Mục lục bài viết

Mẹo về Tam giác ABC vuông tại A có AB 6 BC 10 Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-23 07:07:07,Quý khách Cần biết về Tam giác ABC vuông tại A có AB 6 BC 10. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

625

Ta có: (AB^2=BH.BCRightarrow BH=fracAB^2BC=frac3610=3,6)

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Định lý pi-ta-go ta có: (AB^2=BH^2+AH^2Rightarrow AH^2=AB^2-BH^2=36-12,96=23,04)

(Rightarrow AH=sqrt23,04=4,8)

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 13

Đáp án C

Dùng Pytago tính được AC = 8, suy ra p.=AB+BC+CA2=12

Diện tích tam giác vuông S=12AB.AC=24

Lại có S=p..r⇒r=Sp=2cm

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm tại đây !

Số vướng mắc: 15

  • Đường tròn trải qua  A (2; 4), tiếp xúc với những trục tọa độ có phương trình là

  • Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Page 2

  • Đường tròn trải qua  A (2; 4), tiếp xúc với những trục tọa độ có phương trình là

  • Cho A (1; −1), B (3; 2). Tìm M trên trục Oy sao cho MA2 + MB2 nhỏ nhất.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 6cm BC= 10cm
a, tính độ dài AC và so sánh những góc của tam giác ABC
b, trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD chứng tỏ tam giác BCD cân
c, gọi K là trung điểm của cạnh BC đường thẳng DK cắt AC tại M .tính MC

Trong tam giác (ABC) có:

Trong tam giác $ABC$ ta có:

Trong tam giác $ABC$, ta có.

Trong tam giác $ABC$, tìm hệ thức sai.

Tam giác $ABC$  có ba cạnh là $5,12,13$. Khi đó, diện tích quy hoạnh s tam giác là:

Nếu tam giác $ABC$  có (a^2 < b^2 + c^2) thì

Cho tam giác $ABC$ có $AB = 4cm,BC = 7cm,CA = 9cm$. Giá trị $cos A$  là:

01/08/2021 2,112

C. r=2cm

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tam giác ABC có a = 21, b = 17, c = 10. Tính nửa đường kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho

Xem đáp án » 01/08/2021 6,553

Tam giác ABC có AB = 5, BC = 7, CA = 8. Số đo góc A^ bằng:

Xem đáp án » 01/08/2021 2,982

Tam giác ABC có BC = 10 và A^=300. Khi đó, nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là:

Xem đáp án » 01/08/2021 2,714

Tam giác ABC có AB = 5, AC = 8, và BAC^=600. Tính nửa đường kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho

Xem đáp án » 01/08/2021 2,341

Tam giác ABC có a = 21, b = 17, c = 10. Diện tích của tam giác ABC bằng:

Xem đáp án » 01/08/2021 1,874

Tam giác ABC có ba cạnh là 6, 8, 10. Khi đó, nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

Xem đáp án » 01/08/2021 1,872

Tam giác ABC có AB = 4, BC = 6, AC = 27. Điểm M thuộc đoạn BC sao cho MC = 2MB. Tính độ dài cạnh AM?

Xem đáp án » 01/08/2021 1,764

Tính nửa đường kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh a

Xem đáp án » 01/08/2021 1,596

Tam giác ABC có ba cạnh là 5, 12, 13. Khi đó, diện tích quy hoạnh s tam giác là:

Xem đáp án » 01/08/2021 1,535

Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 18cm và có diện tích quy hoạnh s bằng 64cm2. Giá trị sinA^ là:

Xem đáp án » 01/08/2021 767

Tam giác ABC có đoạn thẳng nối trung điểm của AB và BC bằng 3, cạnh AB = 9 và ACB^=600. Tính độ dài cạnh BC

Xem đáp án » 01/08/2021 624

Tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c và có diện tích quy hoạnh s S. Nếu tăng cạnh BC lên 2 lần đồng thời tăng cạnh CA  lên 3 lần và không thay đổi độ lớn của góc C  thì khi đó diện tích quy hoạnh s tam giác mới được tạo ra bằng:

Xem đáp án » 01/08/2021 248

Tam giác ABC vuông tại A và có AB = AC = a. Tính độ dài đường trung tuyến BM của tam giác đã cho

Xem đáp án » 01/08/2021 191

Hình bình hành ABCD có AB = a,BC=a2 và BAD^=450. Khi đó hình bình hành có diện tích quy hoạnh s bằng:

Xem đáp án » 01/08/2021 114

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Download Tam giác ABC vuông tại A có AB 6 BC 10 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Tam giác ABC vuông tại A có AB 6 BC 10 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Tam giác ABC vuông tại A có AB 6 BC 10 “.

Thảo Luận vướng mắc về Tam giác ABC vuông tại A có AB 6 BC 10

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Tam #giác #ABC #vuông #tại #có Tam giác ABC vuông tại A có AB 6 BC 10