Mục lục bài viết

Mẹo về Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa Mới Nhất

Update: 2022-04-01 20:37:08,You Cần kiến thức và kỹ năng về Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

638

Bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa đã được Đảng cộng sản Việt Nam coi như thể một trong những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa cổ truyền truyền thống, thể hiện tâm hồn, cốt cách, lý trí, sức mạnh mẽ của dân tộc bản địa, tạo ra chất keo liên kết những xã hội người gắn bó, đoàn kết với nhau để cùng tồn tại và tăng trưởng. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng trong quá trình lúc bấy giờ. Trong toàn cảnh hội nhập quốc tế, việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa lại càng trở thành yêu cầu cấp thiết, nhất là việc giữ gìn những giá trị tinh hoa cốt lõi của dân tộc bản địa đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc bản địa dựng nước và giữ nước.

         Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chỉ rõ: “Bản sắc dân tộc bản địa gồm có những giá trị bền vững và kiên cố, những tinh hoa của xã hội những dân tộc bản địa Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử dân tộc bản địa hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Ðó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc bản địa, tinh thần đoàn kết, ý thức xã hội kết nối thành viên – mái ấm gia đình – làng xã – tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý, đức tính cần mẫn, sáng tạo trong lao động; sự tinh xảo trong ứng xử, tính giản dị trong lối sống… Bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa còn đậm nét cả trong những hình thức biểu lộ mang tính chất chất dân tộc bản địa độc lạ và rất khác nhau” (1).           Bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc bản địa là tổng hòa những giá trị văn hóa truyền thống bền vững và kiên cố, phản ánh diện mạo, sắc thái, cốt cách, tâm hồn, tư tưởng…của một dân tộc bản địa, được thường xuyên hun đúc, bổ trợ update và tỏa sáng trong lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa, trở thành tài sản tinh thần rực rỡ, tạo ra sức mạnh kết nối xã hội, để phân biệt sự rất khác nhau giữa dân tộc bản địa này với dân tộc bản địa khác trong xã hội quả đât.

         Giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa về thực ra là hoạt động giải trí và sinh hoạt tự giác của những chủ thể để bảo vệ, giữ vững, bổ trợ update, tăng trưởng và tiếp thị những giá trị của truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa Việt Nam, đồng thời tiếp thu một cách tinh lọc tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât nhằm mục tiêu tăng cường sức nội lực, tích cực xây dựng nền văn hóa cổ truyền truyền thống Việt Nam tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa, góp thêm phần tiến hành thắng lợi tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

          Trong thời hạn qua, thanh niên toàn bộ chúng ta đã phát huy được vai trò của tớ trong giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, tích cực, dữ thế chủ động làm tốt công tác làm việc tuyên truyền, vận động mọi quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền văn hóa cổ truyền truyền thống Việt Nam tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống dân tộc bản địa. Đặc biệt, ở những vùng sâu, vùng xa, những nơi trở ngại còn tồn tại nhiều phong tục, tập quán, hủ tục lỗi thời thì thanh niên, sinh viên tình nguyện là những người dân đã bám sát địa phận, đi vào tận nhà dân để phân tích, chứng tỏ, lý giải cho bà con làm rõ hơn về giá trị của những liên hoan truyền thống cuội nguồn, về phong tục, lối sống, cốt cách của con người Việt Nam, từ đó bà con làm rõ hơn, nghiêm chỉnh chấp hành và tích cực tiến hành. Không chỉ có vậy, thanh niên còn phát huy được vai trò của tớ trên mặt trận văn hóa truyền thống, thực sự trở thành chiến sỹ văn hóa truyền thống trong cuộc đấu tranh chống lại những thành phầm xấu độc, lai căng làm phương hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc bản địa. Và chính họ đã cùng nhân dân làm cho thủ đoạn diễn biến hòa bình của chủ nghĩa đế quốc bị thất bại, góp thêm phần quan trọng làm rạng rỡ nền văn hóa cổ truyền truyền thống Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, khiến nó đã thực sự trở thành tiềm năng, động lực quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn.

         Tuy nhiên, trước toàn cảnh hội nhập quốc tế, tác động của mặt trái cơ chế thị trường, văn hóa truyền thống phương Tây và văn hóa truyền thống phương Đông gia nhập vào việt nam một cách tràn ngập, cạnh bên văn hóa truyền thống trong sáng, lành mạnh thì thành phầm xấu độc cũng nhanh gọn xâm nhập, len lỏi vào mọi ngõ ngách, tâm hồn, đời sống của con người Việt Nam trong số đó có thanh niên. Thanh niên là đối tượng người tiêu dùng tiếp thu và đón nhận văn hóa truyền thống đó một cách nồng nhiệt và nhanh gọn nhất. Hiện tượng thanh niên ăn mặc theo phong thái Nước Hàn, Nhật Bản xuất hiện rất nhanh, với những chiếc quần xước nửa tây, nửa ta, tóc thì nhuộm cho giống với phong thái thần tượng của tớ. Có một bộ phận không nhỏ thanh niên đi tham gia vào những liên hoan truyền thống cuội nguồn chỉ với mục tiêu đi vui chơi là chính, họ đến với liên hoan truyền thống cuội nguồn không phải với thái độ thành tâm khuynh hướng về cội nguồn, hiện tượng kỳ lạ đùa cợt trong liên hoan, xem bói, xem quẻ xuất hiện ngày càng trở nên phổ cập… Đây là những hiện tượng kỳ lạ nên phải để ý trong quy trình giáo dục thanh niên lúc bấy giờ.

         Để phát huy vai trò của thanh niên trong giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, thiết nghĩ nên phải tiến hành có hiệu suất cao một số trong những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

         Thứ nhất, thanh niên phải nhận thức rõ ý nghĩa vai trò của việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa trong toàn cảnh toàn thế giới hóa lúc bấy giờ, bởi chỉ có trên cơ sở nhận thức đúng thì mới có thể giúp thanh niên có những hành vi đúng trong việc đưa ra chương trình, kế hoạch hành vi có hiệu suất tốt nhất. Không chỉ có vậy, nó còn là một cơ sở, động lực cho thanh niên tích cực nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, tham gia vào những liên hoan với một thái độ trang trọng, cầu thị và biết tiếp thu tinh lọc có phê phán tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và toàn thế giới, thấy được cái hay, cái tiến bộ nên phải trân trọng giữ gìn, tiếp thị.

         Thứ hai, phải đưa ra chương trình, kế hoạch hành vi rõ ràng thiết thực để giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Sau khi đã có nhận thức đúng thì thanh niên phải xây dựng kế hoạch, đưa ra những giải pháp rõ ràng hữu ích để làm cho những di tích lịch sử lịch sử dân tộc bản địa, những liên hoan truyền thống cuội nguồn của dân tộc bản địa như liên hoan Đền Hùng ở Phú Thọ, liên hoan chùa Hương ở Tp Hà Nội Thủ Đô…. được thăng hoa có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần. Thông qua công tác làm việc tuyên truyền vận động, giáo dục, thanh niên cần ý thức và giúp người dân biết giữ gìn những gì đã có, làm rõ đâu là cái nên phải giữ gìn, bảo vệ không những cho ngày hôm nay mà còn cho mãi mãi về sau và cái gì cần phê phán, vô hiệu thoát khỏi đời sống xã hội. Ở những cuộc thi, những chương trình, những liên hoan là dịp tốt nhất làm cho thanh niên phát huy hết vai trò, sở trường, kĩ năng của mình mình góp thêm phần kim chỉ nan những giá trị về đạo đức, lối sống có văn hóa truyền thống cho thanh niên và những tầng lớp khác.

         Thứ ba, phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động của thanh niên trong giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Điều kiện bên phía ngoài có thuận tiện bao nhiêu chăng nữa, nhưng nếu bản thân mỗi thanh niên không tích cực nghiên cứu và phân tích, tìm hiểu thì sẽ không còn lúc nào phát huy được vai trò của mình mình mình. Không ai hết mà chính thanh niên phải là người chiến sỹ xung phong trên mặt trận văn hóa truyền thống như Hồ Chí Minh đã từng nói: Mỗi người phải là một chiến sỹ trong cuộc đấu tranh chống lại văn hóa truyền thống lai căng, xấu độc từ bên phía ngoài. Thấy được vai trò của tớ, có những bạn sinh viên đã vượt qua đoạn đường hàng mấy trăm cây số để lên vùng cao đem cái chữ đến với đồng bào, góp thêm phần xóa mù chữ, giúp đồng bào biết được ánh sáng của sự việc văn minh tiến bộ và tích cực ủng hộ những chủ trương, quyết sách của Đảng về xây dựng nền văn hóa cổ truyền truyền thống tiên tiến và phát triển, đậm đà truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa.

         Thứ tư, thanh niên phải tích cực đấu tranh chống lại thủ đoạn chống phá của chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch trên mặt trận văn hóa truyền thống tư tưởng. Hiện nay chủ nghĩa đế quốc và những thế lực thù địch đang triệt để tận dụng cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hóa truyền thống và chúng coi đấy là mũi nhọn xung kích làm phai nhạt tiềm năng lý tưởng của thanh niên. Những biểu lộ xấu của văn hóa truyền thống phương Tây với lối sống thực dụng, sống chỉ có biết ngày hôm nay, không nghe biết có ngày mai; những hành vi đi ngược lại với quyền lợi của vương quốc, dân tộc bản địa; sự yêu thích những bộ phim truyền hình quốc tế với nội dung chém giết, võ thuật và nhiều tệ nạn trong thanh niên lúc bấy giờ đó là những phản văn hóa truyền thống, những việc làm và hành vi tác động rất mạnh đến tư tưởng của thanh niên. Sự tác động xấu đó dễ làm cho một bộ phận thanh niên toàn bộ chúng ta quay sống lưng lại với lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa, với phong tục tâp quán của con người Việt Nam, với văn hóa truyền thống Việt Nam. Thanh niên là những người dân hằng ngày hàng giờ phải đương đầu, phải tiếp xúc với văn hóa truyền thống đó nhiều nhất cho nên vì thế phải dữ thế chủ động thừa kế những cái tiến bộ và lọc bỏ những cái không thích hợp, đi ngược lại với văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa. Thanh niên phải nhận thức rõ văn hóa truyền thống Việt Nam là thành quả của sự việc kết tinh văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và văn hóa truyền thống toàn thế giới, phải trang bị cho mình một khối mạng lưới hệ thống tri thức vững vàng, khá đầy đủ để không trở thành động bất thần, thường xuyên tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và văn hóa truyền thống toàn thế giới để tạo hành trang tri thức, góp thêm phần xây dựng giang sơn.

         Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là quy trình lâu dài, gian truân, phức tạp yên cầu phải có sự nỗ lực nỗ lực của tất cả khối mạng lưới hệ thống chính trị. Trong quy trình hội nhập Open, toàn bộ chúng ta phải luôn coi trọng việc bảo tồn, giữ gìn những tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa. Có như vậy, toàn bộ chúng ta mới không đánh mất mình, hòa nhập nhưng không hòa tan và giữ được lối sống cốt cách tâm hồn của con người Việt Nam. Văn hóa còn thì giang sơn còn, mất văn hóa truyền thống thì mất tất. Câu nói đó không riêng gì có có ý nghĩa trong hiện tại, tương lai mà còn mãi mãi về sau. Nó luôn nhắc nhở thế hệ ngày ngày hôm nay, trong số đó có thanh niên toàn bộ chúng ta, hãy biết giữ gìn, trân trọng nền văn hóa cổ truyền truyền thống của dân tộc bản địa đồng thời phải không ngừng nghỉ bổ trợ update, tăng trưởng, tiếp thị cho văn hóa truyền thống tương lai của dân tộc bản địa.

         _______________

         1. Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Tài liệu tìm hiểu thêm phục vụ nghiên cứu và phân tích quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Tp Hà Nội Thủ Đô, 1998.

Nguồn : Tạp chí VHNT số 382, tháng bốn-năm nay

Tác giả : NGUYỄN VĂN MẠNH

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Tải Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa “.

Giải đáp vướng mắc về Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Nhiệm #vụ #của #thanh #niên #trong #việc #giữ #gìn #bản #sắc #văn #hóa #dân #tộc Nhiệm vụ của thanh niên trong việc giữ gìn truyền thống văn hóa truyền thống dân tộc bản địa