Mẹo Hướng dẫn Trong cuộc cách mạng tư sản quần chúng nhân dân là lực lượng động hòn đảo Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-01-16 06:35:04,Bạn Cần biết về Trong cuộc cách mạng tư sản quần chúng nhân dân là lực lượng động hòn đảo. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad đc tương hỗ.

525

Vai trò của giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tư sản pháp 1789

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (26.57 KB, 1 trang )

Vai trò của giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân trong cuộc cách mạng tư sản Pháp 1789
Vai trò của giai cấp tư sản.
Trong cuộc cách mạng tư sản Pháp lực lượng lãnh đạo là giai cấp tư sản, nhưng trong quy trình tăng trưởng của cách mạng, giai cấp tư sản lần lượt
bị phân hóa thâm thúy trong hàng ngũ của tớ. Điều này được thể hiện qua 3 quá trình cách mạng
Gia đoạn 1: ngày 14/7/1789 cách mạng do phái lập hiến( đại tư sản) lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến công pháo đài trang nghiêm Baxti giành thắng lợi và thiết
lập lền thống trị của đại tư sản tìa chính. Nền dân chủ lập hiến được xây dựng, hạn chế quyền hành của vua, xóa khỏi nền thống trị khắt khe chuyên
chế tồn tại lâu lăm ở Pháp.
Giai đoạn 2 khi nắm quyền thống trị trong tay nhu yếu về quyền lợi đã được thỏa mãn thị hiếu, đại ư sản ngả về phía tư sản phong kiến chống lại nhân dân.
Vì vậy ngyaf 10/8/1792 phái tư sản công thương Gi-rông-đanh đã lãnh đạo nhân dân lật đổ cơ quan ban ngành quan chủ lập hiến và thiết lập nền cộng
hòa Gi-rông-đanh.
Gia đoạn 3 Phái Gi-rông đanh nắm được cơ quan ban ngành họ lại phản bội tổ quốc, nhan dân khitoor quốc bị Áo Phổ tiến công. Ngày 2/6/1793 tư
sản trí thức phái Gia Cô- banh đã lãnh đạo nhân dân lật đỏ phái Gi-rông- đanh đưa cách mnagj lên mức đỉnh điểm với nền chuyen chính dân chủ
Gia cô-banh.Tuy vậy phái này cũng rời xa quần chúng nhân dân nên cũng trở nên lật đổ 27/7/1794, cách mạng Tư sản Pháp chấm hết.
Vai trò của quần chúng nhân dân.
Quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định hành động trong quy trình tăng trưởng và thành công xuất sắc của cách mạng, là lực lượng đa phần từng bước đưa cách
mạng đạt đến đỉnh điểm, điều này thể hiện qua 4 sự kiện sau:
– Ngày 14-7-1789 quần chúng nhân dân phá ngục Baxti mở đầu cho cuộc cách mạng.
– Ngày 10-8-1792 quần chúng nhân dân lật đổ nền quân chủ lập hiến của phái đại tư sản vì họ thọa hiệp với phong kiến và không xử lý và xử lý quyền
lợi ruộng đất cho nhân dân.
– Ngày 2-6-1793 quần chúng lật đổ nền cộng hòa của phái Gi-rông-đanh khi họ phản bội tổ quốc và nhân dân khi chống ngạo xâm, nội phản. Ủng
hộ nèn chuyên chính cách mạng Gia-cô-banh, đưa cách mạng đến đỉnh điểm.
– Ngày 27-7-1794 khi phái Gi-cô-banh đưa cách mạng đi quá xa mục tiêu và vẫn duy trì quyết sách chuyên chính cũ thì quần chúng nhân dân lại
vùng lên lật đổ và xử tử phái Gia-cô-banh, cách mạng tư sản chấm hết.

Reply
8
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Cập nhật Trong cuộc cách mạng tư sản quần chúng nhân dân là lực lượng động hòn đảo ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Trong cuộc cách mạng tư sản quần chúng nhân dân là lực lượng động hòn đảo tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Trong cuộc cách mạng tư sản quần chúng nhân dân là lực lượng động hòn đảo “.

Giải đáp vướng mắc về Trong cuộc cách mạng tư sản quần chúng nhân dân là lực lượng động hòn đảo

Quý quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Trong #cuộc #cách #mạng #tư #sản #quần #chúng #nhân #dân #là #lực #lượng #động #hòn đảo