Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-03-31 13:16:11,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin đc lý giải rõ ràng hơn.

590

  • Giải khoa học tự nhiên 9 – tập 1
  • Giải khoa học tự nhiên 9 – tập 2

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đề bài

Câu 1. Trên nhãn của một bàn là có ghi 220V – 1000W, nếu hiệu điện thế của bàn là đúng bằng 220V thì cường độ dòng điện qua nó bằng bao nhiêu? Tính nhiệt lượng bàn là tỏa ra trong một phút.

Câu 2. Trên nhãn của một bàn là có ghi 220V – 1000W

a) Tính cường độ dòng điện định mức chạy qua dây nung của bàn là.

b) Tính điện trở dây nung của bàn là lúc nó hoạt động giải trí và sinh hoạt thường thì.

c) Nếu một ngày dùng 30 phút thì trong một tháng (30 ngày), phải trả bao nhiêu tiền điện, biết giá mỗi số điện là 800đ.

Câu 3. Một dây điện trở R = 200Ω. Được mắc vào hiệu điện thế U rồi nhúng vào 1 ấm nước, sau 10 phút nhiệt lượng tỏa ra là 30000J. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế hai đầu dây có mức giá trị bao nhiêu?

Lời giải rõ ràng

Câu 1:

+ Cường độ dòng điện:

(I =dfrac PU = 4,55; A)

+ Nhiệt lượng bàn là tỏa ra trong thời hạn 1 phút :

(Q. = P.t = 1000.60 = 60000;J.)

Câu 2:

a) Cường độ dòng điện định mức chạy qua dây nung của bàn là:

(I_dm=dfracP_dmU_dm=dfrac1000220=text 4,55A)

b) Điện trở dây nung của bàn là lúc hoạt động giải trí và sinh hoạt thường thì:

(R = dfracU_dmI_dm = dfrac2204,55 = 48,4,,Omega )

c) Trong một tháng phải trả tiền điện là (T = P.t .800 = 1.0,5.30.800 = 12000) đồng.

Câu 3:

Công suất của dây điện trở là:

(P = dfracAt = dfrac30000600 = 50;W.)

Hiệu điện thế hai đầu dây là U thì

(P = U^2 over R Leftrightarrow sqrt P.R  = sqrt 50.200 )

(U = sqrt 10000  = 100(V))

Cường độ dòng điện :

(I = dfracPU = dfrac50100 = 0,5,A)

Loigiaihay

Trên 1 ấm điện có ghi ( 220V – 1000W). Tính
a) Cường độ dòng điện định mức của ấm
b) Tính điện trở của ấm khi ấm hoạt động giải trí và sinh hoạt thường thì

c) Tính lượng nước được đung nóng trong 10 phút khi sử dụng mahcj điện có hiệu điện thế là 220 V. Biết hiệu suất của ấm là 90%. Nhiệu độ ban sơ và nhiệt dung riêng của nước lần lượt là : 30 độ C và 4200J/kg.K

Câu hỏi tiên tiến và phát triển nhất

Xem thêm »

  • Phát biểu nào sau đấy là đúng

Xem thêm »

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Trên ấm điện có ghi 220V-1000Wa) Tính CĐDĐ và điện trở của ấm khi đó ?b) Tính hiệu suất của ấm khi mắc vào U’ = 200VGiải hộ mình với mai mình thi rồi … mình cảm ơn 

Các vướng mắc tương tự

Câu 1 : Thông số kĩ thuật của một ấm điện có ghi 220V – 1100W. Khi ấm được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức thì điện trở và cường độ dòng điện qua ấm là : 

A. R = 550Ω và I = 2A.

B. R = 5500Ω và I = 0,2A.

C. R = 44Ω và  I = 5A.

D. R = 5Ω và I = 44A.

Câu 2 : Khi đặt hiệu điện thế U = 9V vào hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện qua dây là I = 0,6A. Nếu tăng hiệu điện thế lên 3V thì cường độ dòng điện qua dây đó là : 

A. 0,2A.

B. 0,6A.

C. 0,9A.

D. 0,8A.

Câu 3 : Cho hai điện trở R1 = 30Ω chịu được dòng điện tối đa 1A. Hiệu điện thế lớn số 1 được phép đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc tuy nhiên tuy nhiên là :

A. U = 30V.

B. U = 20V.

C. U = 45V.

D. U = 50V.

Câu 4 : Một biến trở có điện trở lớn số 1 là 20Ω, bằng dây nikelin có điện trở suất 0,4.10-6Ωm, tiết diện 0,2 mm2. Chiều dài của cuộn dây biến trở đó là : 

A. l = 4m.

B. l = 40m.

C. l = 10m.

D. l = 10-5m.

Câu 5 : Khi mắc tuy nhiên tuy nhiên hai đèn Đ1 : 220V – 100W và Đ2 : 220V – 60W vào nguồn điện 220V thì độ sáng của đèn nào mạnh hơn ?

A. Hai đèn sáng như nhau vì cùng hiệu điện thế định mức.

B. Không so sánh được.

C. Đèn Đ1 sáng hơn vì có hiệu suất to nhiều hơn.

D. Đèn Đ2 sáng hơn vì có điện trở to nhiều hơn.

Câu 6 : Hai sợi dây bằng đồng đúc có cùng chiều dài l, đường kính tiết diện của dây thứ nhất là d1 = 1mm, của dây thứ hai là d2 = 2mm. Điện trử của hai dây thỏa mãn thị hiếu 

A. R1 = 4R2.

B. R1 = 2R2.

C. R2 = 2R1.

D. R2 = 4R1.

Các bạn lí giải giúp mình nữa nhé ! Mình cảm ơn

Trên một ấm điện có ghi 220V-990W
a) Tính cường độ dòng điện định mức của ấm
b) Tính điện trở của ấm khi thường thì.
c) Dùng ấm này để đun nước trong thời hạn 20′ ở U=220V. Tính điện năng tiêu thụ của ấm

a) Ý nghĩa của những số ghi trên ấm điện

∗ 220V là hiệu điện thế định mức đặt vào hai đầu ấm điện để ấm hoạt động giải trí và sinh hoạt thường thì.

∗ 1000W là hiệu suất tiêu thụ định mức của ấm điện khi sử dụng ấm ở hiệu điện thế 220V

b) Nhiệt lượng thiết yếu để làm sôi 2l nước :

Q. = m.c.Δt = 2.4190.(100 – 25) = 628500J

Điện năng thực tiễn mà ấm đã tiêu thụ: 

Thời gian đun:

Đáp án: b) t = 11 phút 38 giây

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dụng cụ gì vốn để làm đo điện năng tiêu thụ? Mỗi số đo của dụng cụ đó có mức giá trị bao nhiêu jun (J)?

Xem đáp án » 21/03/2020 29,571

Chọn câu đúng

Điện năng tiêu thụ được đo bằng

A. Vôn kế

B. Công tơ điện

C. Ampe kế

D. Tĩnh điện kế

Xem đáp án » 21/03/2020 13,230

Công suất điện được đo bằng cty chức năng nào tại đây?

A.Jun (J)

B.Oát(W)

C.Niutơn (N)

D.Culông (C)

Xem đáp án » 21/03/2020 3,397

Điện năng mà một đoạn mạch tiêu thụ được đo bằng công do lực nào tiến hành? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và cong suất điện của một đoạn mạch khi có dòng điện chạy qua

Xem đáp án » 21/03/2020 2,043

Hãy chứng tỏ rằng, hiệu suất tỏa nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua được xem bằng công thức:

Và hãy cho biết thêm thêm cty chức năng đo tương ứng với những đại lượng xuất hiện trong công thức trên.

Xem đáp án » 21/03/2020 1,139

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Tải Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là “.

Hỏi đáp vướng mắc về Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Trên #nhãn #của #một #ấm #điện #có #ghi #220V #đèn #1000W #Cường #độ #dòng #điện #định #mức #và #điện #trở #của #ấm #là Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V đèn 1000W Cường độ dòng điện định mức và điện trở của ấm là