quản lý ngân sách góp vốn đầu tư xây dựng.
Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành từ thời gian ngày thứ nhất/05/năm nay.

I.) CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN :
1.) File ví dụ khu công trình xây dựng tính theo Thông tư 06/năm nay/TT-BXD  : CongTrinhTheoThongTu06_2016.zip 

2.) File thông tư 06                                                          : ThongTu06_2016_TT-BXD.zip

3.) File mẫu Excel nội suy tỷ trọng % Chi tiêu chung                   : NoiSuyChiPhiChung.zip

II.) THAY ĐỔI SO VỚI THÔNG TƯ CŨ

                    KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT.
Việc tính toán Chi tiêu xây dựng theo TT 06 khác so với Thông tư cũ 04/2010/TT-BXD ở một số trong những điểm chính sau :
+   Chi tiêu xây dựng không tồn tại 2 ngân sách : Trực tiếp phí khác và Chi tiêu lán trại nhà tạm điều hành quản lý thi công.
Hai ngân sách này được xem toán ở ngân sách Hạng mục chung và nằm trong Chi tiêu khác (Gk)

+   Chi tiêu chung vẫn được xem trên Chi tiêu trực tiếp (T) nhưng định mức (Tỷ lệ %) của nó lại phải tính toán nội suy dựa vào tổng Chi tiêu xây dựng trước thuế (G) trong tổng mức góp vốn đầu tư đã được phê duyệt của tất cả dự án bất Động sản khu công trình xây dựng.
Trong khi Chi tiêu xây dựng trước thuế (G) = T + C + TL, nghĩa là G gồm có ngân sách chung (C). Vì C đang phải xác lập tỷ trọng % nên G chưa chứng minh và khẳng định. Điều này dẫn đến việc nội suy dựa vào G chưa chứng minh và khẳng định là vô cùng trở ngại !

+   Việc tính Dự toán Chi tiêu xây dựng trọn vẹn nhờ vào Định mức mà không cần (thậm chí còn là một không được) nhờ vào những cuốn sách Đơn giá phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát v…v do những Tỉnh phát hành.
     Chi tiết xin click more Bảng 3.1 trong những TT 06.
     Hệ quả là những cuốn sách đơn giá do những Tỉnh đã phát hành trở thành quá khứ. Do đó có lẽ rằng từ thời gian ngày thứ nhất/05/năm nay trở đi thì sẽ không còn hề Tỉnh nào phải vất vả phát hành / công bố những cuốn sách Đơn giá xây dựng cơ bản này nữa.

+   Thêm những bảng biểu tính toán như : Hạng mục chung, Dự phòng, Dự toán gói thầu v…v

III.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
Để vận dụng TT 06 trên ứng dụng Dự toán G8 toàn bộ chúng ta làm tiến trình sau :
+ Bước 1 :
– Cập nhật ứng dụng dự trù G8 : Vào menu ‘Trợ giúp’ –> ‘Cập nhật Dự toán G8’.

– Làm theo phía dẫn trên màn hình hiển thị để update.
( Bạn cần liên kết máy tính với mạng Internet trước để tiến hành bước này)
+ Bước 2 : Mở khu công trình xây dựng cũ hoặc Tạo khu công trình xây mới

+ Bước 3 : Nhập những Hạng mục và những Công tác trong những khuôn khổ ở sheet ‘Công trình’

+ Bước 4 : Vào menu ‘Công trình’ –> ‘Hệ số ngân sách xây lắp’

+ Bước 5 :
– Chọn từng khuôn khổ ở bảng khuôn khổ phía dưới cùng trong hành lang cửa số ‘He so’.
– Chọn nhóm khu công trình xây dựng ở mục ‘Nhóm khu công trình xây dựng’, Ví dụ : 11.) Công trình gia dụng;  31.) Công trình giao thông vận tải;  41.) Công trình NN & PTNT v…v
– Chọn loại khuôn khổ ở mục ‘Loại khuôn khổ’, Ví dụ : Xây dựng;  Khảo sát;  Nhà tạm;  Hạng mục chung.
– Đối với những khuôn khổ chính (không phải lán trại nhà tạm và khuôn khổ chung) thì tíck chọn mục ‘Tự nội suy tỷ trọng ngân sách chung’
– Điền những Tỷ lệ % khác ví như : Thu nhập chịu thuế tính trước, Lán trại nhà tạm, Công tác không xác lập được khối lượng từ thiết kế v…v

+ Bước 6 : Click nút ‘Chấp nhận’ để G8 xác nhận thông tin về những khuôn khổ

+ Bước 7 :
– Click sang sheet ‘THKP khuôn khổ’ và ‘Chiết tính’.
– Ở mục ‘Thông tư’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình hiển thị chọn ’06/năm nay Bộ xây dựng’ (nếu G8 đã chọn sẵn thì bỏ qua dòng này)
– Xem kết quả tính toán ngân sách xây dựng :
      Không có Trực tiếp phí khác
      Không có ngân sách lán trại nhà tạm.
     Tỷ lệ % của Chi tiêu chung đã được tự động hóa tính toán dựa theo Tổng ngân sách XD trước thuế (G) trong tổng mức góp vốn đầu tư theo phía dẫn tại Bảng 3.7 và Bảng 3.8 trong TT 06. Ví dụ : 6,23391% (Dự toán G8 mặc định làm tròn 5 chữ số cho tỷ trọng %).

+ Bước 8 : Click sang những sheets mới khác để xem kết quả tính toán :
– ‘Đơn giá rõ ràng’ : Xác định đơn giá không khá đầy đủ của VL, NC, Máy cho từng công tác làm việc trong khu công trình xây dựng.
– ‘Giá tổng hợp’ : Xác định tổng Chi tiêu trực tiếp không khá đầy đủ của VL, NC, Máy cho từng khuôn khổ trong khu công trình xây dựng.
– ‘HM chung’ : Xác định ngân sách xây dựng lán trại nhà tạm điều hành quản lý thi công, Công tác không xác lập được KL từ thiết kế, Hạng mục chung khác.
– ‘Dự phòng’ : Xác định ngân sách dự trữ do yếu tố trượt giá cho tổng dự trù.
– ‘Dự phòng thầu’ : Xác định ngân sách dự trữ do yếu tố trượt giá cho Dự toán gói thầu.
– ‘Dự toán gói thầu’ : Xác định giá trị gói thầu để đấu thầu.

Reply
9
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Cập nhật Hướng dẫn lập dự trù theo thông tư 06 năm nay ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Hướng dẫn lập dự trù theo thông tư 06 năm nay tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Hướng dẫn lập dự trù theo thông tư 06 năm nay “.

Giải đáp vướng mắc về Hướng dẫn lập dự trù theo thông tư 06 năm nay

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Hướng #dẫn #lập #dự #toán #theo #thông #tư Hướng dẫn lập dự trù theo thông tư 06 năm nay