Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Thủ tục Đk hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang 2022

Cập Nhật: 2022-04-22 05:01:19,You Cần tương hỗ về Thủ tục Đk hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang. Quý khách trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

593

Khuơng Duy   –   Thứ bảy, 15/05/2021 09:30 (GMT+7)

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

Sang tên hợp đồng mua và bán chung cư là cách chuyển nhượng ủy quyền căn hộ hạng sang không được cấp sổ đỏ chính chủ, sổ hồng với Đk chưa nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị cấp sổ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Lập hợp đồng sang tên (văn bản chuyển nhượng ủy quyền)

Theo Khoản 1 Điều 33 và Khoản 1 Điều 34 Thông tư 19/năm nay/TT-BXD, văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất gồm những nội dung chính sau:

– tin tức về bên chuyển nhượng ủy quyền và bên nhận chuyển nhượng ủy quyền.

– Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua và bán nhà đất tại với chủ góp vốn đầu tư.

– Giá chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán.

– Quyền và trách nhiệm của những bên.

– Giải quyết tranh chấp.

– Các thỏa thuận hợp tác khác.

Số lượng hợp đồng: Lập thành 7 bản (3 bản để chuyển giao cho chủ góp vốn đầu tư lưu, 1 bản nộp cho cơ quan thuế, 1 bản bên chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng lưu, 1 bản bên nhận chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng lưu, 1 bản để lưu tại cơ quan công chứng, xác nhận).

2. Phải công chứng hoặc xác nhận

Hồ sơ đề xuất kiến nghị công chứng hoặc xác nhận gồm những sách vở sau:

– 7 bản chính văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại.

– Bản chính hợp đồng mua và bán nhà đất tại đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư dự án bất Động sản khu công trình xây dựng xây dựng nhà tại thương mại; trường hợp chuyển nhượng ủy quyền từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng của lần chuyển nhượng ủy quyền liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng ủy quyền một hoặc một số trong những nhà tại trong tổng số nhà tại đã mua của chủ góp vốn đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có xác nhận hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua và bán nhà đất tại đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư cho những nhà tại chuyển nhượng ủy quyền.

– Bản sao có xác nhận hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để so sánh của những sách vở: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị nếu là thành viên; nếu là tổ chức triển khai thì phải kèm theo quyết định hành động xây dựng hoặc giấy Đk xây dựng tổ chức triển khai đó.

– Các sách vở khác theo quy định của pháp lý về công chứng, xác nhận.

3. Nộp hồ sơ đề xuất kiến nghị chủ góp vốn đầu tư xác nhận

Sau khi tiến hành những trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí, bên nhận chuyển nhượng ủy quyền nộp 1 bộ hồ sơ đề xuất kiến nghị chủ góp vốn đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng.

Hồ sơ đề xuất kiến nghị chủ góp vốn đầu tư xác nhận gồm có những sách vở sau:

– 5 bản chính văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại, trong số đó có một bản của bên chuyển nhượng ủy quyền.

– Bản chính hợp đồng mua và bán nhà đất tại đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư dự án bất Động sản khu công trình xây dựng xây dựng nhà tại thương mại.

– Biên lai nộp thuế hoặc sách vở chứng tỏ về việc được miễn thuế theo quy định pháp lý về thuế.

– Bản sao có xác nhận hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị để so sánh.

Chủ góp vốn đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng trong thời hạn tối đa là 5 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được đủ hồ sơ và chuyển giao lại cho bên nộp hồ sơ những sách vở theo quy định.

Sau khi sang tên hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang chung cư thì người tiêu dùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy ghi nhận theo quy định của pháp lý về đất đai.

Bài viết hướng dẫn bạn rõ ràng tiến trình làm thủ tục mua và bán chung cư đúng quy định và bảo vệ an toàn và uy tín, dành riêng cho những ai này đã “chốt” được căn hộ hạng sang chung cư muốn mua

Còn nếu như bạn vẫn đang cần tìm hiểu để khởi đầu mua chung cư, bạn hãy xem nội dung bài viết: 5 điều nên phải ghi nhận để làm thủ tục mua chung cư bảo vệ an toàn và uy tín.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi cũng tặng miễn phí cho bạn những văn bản pháp lý và bộ mẫu hợp đồng tương quan đến thủ tục mua và bán chung cư.

Thủ tục mua và bán chung cư ra làm thế nào về cơ bản sẽ tùy từng như hình thức mua chung cư mà bạn lựa chọn

Điều này tức là bạn là người trực tiếp ký Hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang với chủ góp vốn đầu tư. Hợp đồng này sẽ không cần phải công chứng.

Thủ tục cũng không thật phức tạp, đại diện thay mặt thay mặt của chủ góp vốn đầu tư sẽ lý giải và hướng dẫn toàn bộ quy trình cho bạn.

Trước ngày thứ nhất/7/năm ngoái (ngày Luật Nhà ở năm trước có hiệu lực hiện hành thi hành) thì Hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang chung cư phải được lập thành văn bản theo mẫu do Bộ xây dựng quy định.

Tuy nhiên, từ thời gian ngày thứ nhất/7/năm ngoái thì loại Hợp đồng này chỉ việc lập thành văn bản và có những nội dung cơ bản quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở năm trước, những bên sẽ tự xây dựng và thỏa thuận hợp tác những lao lý rõ ràng dựa vào những nội dung cơ bản đó.

Các nội dung cơ bản phải có trong Hợp đồng về nhà tại (ấn để xem)

 • Họ và tên của thành viên, tên của tổ chức triển khai và địa chỉ của những bên;
 • Mô tả điểm lưu ý của nhà tại thanh toán thanh toán và điểm lưu ý của thửa đất ở gắn với nhà tại đó. Đối với hợp đồng mua và bán, hợp đồng thuê mua nhà hạng sang chung cư thì những bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích quy hoạnh s sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích quy hoạnh s sàn xây dựng căn hộ hạng sang; mục tiêu sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo như đúng mục tiêu thiết kế đã được phê duyệt ban sơ;
 • Giá trị góp vốn, giá thanh toán thanh toán nhà tại nếu hợp đồng có thỏa thuận hợp tác về giá; trường hợp mua và bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại mà Nhà nước có quy định về giá thì những bên phải tiến hành theo quy định đó;
 • Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua và bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại;
 • Thời gian giao nhận nhà tại; thời hạn bảo hành nhà tại nếu là mua, thuê mua nhà tại được góp vốn đầu tư xây mới; thời hạn cho thuê, cho thuê mua, thế chấp ngân hàng, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản trị và vận hành nhà tại; thời hạn góp vốn;
 • Quyền và trách nhiệm của những bên;
 • Cam kết của những bên;
 • Các thỏa thuận hợp tác khác;
 • Thời điểm có hiệu lực hiện hành của hợp đồng;
 • Ngày, tháng, năm ký phối hợp đồng;
 • Chữ ký và ghi rõ họ, tên của những bên, nếu là tổ chức triển khai thì phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ chức vụ của người ký.
 • (Trích Điều 121, Luật Nhà ở năm trước)

  Lưu ý về số tiền thanh toán từng đợt theo quy định của pháp lý như sau:

  • Việc thanh toán trong mua và bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được tiến hành nhiều lần, lần đầu không thật 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù thích phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không thật 70% giá trị hợp đồng khi chưa chuyển giao nhà, khu công trình xây dựng xây dựng cho người tiêu dùng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế thì tổng số không thật 50% giá trị hợp đồng.
  • Trường hợp bên mua, bên thuê mua không được cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn sót lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất cho bên mua, bên thuê mua.

  Khoản 1, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản năm trước 

  Tóm lại, với thủ tục mua và bán chung cư trực tiếp từ chủ góp vốn đầu tư, bạn nên lưu ý 1 số ít yếu tố sau

 • Trước khi quyết định hành động, hãy tìm hiểu thêm tư vấn của luật sư về 5 điều nên phải ghi nhận để làm thủ tục mua chung cư bảo vệ an toàn và uy tín
 • Thủ tục mua và bán chung cư sẽ phải ký quá nhiều sách vở, tài liệu, văn bản và hợp đồng. Vì vậy Trước khi ký bất kể một văn bản, sách vở nào thì bạn phải đọc kỹ nội dung trong văn bản đó. Đặc biệt là những Hợp đồng, văn bản thỏa thuận hợp tác có tương quan đến quyền và trách nhiệm những bên
 • Bạn nên yêu cầu chủ góp vốn đầu tư lý giải những nội dung nào mà bạn thấy còn chưa rõ ràng cho tới khi toàn bộ chúng ta thực sự làm rõ về nội dung đó. Rất nhiều người tiêu dùng mua chung cư chỉ đọc qua loa, đại khái hoặc ngại đọc do hợp đồng quá dài, điều này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro đáng tiếc cho bên mua.
 • Bạn trọn vẹn có thể yêu cầu sửa đổi, bổ trợ update hợp đồng theo mong ước của bạn. Hợp đồng sẽ tiến hành ký kết khi hai bên đã đạt được thỏa thuận hợp tác thống nhất.
 • Trong nội dung bài viết này chúng tôi có phục vụ nhu yếu miễn phí một số trong bộ sưu tập Hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang và văn bản pháp lý có tương quan. Bạn trọn vẹn có thể tải về để tìm hiểu thêm.

  Người khác này trọn vẹn có thể là người đã mua nhà hạng sang trực tiếp của chủ góp vốn đầu tư, hoặc trọn vẹn có thể cũng là một người tiêu dùng lại từ người tiêu dùng khác nữa.

  Tóm lại là căn hộ hạng sang chung cư tuy chưa hình thành nhưng trọn vẹn có thể đã qua nhiều người tiêu dùng rất khác nhau. Việc mua và bán căn hộ hạng sang như vậy là trọn vẹn hợp pháp và sẽ địa thế căn cứ vào tiến độ và quá trình hoàn thành xong của căn hộ hạng sang để tiến hành những thủ tục mua và bán.

  Với hình thức này còn có 2 trường hợp như sau:

  Bạn tiến hành theo tiến trình sau:  Để làm thủ tục mua và bán chung cư, bạn phải sẵn sàng những sách vở cơ bản sau:

 • Hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang chung cư và những Phụ lục, văn bản đã ký kết kết (nếu có)
 • Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân của bên mua và bên bán
 • Sổ hộ khẩu của bên mua và bên bán
 • Giấy Đk kết hôn (nếu đã kết hôn) hoặc Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình (nếu đang độc thân hoặc đã ly hôn) của bên mua và bên bán
 • Các hóa đơn, phiếu thu và xác nhận của chủ góp vốn đầu tư về nộp tiền mua và bán chung cư
 • Xác nhận của chủ góp vốn đầu tư về việc chưa làm thủ tục cấp sổ đỏ chính chủ
 • Tham khảo thêm:

  Đây cũng là một bước rất quan trọng, nếu quy trình hợp lý trọn vẹn có thể hạn chế rủi ro đáng tiếc và tăng sự bảo vệ an toàn và uy tín cho thanh toán thanh toán mua và bán nhà đất đất của những bên.

  Trước khi tiến hành quy trình, bạn hãy lưu ý điều tại đây:

  Văn bản chuyển nhượng ủy quyền công chứng là địa thế căn cứ pháp lý có hiệu lực hiện hành và quan trọng nhất so với một thanh toán thanh toán mua và bán chuyển nhượng ủy quyền nhà đất, đồng thời cũng là sách vở quan trọng nhất để làm thủ tục sang tên sổ đỏ chính chủ.

  Nội dung cần phải có của Văn bản chuyển nhượng ủy quyền Hợp đồng mua và bán chung cư (ấn để xem)

  • a) tin tức về bên chuyển nhượng ủy quyền và bên nhận chuyển nhượng ủy quyền, nếu là thành viên thì ghi thông tin về thành viên; nếu là tổ chức triển khai thì ghi tên tổ chức triển khai và người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý;
  • b) Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua và bán nhà đất tại với chủ góp vốn đầu tư;
  • c) Giá chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán;
  • d) Quyền và trách nhiệm của những bên;
  • đ) Giải quyết tranh chấp;
  • e) Các thỏa thuận hợp tác khác.

  (Khoản 1, Điều 34, Thông tư 19/năm nay/TT-BXD hướng dẫn một số trong những điều của Luật Nhà ở và Nghị định 99/năm ngoái/NĐ-CP)

  Các bên trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác để sửa đổi, bổ trợ update những Điều Khoản trong mẫu văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại cho thích hợp, nhưng vẫn phải bảo vệ bảo vệ an toàn có khá đầy đủ những nội dung chính quy định nêu trên và không được trái với quy định của pháp lý về dân sự và pháp lý về nhà tại.

  TẢI MẪU VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

  Sau khi ký công chứng xong thì về lý thuyết, thanh toán thanh toán đã hoàn thành xong và có hiệu lực hiện hành. Bên mua đã trọn vẹn có thể cầm Văn bản chuyển nhượng ủy quyền đã công chứng và hồ sơ để làm thủ tục sang tên Hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang

  Vì vậy, những bên nên để ý điều này để thỏa thuận hợp tác thời gian giao tiền và sách vở sổ đỏ chính chủ gốc cho thích hợp để đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín pháp lý cho thanh toán thanh toán mua và bán nhà đất đất

  Bạn trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm quy trình cơ bản chúng tôi xây dựng và tổng hợp tại đây:

  Các bên và công chứng viên đến đúng vị trí và thời hạn đã hẹn

  • Địa điểm trọn vẹn có thể là tại Văn phòng công chứng hoặc vị trí do những bên đã thống nhất thỏa thuận hợp tác

  • Thời gian do những bên đã thống nhất để phù thích phù hợp với việc thanh toán tiền và giao nhận sổ đỏ chính chủ gốc và sách vở mua và bán

  Luật NBS tư vấn và phục vụ nhu yếu dịch vụ ký tận nhà hoặc tại ngân hàng nhà nước tùy Đk theo quy định, đồng thời tư vấn cho người tiêu dùng về thời hạn ký thích hợp

  Chọn 1 trong những 3 cách sau để giao nhận Văn bản chuyển nhượng ủy quyền, tiền và sổ đỏ chính chủ:

  Thanh toán tiền – Giao Hợp đồng, sách vở gốc

  • Chuyển khoản ngân hàng nhà nước: hai bên sẽ cùng ra ngân hàng nhà nước để bên mua giao tiền và gửi vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước do bên bán lựa chọn. Đồng thời bên bán nhận tiền và giao Hợp đòng mua và bán, sách vở gốc cùng những sách vở thiết yếu cho bên mua làm thủ tục sang tên sổ đỏ chính chủ.

  • Thanh toán tiền mặt (không khuyến khích): Hai bên tự chọn vị trí giao nhận tiền, tự kiểm đếm tiền và giao nhận Hợp đồng mua và bán gốc cùng những sách vở thiết yếu cho bên mua làm thủ tục sang tên.

  Luật NBS phục vụ nhu yếu dịch vụ máy đếm tiền cho những bên trong trường hợp những bên sử dụng dịch vụ của Luật NBS và ký Hợp đồng tại Văn phòng công chứng

  Đó là quy trình cơ bản mà chúng tôi đã xây dựng và tổng hợp dựa vào quy định của pháp lý và kinh nghiệm tay nghề thực tiễn.

  Tùy vào từng Đk, con người và thanh toán thanh toán rõ ràng mà những bên sẽ thỏa thuận hợp tác với nhau là làm cách nào để việc mua và bán chung cư bảo vệ an toàn và uy tín, thuận tiện. Nói chung mỗi bên đều tạo Đk cho bên còn sót lại, không tồn tại bên nào “chặt” quá cho mình là bước này sẽ suôn sẻ và thuận tiện.

  Bên bán chung cư nếu không đi thao tác thủ tục sang tên cũng nên giữ cho mình một bản Văn bản chuyển nhượng ủy quyền công chứng.

  Đừng nghĩ rằng bán rồi, nhận tiền xong rồi là xong và làm cho bên mua giữ hết toàn bộ Văn bản công chứng mua và bán nhà đất đất.

  Biết đâu sau này còn có những lúc bạn lại cần dùng đấy!

  Đối với chung cư tại Tp Hà Nội Thủ Đô, để làm thủ tục nộp thuế, sang tên căn hộ hạng sang nhanh và suôn sẻ thì Văn bản công chứng nhà đất nên phải có một số trong những nội dung đặc trưng theo yêu cầu riêng của Cơ quan thuế và chủ góp vốn đầu tư.

  Khi sử dụng dịch vụ của Luật NBS, những bạn sẽ tiến hành tư vấn bởi Luật sư và Công chứng viên dày dạn kinh nghiệm tay nghề để sở hữu một Văn bản chuyển nhượng ủy quyền chuẩn hỗ trợ cho bạn đi thao tác thủ tục nộp thuế và sang tên căn hộ hạng sang thuận tiện và vẫn khá đầy đủ nội dung, đảm bảo quyền lợi của những bên.

  • Nếu thanh toán tiền mua và bán nhà đất đất bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng tại ngân hàng nhà nước: Hãy lưu ý giờ thao tác và thanh toán thanh toán của ngân hàng nhà nước.

  • Nếu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng trực tuyến: Hãy lưu ý hạn mức tối đa trọn vẹn có thể chuyển trong một ngày mà ngân hàng nhà nước đó quy định.

  • Nếu thanh toán bằng tiền mặt (không khuyến khích): Hãy lưu ý chọn vị trí bảo vệ an toàn và uy tín và đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín cho bản thân mình trong quy trình mang tiền mặt đi lại và dịch chuyển

  Các bước trên đây sẽ vận dụng hiệu suất cao và đúng chuẩn hơn theo như đúng nội dung tư vấn khi toàn bộ chúng ta sử dụng dịch vụ của Luật NBS tại Tp Hà Nội Thủ Đô

  Liên hệ tư vấn: 0862.819.799

  So với thủ tục mua và bán chung cư ĐÃ CÓ SỔ ĐỎ thì thủ tục mua và bán chung cư CHƯA CÓ SỔ ĐỎ mà mới chỉ CÓ HỢP ĐỒNG MUA BÁN sẽ đã có được những điểm rất khác nhau cơ bản sau:

  • Lập và công chứng “Văn bản chuyển nhượng ủy quyền Hợp đồng”: Các bên sẽ không còn ký Hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang mà sẽ ký Văn bản chuyển nhượng ủy quyền Hợp đồng để hoàn thành xong thủ tục mua và bán chung cư
  • Chỉ nộp thuế thu nhập thành viên (2%): Vì chưa tồn tại sổ đỏ chính chủ nên lúc sang tên, những bạn sẽ chỉ phải nộp thuế thu nhập thành viên mà chưa phải nộp Lệ phí trước bạ, phí thẩm định và một vài loại phí khác ví như khi sang tên chung cư đã có sổ đỏ chính chủ.
  • Làm thủ tục sang tên tại chủ góp vốn đầu tư: Bạn sẽ không còn làm thủ tục sang tên căn hộ hạng sang tại cơ quan nhà nước mà sẽ sang tên tại chủ góp vốn đầu tư, Từ đó chủ góp vốn đầu tư sẽ xác nhận bên mua là người dân có những quyền và trách nhiệm so với căn hộ hạng sang Tính từ lúc lúc chuyển nhượng ủy quyền.

  Tóm lại, nếu người mua tiến hành theo như đúng quy định pháp lý thì việc mua và bán chung cư khi chưa tồn tại sổ đỏ chính chủ là trọn vẹn hợp pháp, được pháp lý công nhận và bảo vệ.

  Cũng tựa như việc mua và bán nhà đất đất đã có sổ đỏ chính chủ, bên mua chung cư chưa tồn tại sổ đỏ chính chủ cũng luôn có thể có khá đầy đủ những quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu căn hộ hạng sang như:

  • Được bán tiếp cho những người dân tiêu dùng khác kể cả khi chưa tồn tại sổ đỏ chính chủ
  • Được cấp sổ đỏ chính chủ tên của bên mua khi căn hộ hạng sang chung cư đã có đủ Đk
  • Tiếp tục đóng tiền cho chủ góp vốn đầu tư theo Hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang và những loại ngân sách khác theo quy định của chủ sở hữu căn hộ hạng sang

  Bạn chỉ việc nhớ Đk quan trọng để được chuyển nhượng ủy quyền theo như hình thức này, đó là: Hồ sơ cấp sổ đỏ chính chủ chưa nộp cho cơ quan có thẩm quyền

  Sau khi xong bước 4, bạn cũng trọn vẹn có thể chuyển sang bước ở đầu cuối:

  Ở bước ở đầu cuối này, bạn có 2 lựa chọn cũng đơn thuần và giản dị thôi:

  Khác với thủ tục sang tên sổ đỏ chính chủ nhà đất , thủ tục mua và bán chung cư chưa tồn tại sổ đỏ chính chủ chỉ gồm 2 bước cơ bản sau:

  B1: Nộp thuế thu nhập thành viên

  Sau khi đã hoàn thành xong thủ tục công chứng những Văn bản chuyển nhượng ủy quyền, bạn phải đi thao tác thủ tục kê khai và nộp thuế tại cơ quan thuế. Về nguyên tắc thì bên bán có phát sinh thu nhập nên sẽ phải nộp thuế thu nhập thành viên. Tuy nhiên, những bên trọn vẹn có thể thỏa thuận hợp tác bên nào sẽ nộp và làm thủ tục nộp thuế cho thuận tiện.

  B2: Xác nhận và sang tên Hợp đồng tại chủ góp vốn đầu tư

  Sau khi hoàn thành xong trách nhiệm nộp thuế, bên mua sẽ sẵn sàng hồ sơ và lấy xác nhận của chủ góp vốn đầu tư về việc sang tên Hợp đồng mua và bán

  Hồ sơ đề xuất kiến nghị chủ góp vốn đầu tư xác nhận (ấn để xem)

 • 05 bản chính văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại trong số đó có 01 bản của bên chuyển nhượng ủy quyền (trường hợp phải công chứng, xác nhận thì phải tiến hành việc công chứng, xác nhận trước lúc nộp cho chủ góp vốn đầu tư);
 • Bản chính hợp đồng mua và bán nhà đất tại đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư dự án bất Động sản khu công trình xây dựng xây dựng nhà tại thương mại; trường hợp chuyển nhượng ủy quyền từ lần thứ hai trở đi thì phải kèm theo bản chính văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng của lần chuyển nhượng ủy quyền liền kề trước đó; trường hợp chuyển nhượng ủy quyền một hoặc một số trong những nhà tại trong tổng số nhà tại đã mua của chủ góp vốn đầu tư theo hợp đồng gốc thì phải nộp bản sao có xác nhận hợp đồng gốc và bản chính phụ lục hợp đồng mua và bán nhà đất tại đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư cho những nhà tại chuyển nhượng ủy quyền; trường hợp đã nhận được chuyển giao nhà tại thì phải có thêm bản sao có xác nhận biên bản chuyển giao nhà tại;
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại hoặc sách vở chứng tỏ về việc được miễn thuế theo quy định pháp lý về thuế;
 • Bản sao có xác nhận hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính để so sánh những sách vở của bên nhận chuyển nhượng ủy quyền: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc sách vở tương tự nếu là thành viên; nếu là tổ chức triển khai thì phải kèm theo quyết định hành động xây dựng hoặc giấy Đk xây dựng tổ chức triển khai đó.
 • Chủ góp vốn đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định và chuyển giao lại cho bên nộp hồ sơ những sách vở tại đây:

  Các sách vở chủ góp vốn đầu tư phải chuyển giao lại cho bên nộp (ấn để xem)

 • 02 văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại đã có xác nhận của chủ góp vốn đầu tư, trong số đó có 01 bản của bên chuyển nhượng ủy quyền và 01 bản của bên nhận chuyển nhượng ủy quyền;
 • Bản chính hợp đồng mua và bán nhà đất tại đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư dự án bất Động sản khu công trình xây dựng xây dựng nhà tại thương mại;
 • Bản chính văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng của lần chuyển nhượng ủy quyền liền kề trước đó (so với trường hợp chuyển nhượng ủy quyền từ lần thứ hai trở đi);
 • Bản sao có xác nhận hợp đồng mua và bán nhà đất tại và bản chính phụ lục hợp đồng mua và bán nhà đất tại đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư cho những nhà tại chuyển nhượng ủy quyền (so với trường hợp chuyển nhượng ủy quyền một hoặc một số trong những nhà tại trong tổng số nhà tại đã mua của chủ góp vốn đầu tư theo hợp đồng gốc);
 • Bản sao có xác nhận biên bản chuyển giao nhà tại (so với trường hợp chủ góp vốn đầu tư đã chuyển giao nhà tại);
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại hoặc sách vở chứng tỏ về việc được miễn thuế theo quy định pháp lý về thuế.
 • (Khoản 2, Điều 59, Luật marketing bất động sản năm trước)

  Nếu bạn không tồn tại thời hạn, hoặc thấy rằng việc làm thủ tục nộp thuế sang tên quá phức tạp, thì có một cách đơn thuần và giản dị hơn thật nhiều, đó là: sử dụng dịch vụ sang tên sổ đỏ chính chủ.

  Luật NBS hiện giờ đang phục vụ nhu yếu dịch vụ nộp thuế và sang tên tại chủ góp vốn đầu tư với giá dịch vụ chỉ từ 3,5 triệu – 5 triệu tùy vào hồ sơ rõ ràng.

  Xem những việc làm rõ ràng chúng tôi sẽ làm cho bạn tại ĐÂY

  ***Lưu ý: Với nhà, đất tại những địa phương khác hoặc cần tư vấn những yếu tố pháp lý khác, bạn vui lòng không gọi số Hotline trên mà hãy để lại vướng mắc dưới nội dung bài viết này hoặc liên hệ tại Đây

  Thực hiện xong 5 bước nêu trên là bạn đã hoàn thành xong thủ tục mua và bán chung cư!

  Trường hợp này bạn buộc phải đợi có Sổ đỏ mới được tiến hành được thủ tục sang tên căn hộ hạng sang chung cư.

  Tuy nhiên, nếu quá thiết yếu thì bạn cũng trọn vẹn có thể lựa chọn phương án đó là: Hợp đồng ủy quyền công chứng, Từ đó thì bên được ủy quyền (thường được mọi người hiểu là bên mua) sẽ đã có được toàn quyền so với căn hộ hạng sang của bạn.

  Trước khi lựa chọn phương án này, bạn nên tìm hiểu thêm nội dung bài viết: Có nên mua và bán nhà đất đất theo giấy viết tay và hợp đồng ủy quyền?

  Liên hệ tư vấn ủy quyền chung cư: 0862.819.799

  Việc cấp sổ đỏ chính chủ cho căn hộ hạng sang chung cư là trách nhiệm của chủ góp vốn đầu tư theo quy định tại Khoản 4, Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm trước:

  Trong thời hạn 50 ngày Tính từ lúc ngày chuyển giao nhà, khu công trình xây dựng xây dựng cho những người dân tiêu dùng thì chủ góp vốn đầu tư phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất cho bên mua, trừ trường hợp bên mua có văn bản đề xuất kiến nghị tự làm thủ tục cấp giấy ghi nhận.

  Nếu như bạn không vội trong việc cấp sổ đỏ chính chủ thì bạn nên làm cho chủ góp vốn đầu tư làm sổ đỏ chính chủ cho bạn, những bạn sẽ đỡ mất thời hạn và cũng không phải rất khó chịu trong việc đi thao tác những thủ tục hành chính. Còn nếu người mua cần làm nhanh thì bạn cũng trọn vẹn có thể đề xuất kiến nghị chủ góp vốn đầu tư phục vụ nhu yếu hồ sơ để bạn tự làm thủ tục cấp sổ đỏ chính chủ. Sau đó bạn cũng trọn vẹn có thể tự làm hoặc sử dụng dịch vụ làm sổ đỏ chính chủ tùy từng Đk và nhu yếu của bạn

  Để trợ giúp thêm về pháp lý, Luật NBS gửi đến bạn bộ Văn bản pháp lý về chung cư và nhà tại, tuy đây không phải là toàn bộ những VBPL trong nghành nghề nhà tại chung cư của Việt Nam (nếu tập hợp toàn bộ chắc những bạn sẽ “loạn” mất) nhưng là những VBPL mà chúng tôi tự tổng hợp và thấy rằng đó là những văn bản cơ bản và thiết yếu nhất để vận dụng và xử lý những trường hợp phổ cập tương quan đến nhà tại, chung cư .

  Bộ văn bản này sẽ tiến hành chúng tôi update thường xuyên.

  Bạn trọn vẹn có thể xem Danh mục văn bản và tải về theo link tại đây:

  Danh mục Văn bản pháp lý về Nhà ở

  STT

  TÊN VĂN BẢN

  HIỆU LỰC

  1.
  Luât Kinh doanh bất động sản năm trước
  01/7/năm ngoái
  2.
  Nghị định 76/năm ngoái/NĐ-CP Quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật marketing bất động sản
  01/11/năm ngoái
  3.
  Luật Nhà ở năm trước
  01/7/năm ngoái
  4.
  Nghị định 99/năm ngoái/NĐ-CP quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của luật nhà tại
  10/12/năm ngoái
  5.
  Thông tư 19/năm nay/TT-BXD hướng dấn Luật Nhà ở và Nghị định 99/năm ngoái/NĐ-CP
  15/8/năm nay
  6.
  Thông tư 26/năm ngoái/TT-NHNN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp ngân hàng và không còn thế chấp tài sản là dự án bất Động sản khu công trình xây dựng góp vốn đầu tư xây dựng nhà tại, nhà tại hình thành trong tương lai
  10/12/năm ngoái
  7.
  Thông tư 37/2009/TT-BXD Hướng dẫn phương pháp xác lập và quản trị và vận hành giá dịch vụ nhà chung cư
  15/01/2010
  8.
  Thông tư 05/VBHN-BXD phát hành quy định quản trị và vận hành, sử dụng nhà chung cư
  02/4/năm nay
  9.
  Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Về việc phát hành Quy chế quản trị và vận hành và sử dụng nguồn kinh phí góp vốn đầu tư bảo trì nhà chung cư trên địa phận Thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô
  04/7/2013

  TẢI BỘ MẪU HỢP ĐỒNG VỀ NHÀ Ở

  Danh mục mẫu Hợp đồng về Nhà ở

  STT
  MẪU HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN
  1.
  Hợp đồng mua và bán nhà đất, khu công trình xây dựng xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)
  2.
  Hợp đồng mua và bán nhà đất tại cũ thuộc về nhà nước
  3.
  Hợp đồng mua và bán nhà đất tại phục vụ tái định cư
  4.
  Hợp đồng thuê nhà tại
  5.
  Hợp đồng cho thuê nhà, khu công trình xây dựng xây dựng có sẵn (hoặc hình thành trong tương lai)
  6.
  Văn bản chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng mua và bán nhà đất tại thương mại

  Đó là toàn bộ tiến trình làm thủ tục mua và bán chung cư tại Việt Nam. Hy vọng những thông tin tôi san sẻ trên sẽ tương hỗ cho bạn cũng trọn vẹn có thể tiến hành thủ tục một cách thuận tiện hơn.

  Nếu có ý kiến hay vướng mắc tương quan, những bạn cũng trọn vẹn có thể gửi phản hồi ở dưới nội dung bài viết này hoặc liên hệ riêng để được tư vấn

  Bạn cũng trọn vẹn có thể ấn nút “Theo dõi” để update những thông tin về nội dung bài viết tiên tiến và phát triển nhất của chúng tôi qua email.

  Reply
  0
  0
  Chia sẻ

  Review Chia Sẻ Link Download Thủ tục Đk hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang ?

  – Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Thủ tục Đk hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Thủ tục Đk hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang “.

  Giải đáp vướng mắc về Thủ tục Đk hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang

  Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
  #Thủ #tục #đăng #ký #hợp #đồng #mua #bán #căn #hộ Thủ tục Đk hợp đồng mua và bán căn hộ hạng sang