Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 63 cm chiều dài gấp hai chiều rộng tính chu vi tấm bìa đó 2022

Update: 2022-04-20 23:19:10,Bạn Cần biết về Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 63 cm chiều dài gấp hai chiều rộng tính chu vi tấm bìa đó. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Admin đc tương hỗ.

662

Một tấm gỗ hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm, chiều dài 15 cm. Bu-ra-ti-nô bẻ miếng sô-cô-la thành bốn miếng nhỏ rồi chia cho bốn bạn như hình vẽ

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • 2. Chu vi hình vuông vắn
 • B. Ví dụ
 • C. Bài tập tự luyện
 • Hình chữ nhật: công thức Tính chu vi, diện tích quy hoạnh s, bài tập vận dụng
 • Công thức tính diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật
 • Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích quy hoạnh s và chu vi hình chữ nhật
 • Cho ví dụ
 • Bài tập vận dụng

Quảng cáo

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 • Hoạt động 1
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Hoạt động 2
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Luyện tập
 • Bài 2
 • Bài 3
 • Bài 4

Chia sẻ

Bình luận

Bài tiếp theo

Quảng cáo

Báo lỗi – Góp ý

– Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng cty chức năng đo) rồi nhân với 2.

Chu vi = ( chiều dài + chiều rộng ) x 2

– Nửa chu vi bằng tổng chiều dài và chiều rộng (cùng cty chức năng đo).

Nửa chu vi = chiều dài + chiều rộng

Chu vi = Nửa chu vi x 2

2. Chu vi hình vuông vắn

Chu vi hình vuông vắn bằng độ dài 1 cạnh nhân với 4.

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Tính chu vi của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 20cm và chiều dài bằng 25cm?

Hướng dẫn:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Đáp số: 90cm.

Ví dụ 2: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 2dm , chiều rộng 13cm.

Hướng dẫn:

Đổi 2dm = 20cm

Chu vi hình chữ nhật là:

(20 + 13) x 2 = 66 (cm)

Đáp số: 66cm.

Ví dụ 3: Cho hình vuông vắn ABCD với cạnh AB = 4cm. Tính chu vi hình vuông vắn ABCD.

Hướng dẫn:

Chu vi hình vuông vắn ABCD là:

4 x 4 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm.

Ví dụ 4: Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 20m . Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Hướng dẫn:

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là :

(35 + 20) × 2 = 110(m)

Đáp số 110m.

Ví dụ 5: Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi 90cm. Biết chiều rộng 8cm. Tính chiều dài tấm bìa.

Hướng dẫn:

Nửa chu vi miếng bìa hình chữ nhật là:

90 : 2 = 45 (cm)

C. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tính chu vi hình vuông vắn có cạnh:

a) 9cm

b) 15 dm

c) 45cm

d) 67cm

Bài 2. Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm.

b) chiều dài 18cm, chiều rộng 16cm.

c) chiều dài 35dm, chiều rộng 26dm.

d) chiều dài 5dm3cm, chiều rộng 3dm4cm.

Bài 3. Tính chu vi diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật có chiều rộng 15cm, chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 15cm.

Bài 4. Một hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng bằng 1/3D dài.

a, Tính chu vi hình chữ nhật đó.

b, Chu vi gấp mấy lần chiều rộng.

Bài 5. Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa vườn đó (có cửa ra vào, mỗi cửa thoáng 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 18 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mathx để hiểu bài tốt hơn.

Bài học tuần 18

Cách tính chu vi, diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật

Hình chữ nhật là một hình tứ giác, có 4 góc vuông, những chiều dài bằng nhau, chiều rộng bằng nhau. Hình chữ nhật có khá đầy đủ tính chất của hình bình hành và hình thang cân.

Bên cạnh hình tam giác, hình chữ nhật cũng là một trong những hình phổ cập nhất trong thực tiễn khi tính diện tính như tính diện tích quy hoạnh s nhà cửa, dụng cụ, đất đai. Vậy mời những bạn cùng tìm hiểu thêm công thức tính diện tích quy hoạnh s, chu vi hình chữ nhật trong nội dung bài viết tại đây:

Hình chữ nhật: công thức Tính chu vi, diện tích quy hoạnh s, bài tập vận dụng

Chu vi hình chữ nhật được xem bằng gấp đôi tổng của chiều dài cộng chiều rộng. Theo đó toàn bộ chúng ta sẽ đã có được công thức như sau:

Trong số đó:

 • P: Chu vi hình chữ nhật.
 • a: Chiều dài của hình chữ nhật.
 • b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

Công thức tính diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài nhân với chiều rộng. Theo đó, công thức tính diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật sẽ như sau:

Trong số đó:

 • S: Diện tích hình chữ nhật.
 • a: Chiều dài của hình chữ nhật.
 • b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

Cách tính chiều dài hình chữ nhật lúc biết diện tích quy hoạnh s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích quy hoạnh s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

Cách giải: Cách này vận dụng mối tương quan giữa hai công thức tính diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng phương pháp lọc dãy số và loại trừ, ta có những cặp số chiều dài và chiều rộng sau trọn vẹn có thể vận dụng để tính diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x 20 = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật, bạn cũng trọn vẹn có thể quy ra tổng chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật khi cộng lại thích hợp nhất với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

Bài tập vận dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích quy hoạnh s 180 mét vuông, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất nền đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta có tổng của chiều rộng và chiều dài là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích quy hoạnh s HCN thành tích của số đo chiều rộng và chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương pháp so sánh, từ (1) ta thấy tổng số đo của chiều rộng và chiều dài là 29 m, đem so sánh với kết quả cặp số đo chiều rộng và chiều dài ở (2) ta thấy cặp số 9 và 20 thỏa mãn thị hiếu yêu cầu.

Như vậy chiều rộng là 9 m; chiều dài là 20 m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều dài là b (a > 0; b > 0; a < b)

Theo đề bài ta có: a + b = 58 : 2 = 29 (m)(1) suy ra 0 < a < 15; 14 < b < 29.

a x b = 180 (mét vuông) (2) suy ra a hoặc b phải chia hết cho 9.

Xét TH1: a chia hết cho 9. Vì a chia hết cho 9 và 0 < a < 15 nên a = 9.

a = 9 thì b = 29 – 9 = 20 mà 9 x 20 = 180 (thỏa mãn thị hiếu (2)) nên TH a = 9; b = 20

Xét TH2: b chia hết cho 9; 14 < b < 29 nên b = 18 hoặc b = 27.

– Nếu b = 18 thì a = 11 mà 11 x 18 = 198 (không thỏa mãn thị hiếu (2)) nên TH này ta loại.

– Nếu b = 27 thì a = 2 mà 2 x 27 = 54 (không thỏa mãn thị hiếu (2)) nên TH này ta cũng loại.

Vậy chiều rộng HCN là 9 m và chiều dài HCN là 20 m.

* Lưu ý: Đây là bài toán tương quan đến chu vi và diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật. Dù vậy nó không đơn thuần và giản dị chỉ là bài toán tính chu vi và diện tích quy hoạnh s HCN mà cần nhờ vào chu vi, diện tích quy hoạnh s của HCN để tìm ra chiều rộng và chiều dài của hình. Do đó, yên cầu học viên phải nắm vững thực ra của chu vi và diện tích quy hoạnh s HCN. Từ đó lập luận, lựa chọn TH thỏa mãn thị hiếu yêu cầu của bài toán.

Bài tập 2:

Cho 1 miếng bìa HCN có chu vi 150 cm. Bạn Thành lần lượt cắt dọc theo chiều rộng được 5 hình vuông vắn và thừa ra một hình chữ nhật nhỏ hơn hình vuông vắn đó. Hãy tính chiều dài hình chữ nhật ban sơ biết rằng số đo cạnh của những hình theo cm đều là số tự nhiên.

Bài giải

Ta có:

– Nửa chu vi miếng bìa là: 150 : 2 = 75 (cm)

– Theo như đề bài chiều dài miếng bìa bị cắt thành 5 phần với mỗi phần bằng chiều rộng, còn dư một phần nhỏ hơn chiều rộng. Giả sử coi chiều rộng là a (a > 0) và phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi sẽ là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 < 12; 9 < 11). Vậy 2 TH này đều thỏa mãn thị hiếu Đk của bài toán.

– Nếu chiều rộng là 12 cm thì chiều dài là: 75 – 12 = 63 (cm)

– Nếu chiều rộng là 11 cm thì chiều dài là: 75 – 11 = 64 (cm)

Như vậy trọn vẹn có thể kết luận chiều dài HCN là 63 cm hoặc 64 cm

Bài tập 3:

1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng và diện tích quy hoạnh s là 720m2. Hãy tìm chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn đều là những số tự nhiện.

Bài giải:

Chiều dài gấp 5 lần chiều rộng nên trọn vẹn có thể chia mảnh vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bằng chiều rộng.

Ta có diện tích quy hoạnh s mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (mét vuông)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông vắn hay chiều rộng của mảnh vườn là 12 m.

Từ đó tính được:

– Chiều dài của mảnh vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Cập nhật: 21/12/2020

Reply
5
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 63 cm chiều dài gấp hai chiều rộng tính chu vi tấm bìa đó ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 63 cm chiều dài gấp hai chiều rộng tính chu vi tấm bìa đó tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 63 cm chiều dài gấp hai chiều rộng tính chu vi tấm bìa đó “.

Thảo Luận vướng mắc về Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 63 cm chiều dài gấp hai chiều rộng tính chu vi tấm bìa đó

You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Một #tấm #bìa #hình #chữ #nhật #có #chiều #rộng #chiều #dài #gấp #đôi #chiều #rộng #tính #chu #tấm #bìa #đó Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng 63 cm chiều dài gấp hai chiều rộng tính chu vi tấm bìa đó