Mục lục bài viết

Mẹo Hướng dẫn Nhân định nào tại đây không đúng chuẩn về tình hình tăng trưởng ngành chăn nuôi của việt nam Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-04-23 04:34:14,Quý khách Cần biết về Nhân định nào tại đây không đúng chuẩn về tình hình tăng trưởng ngành chăn nuôi của việt nam. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

725

18/06/2021 257

A. tăng trưởng chăn nuôi trang trại theo như hình thức sản phẩm & hàng hóa. 

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • A. tăng trưởng chăn nuôi trang trại theo như hình thức sản phẩm & hàng hóa. 
 • B. tăng cường tăng trưởng chăn nuôi những loại gia súc lớn cho nhiểu lợi nhuận. 
 • C. tăng tỷ trọng những thành phầm không qua giết thịt. 
 • D. tiến mạnh lên sản xuất sản phẩm & hàng hóa.
 • Đáp án BXu hướng tăng trưởng của ngành chăn nuôi việt nam là tăng trưởng chăn nuôi trang trại theo như hình thức công nghiệp; tăng tỷ trọng những thành phầm không qua giết thịt (trứng, sữa); chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất sản phẩm & hàng hóa.(SGK/96 Địa 12) => loại đáp án A, C, DĐẩy mạnh tăng trưởng chăn nuôi những loại gia súc lớn cho nhiều lợi nhuận không phải là Xu thế tăng trưởng của chăn nuôi việt nam.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • A. Số lượng vật nuôi ngày càng giảm.
 • B. Các giống vật nuôi cho năng suất cao còn chưa nhiều.
 • C. Hiệu quả chăn nuôi chưa thức sự cao và ổn định.
 • D. Dịch bệnh thường xẩy ra gây trở ngại cho ngành chăn nuôi.
 • Giải thích: Mục 2, SGK/96 địa lí 12 cơ bản.
  Đáp án: A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. tăng cường tăng trưởng chăn nuôi những loại gia súc lớn cho nhiểu lợi nhuận. 

Đáp án đúng chuẩn

C. tăng tỷ trọng những thành phầm không qua giết thịt. 

D. tiến mạnh lên sản xuất sản phẩm & hàng hóa.

Đáp án BXu hướng tăng trưởng của ngành chăn nuôi việt nam là tăng trưởng chăn nuôi trang trại theo như hình thức công nghiệp; tăng tỷ trọng những thành phầm không qua giết thịt (trứng, sữa); chăn nuôi đang tiến mạnh lên sản xuất sản phẩm & hàng hóa.(SGK/96 Địa 12) => loại đáp án A, C, DĐẩy mạnh tăng trưởng chăn nuôi những loại gia súc lớn cho nhiều lợi nhuận không phải là Xu thế tăng trưởng của chăn nuôi việt nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Việc hình thành cơ cấu tổ chức triển khai nông – lâm – ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ không có ý nghĩa nào tại đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 765

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến phố đi bộ nối Tp Hà Nội Thủ Đô –Hải Phòng Đất Cảng là quốc lộ số

Xem đáp án » 18/06/2021 694

Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, ôn đới trên núi, có mùa ướp đông là Đk sinh thái xanh nông nghiệp của vùng

Xem đáp án » 18/06/2021 680

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết thêm thêm vùng nào có mức giá trị sản xuất thủy sản trong tống giá trị sản xuất nông- lâm – thủy sản dưới 5% trong năm 2007?

Xem đáp án » 18/06/2021 597

Nhận định nào tại đây không đúng với tình hình tăng trưởng ngành ngoại thương việt nam sau thay đổi đến nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 425

Cho bảng số liệu :

GDP VÀ SỐ DÂN CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1985- 2010

Để thể hiện vận tốc tăng trưởng GDP, GDP/người và số dân của Trung Quốc quá trình 1985- 2010, thích hợp nhất là biểu đồ

Xem đáp án » 18/06/2021 378

Căn cứ vào Át lát Địa lý Việt Nam trang 15, tỷ trọng lao động của việt nam trong khu vực dịch vụ trong năm 2007 là

Xem đáp án » 18/06/2021 333

Ý nào tại đây đúng thời cơ nói về yếu tố chuyển dời trong nội bộ ngành ở khu vực II (công nghiệp- xây dựng)?

Xem đáp án » 18/06/2021 310

Ngành du lịch việt nam chỉ thật sự tăng trưởng nhanh từ trên thời gian đầu thập kỷ 90 cho tới nay là nhờ

Xem đáp án » 18/06/2021 277

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam( trang 21) cho biết thêm thêm tỉnh (TP ) nào tại đây có tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp so với toàn nước thấp nhất ?

Xem đáp án » 18/06/2021 270

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết thêm thêm sản lượng điện việt nam trong năm 2007 là bao nhiêu ?

Xem đáp án » 18/06/2021 243

Yếu tố được cho phép và yên cầu trong sản xuất nông nghiệp việt nam phải vận dụng những khối mạng lưới hệ thống canh tác rất khác nhau giữa những vùng lãnh thổ là

Xem đáp án » 18/06/2021 241

Cho bảng số liệu : Chỉ số về tình hình dân số Nhật Bản.

Nhận xét nào tại đây không đúng về tình hình dân số Nhật Bản quá trình 2010 -2017?

Xem đáp án » 18/06/2021 232

Ý nào tại đây đúng thời cơ nói về phía hoàn thiện cơ cấu tổ chức triển khai công nghiệp việt nam ?

Xem đáp án » 18/06/2021 231

Cho biểu đồ :

CƠ CẤU SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ năm nay (%)

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam năm nay, NXB Thống kê, 2017)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết thêm thêm nhận xét nào tại đây không đúng về tỉ trọng sản lượng đường kính phân theo thành phần kinh tế tài chính của việt nam từ thời gian năm 2010 đến năm năm nay?

Xem đáp án » 18/06/2021 216

18/06/2021 9,082

A. Số lượng vật nuôi ngày càng giảm.

Đáp án đúng chuẩn

B. Các giống vật nuôi cho năng suất cao còn chưa nhiều.

C. Hiệu quả chăn nuôi chưa thức sự cao và ổn định.

D. Dịch bệnh thường xẩy ra gây trở ngại cho ngành chăn nuôi.

Giải thích: Mục 2, SGK/96 địa lí 12 cơ bản.
Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Chăn nuôi lợn và gia cầm triệu tập nhiều nhất ở vùng nào tại đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 21,664

Một trong những nguyên nhân khiến nền công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin ở việt nam trong trong năm qua là

Xem đáp án » 18/06/2021 11,782

Tây Nguyên là vùng chuyên canh lớn số 1 về

Xem đáp án » 18/06/2021 11,458

Các cây công nghiệp nhiều năm có mức giá trị kinh tế tài chính cao của việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2021 10,777

Một quy mô sản xuất sản phẩm & hàng hóa trong ngành chăn nuôi việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2021 8,648

Các vùng trồng cây ăn quả lớn số 1 ở việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,805

Các cây công ngiệp thường niên có mức giá trị kinh tế tài chính cao của việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2021 6,094

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết thêm thêm hai vùng triệu tập quy mô diện tích quy hoạnh s đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây thường niên lớn số 1 ở việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2021 5,128

Cây điều được trồng nhiều nhất ở khu vực nào tại đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,791

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, cho biết thêm thêm hai vùng triệu tập diện tích quy hoạnh s đất trồng cây công nghiệp lâu ăn và cây ăn quả ở việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2021 3,110

Theo quy luật, chăn nuôi lợn và gia cầm triệu tập nhiều nhất ở đồng bằng, đa phần là vì

Xem đáp án » 18/06/2021 607

Reply
5
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Nhân định nào tại đây không đúng chuẩn về tình hình tăng trưởng ngành chăn nuôi của việt nam ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Nhân định nào tại đây không đúng chuẩn về tình hình tăng trưởng ngành chăn nuôi của việt nam tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Nhân định nào tại đây không đúng chuẩn về tình hình tăng trưởng ngành chăn nuôi của việt nam “.

Giải đáp vướng mắc về Nhân định nào tại đây không đúng chuẩn về tình hình tăng trưởng ngành chăn nuôi của việt nam

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Nhân #định #nào #sau #đây #không #chính #xác #về #tình #hình #phát #triển #ngành #chăn #nuôi #của #nước Nhân định nào tại đây không đúng chuẩn về tình hình tăng trưởng ngành chăn nuôi của việt nam